MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Tóm Tắt

 • Khai giảng: 07/2023
 • Thời lượng: 8 buổi
 • Học phí: 8.000.000

Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy, thuộc LETO Strategic Solutions, một tổ chức tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp tái cấu trúc và tăng trưởng.

Đây là chương trình được tạo ra để giúp bạn đảm bảo rằng nhân viên của mình hoặc chính mình đang làm việc và hành động tuân theo các quy tắc và chính sách nội bộ đã đặt ra và học được cách đánh giá và dự báo rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống Doanh nghiệp của bạn.
Cả Kiểm soát tuân thủ và Quản trị rủi ro đều quan trọng với sự phát triển của Doanh nghiệp của bạn! Chúng có thể giúp Doanh nghiệp của bạn vận hành và phát triển bền vững, và cũng có thể khiến hệ thống của bạn lục đục, xung đột và tan vỡ.

Chương trình này giúp bạn và/hoặc nhân viên của bạn xem xét toàn diện xem mình có đang tập trung tuân theo một khuôn khổ hoặc các chính sách nhất định đã đặt ra không và đảm bảo tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi vị trí đều hành động tuân theo các quy tắc.

Mặc khác, Quản trị rủi ro cho phép bạn dự đoán rủi ro bằng cách phân tích (Analysis) các yếu tố khác nhau và giúp bạn/nhân viên của bạn đưa ra quyết định từ việc phân tích và đánh giá hệ thống hoặc dự án. Khóa học này chỉ ra cho bạn các quy trình xác định rủi ro và tránh hoặc giảm thiểu rủi ro trên cơ sở các Danh sách/Bảng kiểm tuân thủ.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ hơn về Hệ thống quản lý tuân thủ và cách nó giúp Doanh nghiệp quản lý rủi ro.
 • Tập trung vào Tuân thủ và Kiểm soát bao gồm Tuân thủ và Văn hóa để đảm bảo công ty của bạn đang hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ tất cả luật pháp quốc gia và quốc tế và chính sách nội bộ.
 • Khám phá từ tổng quan đến chi tiết về Quản lý Rủi ro, An toàn Thông tin và các cách báo cáo rủi ro và đào tạo nội bộ.
 • Hiểu tất cả các yếu tố bên ngoài và bên trong công ty có thể đe dọa sự thành công của công ty.
 • Hiểu được Quản trị rủi ro chiến lược và các phương pháp đo lường và quản trị rủi ro chiến lược.
 • Giải thích quy trình Phân tích và Đánh giá rủi ro và sự khác biệt giữa phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro.
 • Biết cách sử dụng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp.

TẠI SAO NÊN CHỌN KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ?

 • Khóa học Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ tốt nhất từ trước đến nay này phù hợp cho bất kỳ ai quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực này, những người làm Pháp chế Doanh nghiệp hoặc những người chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này. Nếu bạn là một cá nhân muốn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực này thì khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ là dành cho bạn.
 • Chúng tôi đã tạo ra khóa học Quản trị Rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ toàn diện này và chia nhỏ thành nhiều module mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt từng khái niệm – từ các khía cạnh cơ bản đến nâng cao nhất của khóa học Quảntrị Rủi ro và Kiểm soát Tuân thủ. Nó thực sự là một con đường chắc chắn để thành công.
 • Tất cả các khóa học của chúng tôi đều cung cấp thêm sự hỗ trợ nghiệp vụ trọn đời và được thiết kế để học theo tốc độ của riêng bạn, cho dù xuất phát điểm của bạn trong lĩnh vực này đang ở cấp độ nào.
 • Chúng tôi tự hào vì có những Nhà đào tạo thân thiện và giàu kinh nghiệm, những người đã thành công trong lĩnh vực này, đã giúp đỡ rất nhiều Doanh nghiệp khác thành công trong việc xây dựng  Hệ thống khung quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ, đồng thời luôn cởi mở cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ các ngày trong tuần và sẵn sàng trợ giúp mọi thắc mắc của bạn. Vì vậy, nếu bạn cần trợ giúp, chỉ cần gửi email cho họ, hoặc nhắn tin, hoặc gọi điện và chờ phản hồi nhanh chóng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

MODULE 1: Giới thiệu về Tuân thủ

 • Tuân thủ là gì?
 • Quản trị tuân thủ (Compliance Management)
 • Lợi ích của việc tuân thủ
 • Phạm vi của Hệ thống kiểm soát tuân thủ (Compliance System)
 • Phòng tuân thủ (Compliance Department)
 • Trách nhiệm của Bộ phận tuân thủ và Cán bộ kiểm soát tuân thủ

MODULE 2: Hệ thống quản lý tuân thủ (Compliance Management System-CMS)

 • Hệ thống quản lý tuân thủ của doanh nghiệp
 • Chiến lược
 • Sự quản lý
 • Giám sát
 • Giám sát
 • Tuân thủ là một thách thức

MODULE 3: Năm yếu tố cơ bản của sự tuân thủ

 • Năm yếu tố cơ bản trong Kiểm soát tuân thủ
 • Các loại Cam kết và trách nhiệm
 • Cấu trúc hệ thống tuân thủ
 • Quy trình kiểm soát tuân thủ
 • Khuyến khích và trừng phạt
 • Đánh giá và nâng cấp hệ thống kiểm soát tuân thủ

MODULE 4: Kiểm tra sự tuân thủ

 • Kiểm soát tuân thủ trong bối cảnh thực tế
 • Kiểm soát nội bộ bên cạnh kiểm soát tuân thủ pháp luật
 • Tầm quan trọng của kiểm soát tuân thủ
 • Kiểm soát viên xem xét những gì?
 • Các yếu tố của Kiểm tra Tuân thủ
 • Nguyên tắc Kiểm soát và Đánh giá Tuân thủ
 • Quy trình kiểm tra sự tuân thủ

MODULE 5: Tuân thủ và Đạo đức

 • Đạo đức và Tuân thủ
 • Quy tắc vàng trong Kiểm soát Tuân thủ
 • Hệ Giá trị và Quy tắc
 • Đạo đức và Tuân thủ: Các mặt khác nhau của cùng một đồng xu?
 • Người thực hành đạo đức và tuân thủ
 • Những thách thức đối với hoạt động kiểm soát tuân thủ

MODULE 6: Giới thiệu về Quản trị rủi ro

 • Rủi ro là gì?
 • Phân tích rủi ro
 • Các loại rủi ro cơ bản đối với Doanh nghiệp

MODULE 7: Rủi ro và các loại rủi ro

 • Rủi ro tài chính và rủi ro tri thức
 • Rủi ro pháp lý và rủi ro văn hóa
 • Rủi ro bên ngoài và bên trong
 • Các loại rủi ro bên ngoài
 • Các loại rủi ro nội bộ
 • Rủi ro động và rủi ro tĩnh
 • Sự độc lập rủi ro

MODULE 8: Quy trình quản trị rủi ro

 • Quản trị rủi ro là gì?
 • Tầm quan trọng của quản trị rủi ro
 • Chiến lược quản trị rủi ro
 • Nguyên tắc quản trị rủi ro
 • Chính sách quản trị rủi ro
 • Thách thức quản trị rủi ro
 • Vai trò của Phòng Nhân sự (HRD) và Phòng Pháp chế (LD) trong Quản trị rủi ro

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi đánh giá kết quả học tập của học viên sau khi tham gia chương trình này bằng một Bài kiểm tra với số điểm hoàn thành tối thiểu 60% để được cấp chứng nhận.
Ngoài ra, để nâng cao kiến thức chuyên sâu của bạn về khóa học và đánh giá thêm việc rèn luyện nâng cấp của bạn, bạn nên hoàn thành các câu hỏi và bài tập được cung cấp vào cuối khóa học, bạn có thể hoàn thành bất cứ lúc nào bạn muốn. Sau khi gửi bài tập, Chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá và sẽ đưa ra phản hồi về hiệu suất của bạn.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI

 • Nhân viên tuân thủ (Compliance Officers)
 • Người quản lý rủi ro & tuân thủ (Risk & Compliance Managers)
 • Trưởng bộ phận Tuân thủ & Rủi ro (Heads of Compliance & Risk)
 • Người quản lý báo cáo rủi ro tuân thủ (Compliance Risk Reporting Managers)
 • Chuyên viên pháp chế (Legal Senior)
 • Quản lý cấp trung và cấp cao của Doanh nghiệp

GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

Giảng viên huấn luyện là người công tác ở cả vai trò Luật sư Doanh nghiệp, cả vai trò Pháp chế Doanh nghiệp trong 10 năm, am hiểu tường tận và sâu sắc về Doanh nghiệp và các vấn đề Pháp lý trong Doanh nghiệp – Luật sư Trần Kiên
Hiện Luật sư Trần Kiên đang là Luật sư điều hành tại Hãng tư vấn chiến lược LETO, Hệ sinh thái hỗ trợ Doanh nghiệp với nền tảng xuất phát là Hãng luật LETO. Tại LETO, ông cũng chính là người đào tào nhân sự, nâng cấp tinh thần và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Đồng thời, Ông là:

 • Luật sư đối tác thứ ba toàn cầu nội bộ của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer;
 • Luật sư in-house tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương Hường sở hữu chuỗi khách sạn và karaoke TITANIC tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
 • Giám đốc pháp chế tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Đông Dương;
 • Giám đốc pháp chế và điều hành Nhà sách Apollo – 562 Nguyễn Văn Cừ;
 • Cố vấn tài chính – pháp lý cho nhiều công ty tại Hà Nội, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh;
 • Từng giữ chức vụ Giám đốc pháp chế Tập đoàn Bất động sản Minh Hà;
 • Đào tạo Quy trình doanh nghiệp (ISO 9001:2015, GMP, GPP, LEAN, 5S, Automation Business) cho nhiều Doanh nghiệp từ 2015 đến nay;
 • Coach các chương trình đào tạo Nhân viên Pháp lý chuyên nghiệp và Nhân viên Kế toán Doanh nghiệp tại LETO;
 • Huấn luyện viên Đào tạo Nhân sự tại Cộng đồng Nhân sự HR Share Community;
 • Diễn giả cho nhiều chương trình Hội thảo về Phát triển Doanh nghiệp và giải phóng năng lực cá nhân;
 • Và nhiều vị trí khác

Ngoài ra, Luật sư Trần Kiên đã nghiên cứu chuyên sâu vấn đề quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ trong doanh nghiệp, ông đã có nhiều bài viết phân tích về chủ đề này, tiêu biểu như:


ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỌC VIÊN

 • Được tặng Bộ Tài liệu Pháp chế Doanh nghiệp trị giá 2.000.000 VNĐ với hơn 12000 files mẫu sử dụng trong quản trị Pháp lý, Hành chính, Nhân sự, Tài chính của Doanh Nghiệp: http://tailieuphapche.com/
 • Được tặng Vé tham dự khóa coaching KỸ NĂNG ỨNG TUYỂN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP;
 • Được tham gia chương trình Testing & Mentoring mentor cho các bạn lộ trình công danh, sự nghiệp sau khi hoàn thành khóa học: https://leto.vn/testing-mentoring-day.htm
 • Được support nghiệp vụ suốt quá trình hành nghề sau này, với tất cả các vướng mắc hay nghiệp vụ khó mà bạn gặp phải tại Doanh nghiệp nơi đang làm việc;
 • Được tặng Voucher 30% học phí khi đăng ký khóa học tiếp theo tại LETO;
 • Học lại và thực tập không giới hạn thời gian tại LETO;
 • Hỗ trợ học viên từ thứ 2 đến thứ 7.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Khai giảng: 07/2023

Cách liên hệ tới LETO để được hỗ trợ nhanh nhất:
Fanpage: LETO Strategic Solutions
Email Bộ phận đào tạo: daotao@leto.vn

 • Thời gian: 8 buổi học
 • Địa điểm: Online Zoom 

Học viên không thể tham gia học Offline tại Hà Nội có thể đăng ký học online bằng các nền tảng Zoom/Trans/Google Meet, vẫn giữ nguyên quyền lợi các quà tặng, tài liệu và chính sách hỗ trợ.

HỌC PHÍ: 8.000.000 VNĐ

 • Đăng ký nhóm 3 người trở lên giảm 500.000 VNĐ/1 học viên
 • Sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách: LETO hỗ trợ 30% học phí.
 • Sinh viên khuyết tật, người khuyết tật: LETO hỗ trợ 50% học phí.

ĐẶC BIỆT: VÉ EARLY BIRD

 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 15/9/20218.000.000 VNĐ => 6.800.000 VNĐ
 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 30/9/20218.000.000 VNĐ => 7.200.000 VNĐ
 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 13/10/20218.000.000 VNĐ => 7.600.000 VNĐ

NÀO, GIỜ THÌ BẮT ĐẦU THÔI!

Bài Liên Quan

Khóa học Kỹ năng ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khóa đào tạo nhân viên luật doanh nghiệp giúp học viên thành thạo các quy định cơ bản của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,…

Xem ngay

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU

Thành thạo tư vấn và xử lý hồ sơ đầu tư Khóa học này chính xác là thứ tuyệt vời dành cho bạn – Thứ mà không tồn tại ở bất…

Xem ngay

LETO ACADEMY

Chào mừng bạn đến với LETO Academy – Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp tại LETO. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những khóa học (tập…

Xem ngay

Leave the first comment