MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU

Tóm Tắt

Thành thạo tư vấn và xử lý hồ sơ đầu tư

 • Bạn là cá nhân/chủ doanh nghiệp đã và đang có dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài?
 • Bạn là người đang hoặc sẽ hành nghề tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến pháp lý đầu tư?
 • Bạn là người phụ trách phần pháp lý Đăng ký giấy phép đầu tư cho công ty mình đang làm việc?
 • Bạn làm việc tại các Công ty Logistic?
 • Bạn học chuyên ngành Luật và đang có định hướng tìm việc tại các công ty FDI hoặc các Hãng luật về Đầu tư nước ngoài?

Khóa học này chính xác là thứ tuyệt vời dành cho bạn – Thứ mà không tồn tại ở bất cứ đâu cả! Không ai mang những điều này ra dạy cho bạn! Tất cả những người có kinh nghiệm đang dùng nó để kiểm tiền, chắc chắn với mọi người, những kinh nghiệm này không được dành cho bạn rồi!

KHÓA HỌC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU SẼ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

 1. Quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Đăng ký đầu tư
 2. Kỹ thuật dựng Hồ sơ đầu tư
 3. Kỹ năng Tư vấn đầu tư
 4. Mindset tư duy xử lý hồ sơ đầu tư

Bạn sẽ được học gì xuyên suốt 05 buổi học của Khóa học Pháp lý Đầu tư chuyên sâu?

Buổi 1: Quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Đăng ký đầu tư

Nội dung:

 • Các loại hình đầu tư: Tổ chức kinh tế 100% của nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước; Tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, BTO, BT; Đầu tư phát tiển kinh doanh; Mua cổ phần hoặc góp vốn đầu tư để tham gia quản lý hoạt động đầu tư; Đàu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp và các loại hình đầu tư trực tiếp khác;
 • Các loại hình Đầu tư để các nhà đầu tư lựa chọn: CP, TNHH 2 TV trở lên, TNHH 1 TV
 • Điều kiện Đăng ký đầu tư: Điều kiện về vốn; điều kiện về chủ thể đầu tư; điều kiện mở của thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại; Điều kiện về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, điều kiện về tài sản…
 • Những thông tin cần thiết để đăng ký đầu tư: Vốn, chủ thể, lĩnh vực đầu tư, địa bàn đặt dự án…
 • Tài liệu cần thiết để đăng ký đầu tư: Đối với cá nhân (Hộ chiếu, xác nhận số dư tài khoản); Đối với pháp nhân (Giấy phép hoạt động của Công ty, Điều lệ hoạt động, Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, Bổ nhiệm người quản lý vốn…);

Mục tiêu của chuyên đề:

 • Các học viên thành thạo quy dịnh về pháp lý đầu tư, đảm bảo là cơ sở pháp lý để tư vấn tốt cho khách hàng
 • Đánh giá được thông tin khách hàng cung cấp để đầu tư và từ đó tìm ra hướng và giải pháp để tư vấn và xử lý đối với các thông tin không phù hợp.

Buổi 2: Kỹ năng Tư vấn đầu tư

Nội dung:

 • Được huấn luyện và thực hành từ kinh nghiệm của Luật sư Trần Trung Kiên về những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng về đầu tư mới, về thay đổi đầu tư trong 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý Luật sư Trần Trung Kiên;
 • Kỹ năng gặp gỡ, nhận diện khách hàng, các kỹ năng phân tích, đánh giá chuẩn bị cho một ca tư vấn đầu tư (áp dụng cho mọi tình huống trong tư vấn đầu tư).
 • Lồng vào việc đào tạo kỹ năng phân tích, đánh giá này là các vụ việc thực tế để giúp học viên hiểu được yêu cầu và tập thực hành.

Mục tiêu của chuyên đề:

 • Giúp học viên học xong có khả năng trả lời thành thạo những thắc mắc khách hàng đặt ra thường gặp khi xin cấp Chứng nhận đầu tư và thay đổi đăng ký đầu tư, để khách hàng đặt lòng tin và khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý để xin cấp phép dự án và sau khi được cấp phép dự án (trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư);
 • Học viên cũng có khả năng giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Buổi 3 và Buổi 4: Thực hành tư vấn đầu tư

Nội dung:

 • Học viên đối diện trực tiếp với thầy giảng đóng vai khách hàng, đưa ra các câu hỏi, thắc mắc, yêu cầu tư vấn các vấn đề thực tế, thường xuyên mà thường các khách hàng hay hỏi, thắc mắc, nhằm mục đích để học viên rèn luyện kỹ năng lắng nghe khách và kỹ năng tư vấn cho khách hàng phục vụ các việc như: Các vấn đề pháp lý sau khi nhà đầu tư được cấp đăng ký đầu tư; Thay đổi đăng ký đầu tư với tất cả các nội dung của dự án đầu tư.
 • Thực hành tư vấn đầu tư dựa vào case study thực tế để thực hành những gì đã học ở buổi 1 và buổi 2.
 • Những quy định về nộp hồ sơ đầu tư;
 • Các kỹ thuật cần lưu ý và mind set tổng thể về luồng xử lý và các lưu ý trong luồng làm, nộp, xử lý hồ sơ.
 • Cách xử lý hồ sơ khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Mục tiêu của chuyên đề:

