MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

ĐÀO TẠO - HỘI THẢO

Tất cả chúng ta đều biết rằng: Doanh nghiệp hoạt động không thể tách rời các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý Doanh nghiệp lại không đơn thuần là một vấn đề cụ thể, mà là một mảng vấn đề đòi hỏi kiến thức và kỹ năng rất rộng tương ứng với các lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp. 
Mảng vấn đề Pháp lý Doanh nghiệp thực chất không chỉ khó và rộng đối với Chủ Doanh nghiệp, những bộ phận làm việc có liên quan trong Doanh nghiệp như Hành Chính - Nhân sự - Kế toán - Thư ký, mà còn là khó và rộng đối với chính cả những người học ngành Luật. 
Sinh viên Luật, Cử nhân đã tốt nghiệp ngành Luật, và những người đi thực tập, học việc và làm việc lĩnh vực pháp lý 1-2 năm có rất nhiều người mơ ước làm lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp, làm công việc Pháp chế Doanh nghiệp, nhưng lại không đủ kỹ năng và kiến thức để làm!
LETO với hơn10 năm hoạt động chuyên biệt lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý doanh nghiệp đa lĩnh vực và dịch vụ Phòng pháp chế thuê ngoài, am hiểu sâu sắc các khía cạnh Pháp lý Doanh nghiệp.
Các khóa huấn luyện Pháp lý Doanh nghiệp triển khai tại LETO gồm:
 1. Pháp chế doanh nghiệp chuyên sâu
 2. Kỹ năng nhượng quyền thương mại (Franchise)
 3. Chiến lược tài chính để tự do
 4. Quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ quản lý Pháp lý đầu tư xây dựng chuyên sâu
 5. Testing and Mentoring Day
 6. Nghiệp vụ pháp chế nội bộ chuyên sâu
 7. Chuyên viên Luật Doanh nghiệp
 8. Sở hữu trí tuệ - Những điều cần biết
 9. Pháp lý về Công bố sản phẩm 
 10. Kỹ năng Công bố Thực phẩm chức năng
 11. Kỹ năng Công bố Mỹ phẩm
 12. Kỹ năng FDI - Pháp luật đầu tư và đăng ký đầu tư
 13. Hợp đồng trong Doanh nghiệp
 14. Kỹ năng ứng tuyển Pháp chế Doanh nghiệp
Hình thức học tập linh hoạt với các cách sau:
 • Học offline tại Phòng đào tạo - LETO;
 • Học online Skype (Video Call) theo giờ học linh hoạt có tương tác;
 • Học offline 1-1 với Coach theo lịch học của bạn;


Tham khảo chi tiết các khóa học dưới đây! Liên hệ với LETO để được tư vấn theo nhu cầu!

 

KHÓA HỌC PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khai giảng: 08/12/2020
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 3.500.000
Khóa học sẽ trang bị cho học viên từ A – Z các kiến thức cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn về Pháp lý Hợp đồng lao động và Bảo hiểm xã hội, cách vận dụng những quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 vào Hợp đồ ...
Chi tiết

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khai giảng:
Thời lượng: 15 khóa học
Học phí: 0
Tổng hợp toàn bộ chương trình đào tạo đang được tổ chức tại LETO
Chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 21/12/2020
Thời lượng: 13 buổi
Học phí: 10.000.000
Giúp học viên định hướng và định hình rõ nét về bản đồ tư duy pháp lý Doanh nghiệp; Định hình đầy đủ các khía cạnh pháp lý của một Doanh nghiệp, từ đó xác định hành trang cần thiết phục vụ cho nghề Pháp chế Doa ...
Chi tiết

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Khai giảng: 04/12/2020
Thời lượng: 1 ngày
Học phí: 10.000.000
Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy, thuộc LETO Strategic Solutions, một tổ chức tư vấn quản trị và cung cấp giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp tái cấu tr ...
Chi tiết

KHÓA HỌC KỸ NĂNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE)

Khai giảng: 28/11/2020
Thời lượng: 5 Buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa học Kỹ năng nhượng quyền thương mại (Franchise) là khóa học cung cấp cho các bạn kỹ năng bài bản về nhượng quyền thương mại, chỉ ra cho bạn cách để thành công trong phát triển hệ thống nhượng quyền, các vấ ...
Chi tiết

KHÓA HỌC QUẢN LÝ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 15/12/2020
Thời lượng: 1 ngày liên tục
Học phí: 12.000.000
Khóa học Quản lý Pháp lý Đầu tư xây dựng chuyên sâu sẽ giúp các Chủ đầu tư và Nhà thầu có được khung kiến thức tổng thể về pháp lý xây dựng (từ quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đến các bước triển khai, t ...
Chi tiết

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ PHÁP CHẾ NỘI BỘ CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 16/12/2020
Thời lượng: 3 buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa đào tạo Nghiệp vụ pháp chế nội bộ chuyên sâu giúp sinh viên và người đi làm pháp chế những phương thức tư duy, tương tác, cách thức xử lý các vấn đề gai góc trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trang bị b ...
Chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 23/11/2020
Thời lượng: 05 buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa học giúp học viên hiểu rõ các quy định của Pháp luật Đầu tư và từ đó thành thạo tư vấn, hồ sơ và xử lý các thủ tục liên quan đến Giấy phép đầu tư
Chi tiết

Khóa học KỸ NĂNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN SÂU

Khai giảng: 20/11/2020
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 5.000.000
Khóa học giúp học viên thành thạo trong phân loại, soạn thảo, hiệu chỉnh các loại Hợp đồng kinh doanh áp dụng trong Doanh nghiệp
Chi tiết

KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐỂ TỰ DO

Khai giảng: 20/10/2020
Thời lượng: 5 buổi
Học phí: 5.868.000
Khóa học sẽ trang bị cho học viên kiến thức về tài chính cá nhân và tài chính đầu tư để bạn hiểu rõ bản chất của tài chính để tạo ra nhiều dòng thu nhập THỤ ĐỘNG.
Chi tiết
12Cuối
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang