MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

LETO ACADEMY

Chào mừng bạn đến với LETO Academy - Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp tại LETO. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những khóa học (tập trung và inhouse) chất lượng nâng cấp năng lực cho nhân viên và quản lý của Doanh nghiệp ở các lĩnh vực quản trị cụ thể như Pháp chế, Nhân sự, Tài chính, Thị trường. 

Danh mục các khóa học tại LETO Academy bao gồm:

PHÁP LÝ:

 1. Pháp chế doanh nghiệp chuyên sâu
 2. Kỹ năng nhượng quyền thương mại (Franchise)
 3. Chiến lược tài chính để tự do
 4. Quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ
 5. Pháp lý hợp đồng và bảo hiểm xã hội
 6. Pháp lý đầu tư xây dựng chuyên sâu
 7. Testing and Mentoring Day
 8. Nghiệp vụ pháp chế nội bộ chuyên sâu
 9. Chuyên viên Luật Doanh nghiệp
 10. Sở hữu trí tuệ - Những điều cần biết
 11. Pháp lý về Công bố sản phẩm 
 12. Kỹ năng Công bố Thực phẩm chức năng
 13. Kỹ năng Công bố Mỹ phẩm
 14. Kỹ năng FDI - Pháp luật đầu tư và đăng ký đầu tư
 15. Hợp đồng trong Doanh nghiệp 
 16. Kỹ năng ứng tuyển Pháp chế Doanh nghiệp
 17. Chuyên viên pháp chế Doanh nghiệp Bất động sản
 18. Chuyên viên pháp chế Doanh nghiệp Dược phẩm
 19. Chuyên viên pháp chế Ngân hàng
 20. Chuyên viên tư vấn đầu tư nước ngoài
 21. M&A Master;
 22. Franchising Master;
 23. Cấu trúc quan hệ cổ đông - Dành cho các Founder;
NHÂN SỰ:
 1. Tuyển dụng, Sa thải và Hội nhập;
 2. People Analytics (Phân tích con người);
 3. Phân tích tổ chức;
 4. Quản lý hiệu suất nhân viên;
 5. Kỹ năng giải quyết xung đột nội bộ;
 6. Gamification - Game hóa Doanh nghiệp;
 7. Truyền thông nội bộ;

TÀI CHÍNH:

 1. Định giá cổ phần;
 2. Định giá doanh nghiệp;
 3. Định giá tài sản Sở hữu trí tuệ;
 4. Chiến lược và định giá nâng cao - M&A, Cổ phần, Gọi vốn Quỹ;
 5. Kế toán doanh nghiệp toàn diện cho Doanh chủ - Thấu đáo mọi vấn đề theo cách đơn giản nhất;
 6. Tự do tài chính - Finance For Freedom;

KINH DOANH:

 1. Digital Tranformation - Chuyển đổi số hiệu quả;
 2. Business Analytics;
 3. CrownFunding;
 4. Khởi sự kinh doanh - From IDEA to ENTERPRISE;

Hình thức học tập linh hoạt với các cách sau:
 • Học offline tại Phòng đào tạo - LETO;
 • Học online Zoom theo giờ học linh hoạt có tương tác;
 • Học offline 1-1 với Coach theo lịch học của bạn;
 • Đào tạo in-house theo đề xuất của Doanh nghiệp;


Tham khảo chi tiết các khóa học dưới đây! Liên hệ với LETO để được tư vấn theo nhu cầu!

 

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khai giảng:
Thời lượng: 15 khóa học
Học phí: 0
Tổng hợp toàn bộ chương trình đào tạo đang được tổ chức tại LETO
Chi tiết

KHÓA HUẤN LUYỆN “M&A MASTER”

Khai giảng: 24/7/2021
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 10.000.000
Khóa huấn luyện M&A Master sẽ giúp học viên trang bị đầy đủ được kiến thức về Mua bán, Sáp nhập doanh nghiệp – M&A từ lý thuyết đến thực tiễn cùng các case study thực tế M&A.
Chi tiết

ĐỌC VỊ BẢN THÂN - HIỂU VÀ THÀNH CÔNG NGHỀ LUẬT

Khai giảng: 21/3/2021
Thời lượng: 05 buổi
Học phí: 3.500.000
Hiểu bản thân, định hướng và chọn đúng con đường công danh nghề Luật
Chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khai giảng: 08/03/2021
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 3.500.000
Khóa học sẽ trang bị cho học viên từ A – Z các kiến thức cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn về Pháp lý Hợp đồng lao động và Bảo hiểm xã hội, cách vận dụng những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 vào Hợp đồ ...
Chi tiết

Khóa học KỸ NĂNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 05/06/2021
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa học giúp học viên thành thạo trong phân loại, soạn thảo, hiệu chỉnh các loại Hợp đồng kinh doanh áp dụng trong Doanh nghiệp
Chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 12/8/2021
Thời lượng: 13 buổi
Học phí: 10.000.000
Giúp học viên định hướng và định hình rõ nét về bản đồ tư duy pháp lý Doanh nghiệp; Định hình đầy đủ các khía cạnh pháp lý của một Doanh nghiệp, từ đó xác định hành trang cần thiết phục vụ cho nghề Pháp chế Doa ...
Chi tiết

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Khai giảng: 09/03/2021
Thời lượng: 1 ngày
Học phí: 10.000.000
Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy, thuộc LETO Strategic Solutions, một tổ chức tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp tái cấu tr ...
Chi tiết

SIÊU NHƯỢNG QUYỀN

Khai giảng: 20/6/2021
Thời lượng: 5 Buổi
Học phí: 5.000.000
Siêu Nhượng quyền là khóa học cung cấp cho các bạn kỹ năng bài bản về nhượng quyền thương mại, chỉ ra cho bạn cách để thành công trong phát triển hệ thống nhượng quyền, các vấn đề pháp lý trong Franchise giúp b ...
Chi tiết

KHÓA HỌC QUẢN LÝ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 15/12/2020
Thời lượng: 1 ngày liên tục
Học phí: 12.000.000
Khóa học Quản lý Pháp lý Đầu tư xây dựng chuyên sâu sẽ giúp các Chủ đầu tư và Nhà thầu có được khung kiến thức tổng thể về pháp lý xây dựng (từ quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đến các bước triển khai, t ...
Chi tiết

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ PHÁP CHẾ NỘI BỘ CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 15/04/2021
Thời lượng: 3 buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa đào tạo Nghiệp vụ pháp chế nội bộ chuyên sâu giúp sinh viên và người đi làm pháp chế những phương thức tư duy, tương tác, cách thức xử lý các vấn đề gai góc trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trang bị b ...
Chi tiết
123Cuối
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang