MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

Tạp chí pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020 bản Tiếng Anh

Với 90,68% đại biểu tán thành, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã chính thức được thông qua và có hiệu…

Xem bài viết

Sự khác biệt giữa Hợp đồng Mua bán Cổ phần (SPA) và Hợp đồng Mua Tài sản (APA)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hai loại giao dịch mua: mua cổ phần và mua dự án/tài…

Xem bài viết

Thẩm định pháp lý doanh nghiệp – Ý nghĩa và Tầm quan trọng

Tiến hành thẩm định pháp lý thường là bước sơ bộ được thực hiện bởi một nhà đầu tư dự định tham…

Xem bài viết

Làm Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp là như thế nào?

Chuyên viên pháp chế, có thể đã là luật sư hoặc chưa, là người làm việc nội bộ tại các…

Xem bài viết

Các điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng

Các bản hợp đồng là những tài liệu ràng buộc pháp lý mô tả chi tiết về các kỳ vọng,…

Xem bài viết

Mối quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần

Như chúng ta đã biết, Công ty cổ phần là công ty có Vốn điều lệ được chia thành nhiều…

Xem bài viết

Bộ luật Lao động 2019 bản tiếng Anh

Bộ luật Lao động mới thay thế Bộ luật Lao động hiện hành sẽ chính thức có hiệu lực từ…

Xem bài viết

06 điều cần xem xét trong quá trình rà soát hợp đồng

Tiến hành rà soát hợp đồng là một phần quan trọng trong quy trình hợp đồng và là cơ hội…

Xem bài viết

Phân loại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và…

Xem bài viết