 • Học viên có thể tư vấn tất cả các loại hồ sơ đầu tư tương ứng với tất cả các loại hình đầu tư và hồ sơ thay đổi đăng ký đầu tư với các nội dung thay đổi khác nhau;
 • Học viên học xong khóa học không chỉ biết dựng về mặt cơ bản về hồ sơ đăng ký đầu tư mà còn có khả năng dựng nhanh, tăng hiệu suất làm việc, đạt hiệu quả cao trong quá trình dựng hồ sơ.
 • Có khả năng xử lý nhanh các lỗi khi dựng hồ sơ đầu tư.
 • Học viên học xong có thể đáp ứng và tư vấn cho tất cả các khách hàng với mọi tính cách, mọi kiểu khách hàng, tầm nhìn nhận, nhận thức của khách với đa dạng các loại câu hỏi, thắc mắc trong quá trình tư vấn xoay quanh việc đầu tư;
 • Các đầu việc phải làm sau khi nhà đầu tư được cấp đăng ký dự án đầu tư cũng như thay đổi đăng ký đầu tư;
 • Học viên học xong có thể trau dồi, nâng cấp bản thân về kỹ năng nghe, nói, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ pháp lý, kỹ năng trả lời, kỹ năng đối diện với khách, phong thái của Luật sư để giúp dễ dàng lấy được lòng tin tưởng của khách hàng ngay trong buổi đầu gặp gỡ.

Buổi 5: Thực hành kỹ năng tư vấn trong các vụ việc liên quan đến thâu tóm (M&A)

Nội dung:

 • Đào tạo về kỹ năng tư vấn trong các vụ việc liên quan đến thâu tóm (M&A) và thực hành kết hợp.

Mục tiêu của chuyên đề:

 • Học viên học xong có thể đáp ứng và tư vấn cho tất cả các khách hàng với mọi tính cách, mọi kiểu khách hàng, tầm nhìn nhận, nhận thức của khách với đa dạng các loại câu hỏi, thắc mắc trong quá trình tư vấn vụ việc liên quan đến thâu tóm (M&A);
 • Học viên học xong có thể trau dồi, nâng cấp bản thân về kỹ năng nghe, nói, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ pháp lý, kỹ năng trả lời, kỹ năng đối diện với khách, phong thái của Luật sư để giúp dễ dàng lấy được lòng tin tưởng của khách hàng ngay trong buổi đầu gặp gỡ.


Bạn nhận được gì sau khi kết thúc khóa học Pháp lý Đầu tư chuyên sâu của LETO?

Khóa học Pháp lý Đầu tư chuyên sâu diễn ra trong 05 BUỔI
nhưng lại khiến bạn trở thành người 05 NĂM KINH NGHIỆM chuyên về Tư vấn Đầu tư!

 • Thành thạo các quy định pháp lý cơ bản của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành nội dung quy định pháp lý đầu tư;
 • Nắm vững toàn bộ kỹ năng, kiến thức về lĩnh vực Đầu tư để tư vấn và giải đáp được toàn bộ các thắc mắc của khách hàng liên quan đến Đăng ký đầu tư, thay đổi các nội dung Đăng ký đầu tư;
 • Kỹ năng đánh giá, thẩm định tính khả thi cho việc Đăng ký Dự án đầu tư;
 • Kỹ năng soạn hồ sơ Đăng ký đầu tư và tập hợp toàn bộ các tài liệu cần thiết;
 • Kỹ năng xử lý thủ tục và mọi TIPs cần thiết trong quy trình khi nộp hồ sơ Đăng ký đầu tư. 

ĐIỂM NHẤN CỦA KHÓA HỌC CHÍNH LÀ HUẤN LUYỆN VIÊN XUYÊN SUỐT CHƯƠNG TRÌNH 

Huấn luyện viên là những Chuyên gia trong lĩnh vực Pháp lý Đầu tư với rất nhiều năm kinh nghiệm và thấu hiểu nhiều ngóc ngách mà các văn bản pháp lý, các sách giáo trình, các chương trình học chính quy không thể chỉ ra được!

LUẬT SƯ TRẦN TRUNG KIÊN

 • Thạc sĩ Luật học tại Đại học quốc gia Hà Nội
 • Cử nhân luật tại Đại Học Luật Hà Nội
 • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp.

Ông Trần Trung Kiên là một luật sư thành viên của SB Law có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn đầu tư, tài chính, ngân hàng, và hợp đồng. Trước khi tham gia SB Law, Ông Kiên từng nắm giữ chức vụ Phó Giám Đốc của một Công ty luật danh tiếng tại Việt Nam tham gia tư vấn Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng liên doanh. Tham gia SB Law, Ông Kiên tiếp tục chịu trách nhiệm về việc tư vấn đầu tư, hợp đồng và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra Luật sư Trần Trung Kiên còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp và Đại học Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động sở trường của Luật sư Trần Trung Kiên:

 • Tư vấn pháp luật Đầu tư
 • Tư vấn Hợp đồng
 • Hỗ trợ doanh nghiệp

NHIỀU, NHIỀU, NHIỀU ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT KHÁC

 • Các kiến thức được học mang tính thực dụng cao, áp dụng ngay lập tức vào thực tế tư vấn và xử lý thủ tục đầu tư;
 • Khóa học dành 1 thời lượng lớn cho các chuyên đề thực hành, giúp học viên không chỉ có kiến thức mà có khả năng xử lý trên thực tế;
 • Tự tin xin việc tại YKVN, Vilaf Hồng Đức, Invest Consult hoặc các Hãng luật về Đầu tư nước ngoài;
  Cấp chứng nhận hoàn thành Khóa học Pháp lý Đầu tư chuyên sâu;
 • Học viên trực tiếp tương tác với Luật sư một cách thân thiện, sâu sát và liên tục trong suốt khóa học;
 • LETO là đơn vị duy nhất tính đến nay đào tạo bài bản và thực dụng về Pháp lý Đầu tư và Hỗ trợ học viên trực tiếp và liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trong suốt thời gian sau đào tạo;
 • Học viên được cấp chứng chỉ và giới thiệu việc làm;
 • Đặc biệt cơ hội nhận được học bổng ưu đãi lên tới 50% khóa học khác tại LETO.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỌC VIÊN

 • Học viên được tặng Bộ Hồ sơ mẫu cho các loại thủ tục FDI;
 • Học viên được tặng Hệ thống văn bản lĩnh vực Đầu tư cả bản tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Được tặng Vé tham dự khóa coaching KỸ NĂNG ỨNG TUYỂN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP;
 • Được support nghiệp vụ suốt quá trình hành nghề liên quan đến các vấn đề về pháp lý đầu tư với tất cả các vướng mắc hay nghiệp vụ khó mà bạn gặp phải tại Doanh nghiệp nơi đang làm việc;
 • Được tặng Voucher 30% học phí khi đăng ký khóa học tiếp theo tại LETO;
 • Học lại khóa Pháp lý Đầu tư chuyên sâu và thực tập không giới hạn thời gian tại LETO;
 • Hỗ trợ học viên từ thứ 2 đến thứ 7.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Khai giảng: 23/11/2020

Cách liên hệ tới LETO để được hỗ trợ nhanh nhất:
Fanpage: LETO Strategic Solutions
Email Bộ phận đào tạo: daotao@luatleto.com
Số điện thoại hotline hỗ trợ: 0943393223

 • Thời gian: Đăng ký lịch học linh hoạt tại phần đăng ký dưới đây
 • Địa điểm: Phòng Đào tạo LETO

Học viên không thể tham gia học Offline tại Hà Nội có thể đăng ký học online bằng các nền tảng Zoom/Trans/Google Meet. Học phí học Online bằng 50% học phí học Offline, nhưng vẫn giữ nguyên quyền lợi các quà tặng, tài liệu và chính sách hỗ trợ.

HỌC PHÍ: 5.000.000 VNĐ 

 • Đăng ký nhóm 3 người trở lên giảm 20%/01 học viên
 • Học viên đã từng tham gia khóa học khác tại LETO được hỗ trợ 20% học phí.
 • Sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách: LETO hỗ trợ 30% học phí.
 • Sinh viên khuyết tật, người khuyết tật: LETO hỗ trợ 50% học phí.

ĐẶC BIỆT: VÉ EARLY BIRD

 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 02/11/20205.000.000 VNĐ => 3.500.000 VNĐ
 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 12/11/20205.000.000 VNĐ => 4.000.000 VNĐ
 • Đăng ký và hoàn thành học phí đến ngày 20/11/2020: 5.000.000 VNĐ => 4.500.000 VNĐ

Bài Liên Quan

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy, thuộc LETO Strategic Solutions, một tổ chức tư vấn quản…

Xem ngay

Khóa học Kỹ năng ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khóa đào tạo nhân viên luật doanh nghiệp giúp học viên thành thạo các quy định cơ bản của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,…

Xem ngay

LETO ACADEMY

Chào mừng bạn đến với LETO Academy – Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp tại LETO. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những khóa học (tập…

Xem ngay

Leave the first comment