MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

BẬC THẦY PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Khai giảng: 30/9/2021
Thời lượng: 11 buổi
Học phí: 8.000.000
Nâng cấp năng lực pháp lý quản trị cho chuyên viên pháp chế và doanh chủ. Chương trình đào tạo kiến thức toàn diện các hiểu biết then chốt về Luật Doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, mô hình công ty, quản trị quan hệ chủ sở hữu và quản trị rủi ro từ các khía cạnh này.
Đăng ký tham gia

BẬC THẦY PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY
NÂNG CẤP NĂNG LỰC PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CHO PHÁP CHẾ & DOANH CHỦ

Khóa đào tạo Bậc thầy pháp lý quản trị công ty tại LETO Academy tập trung vào việc tinh chỉnh kiến thức nghiệp vụ và phát triển các kỹ năng của bạn trong việc hiểu rõ các loại hình Doanh nghiệp với sự tập trung vào mô hình Holdings phổ biến trong xu hướng M&A trong và sau đại dịch sắp tới. Bên cạnh đó, hiểu rõ các điều kiện và quy trình pháp lý trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh về sự ra đời, điều chỉnh, và chấm dứt hoạt động của một Doanh nghiệp hay cơ sở phụ thuộc.
Khóa học cũng nâng cấp cho bạn các nghiệp vụ trợ lý và tham mưu cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong các hoạt động thường niên và bất thường, từ đó, thấu hiểu và tham gia chiến lược quản trị quan hệ cổ đông, quản trị các rủi ro tranh chấp trong hoạt động góp vốn và mâu thuẫn quan hệ nhóm sở hữu. 
Trong trường hợp xấu nhất, Chương trình cũng hướng tới nâng cấp năng lực giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp cổ đông cho bạn kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và phân tích các case điển hình. 

AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC?

Khóa học dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu, muốn có cái nhìn thực tế hơn, rõ ràng hơn về pháp lý quản trị công ty. LETO đề xuất khóa học này với:

ĐIỂM NHẤN CỦA KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 1. Giới thiệu và phân biệt các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;
 2. Mô hình Holdings;
 3. Mô hình Tổng công ty;
 4. Mô hình nhóm công ty.

CHUYÊN ĐỀ 2: CHUYÊN VIÊN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 1. Điều kiện thành lập công ty và cơ sở phụ thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh);
 2. Tập hợp và Thẩm định các thông tin, tài liệu và hồ sơ thành lập các loại hình công ty và các loại hình cơ sở phụ thuộc;
 3. Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và các lưu ý:
      4. Tạm ngừng hoạt động - Giải thể - Phá sản - Chấm dứt hoạt động.

CHUYÊN ĐỀ 3: CẤU TRÚC CÔNG TY

 1. Cấu trúc công ty cổ phần;
 2. Cấu trúc công ty TNHH;
 3. Cấu trúc mô hình Holdings, Tổng công ty và Nhóm công ty.

CHUYÊN ĐỀ 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 1. Phân loại cổ đông;
 2. Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông và các chức danh quản trị trong Đại hội đồng cổ đông;
 3. Những điều cần biết về Họp thường niên và Họp bất thường;
 4. Trình tự, Thủ tục và các Lưu ý trong tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHUYÊN ĐỀ 6: HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY
 1. Check list Danh mục hồ sơ pháp lý công ty (Đặc biệt hữu ích cho nghiệp vụ Due Diligent trong M&A);
 2. Đánh giá tính pháp lý của các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý công ty;
 3. Chế độ lưu giữ hồ sơ pháp lý công ty;
 4. Cấu trúc các loại tài liệu pháp lý quản trị nội bộ (Đặc biệt hữu ích cho việc soạn thảo hệ thống văn bản quản trị nội bộ Doanh nghiệp).

CHUYÊN ĐỀ 7: THỦ TỤC NỘI BỘ CHO CÁC CHỨC DANH THEN CHỐT

 1. Thủ tục bầu;
 2. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh;
 3. Kỷ luật và Xử lý kỷ luật.

CHUYÊN ĐỀ 8: HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN

 1. Tài sản góp vốn - Các vấn đề chính danh và không chính danh;
 2. Định giá tài sản góp vốn;
 3. Thời hạn và Thủ tục góp vốn;
 4. Vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động góp vốn.
CHUYÊN ĐỀ 9: QUẢN TRỊ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - RỦI RO & RẮC RỐI
 1. Sự tham gia của cổ đông: Tối đa hóa mối quan hệ của cổ đông;
 2. Thông tin và Tính minh bạch - Khái niệm về sự tin cậy;
 3. Vai trò trung gian của Hội đồng quản trị;
 4. Định hướng thực tế để quản lý quan hệ cổ đông; 
 5. Mô hình vai trò của các cổ đông không tích cực;
 6. Nhận diện và Quản trị rủi ro phổ biến trong quan hệ cổ đông.

CHUYÊN ĐỀ 10: TRANH CHẤP QUẢN TRỊ - TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG

 1. Các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty;
 2. Các tranh chấp điển hình trong quan hệ cổ đông;
 3. Trình tự và Kỹ năng giải quyết tranh chấp quản trị - Tranh chấp cổ đông.

CHUYÊN ĐỀ 11 - CHUYÊN ĐỀ BỔ SUNG: Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thực tế

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Luật sư Trần Kiên là Doanh nhân, Luật sư doanh nghiệp, Mentor và Nhà đầu tư.
Luật sư Trần Kiên
 

Luật sư là chuyên gia Pháp lý Doanh nghiệp có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý Doanh nghiệp, ở cả vai trò Luật sư Doanh nghiệp và vai trò Giám đốc Pháp chế Doanh nghiệp. Việc thấu hiểu Doanh nghiệp và tư duy pháp chế, am hiểu sâu sắc về nội tại Doanh nghiệp và vấn đề Pháp lý bên trong và bên ngoài Doanh nghiệp, đã mang lại cho ông những thành tựu nổi bật trong ngành.

Hiện Luật sư Trần Kiên đang là Luật sư điều hành tại LETO, Hệ sinh thái hỗ trợ Doanh nghiệp với nền tảng xuất phát là Hãng luật LETO. Tại LETO, Ông cũng chính là người đào tạo nhân sự, nâng cấp tinh thần và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Đồng thời Luật sư Trần Kiên là:

Luật sư NGUYỄN THANH HÀ
Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Quốc tế TNTP và Các Cộng sự tại Hà Nội
Luật sư Nguyễn Thanh Hà
Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có 12 năm kinh nghiệm chuyên giải quyết các vấn đề pháp lý và tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Ông từng là luật sư Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng sự – một công ty luật chuyên nghiệp, lọt top 5 công ty luật lớn nhất của Việt Nam trong 7 năm; là Luật sư Cao cấp tại Công ty Luật TNHH MTV DIMAC;..
️Trong quá trình làm việc, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã làm việc và tư vấn cho các cá nhân, tổ chức, công ty trong nước và công ty đa quốc gia, đại diện cho nhiều doanh nghiệp để thương lượng, giải quyết tranh chấp. Nổi bật như:
 • Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ,
 • Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam,
 • Công ty Coca-Cola Việt Nam,
 • Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam,
 • Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam,
 • Công ty VNG (Vina Games), 
 • Công ty TNHH Ô tô GM Việt Nam,
 • Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto),
 • Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển & Nguồn cung ứng World Cat Việt Nam (Puma),
 • Công ty TNHH Basf Việt Nam, Công ty Sika Hữu hạn Việt Nam,
 • Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Việt Nam,
 • Và nhiều công ty khác.
Luật sư NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hiện tại Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần đầu tư ngành nước DNP thuộc Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai - mã chứng khoán: DNP. Trước đó chị từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Ban pháp chế Tập đoàn FLC, Phó phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SHB, Luật sư nội bộ tập đoàn Vingroup,... 
Tại mỗi vị trí công tác, Luật sư Ngọc Anh đã va vấp rất nhiều các công việc của người pháp chế, luật sư nội bộ trong doanh nghiệp, với những quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh đa dạng:
 • Thiết lập hệ thống kiểm soát hoạt động tuân thủ các cam kết của doanh nghiệp đối với các quy định pháp luật, các hợp đồng - giao kết trong quá trình hoạt động;
 • Tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo về các vấn đề quản trị doanh nghiệp;
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các hồ sơ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn cả việc soạn thảo và liên hệ với cơ quan Nhà nước thẩm quyền trong quá trình từ thành lập - hoạt động cho đến khi giải thể của hệ thống các doanh nghiệp trong Tập đoàn, công ty mẹ - con;
 • Rà soát hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp và các công ty con trong Tập đoàn với đối tác/khách hàng;
 • Tư vấn cho các phòng, ban trong các công việc chuyên môn khác…

Bạn nhận được gì sau khi kết thúc khóa học BẬC THẦY PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY?

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO HỌC VIÊN

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Cách liên hệ tới LETO để được hỗ trợ nhanh nhất:
- Fanpage: LETO Strategic Solutions
- Email Bộ phận đào tạo: daotao@luatleto.com
- Số điện thoại hotline hỗ trợ: 0943393223

HỌC PHÍ: 8.000.000 VNĐ

ĐẶC BIỆT: VÉ EARLY BIRD

Đăng ký tham gia
0943393223
Đăng ký dịch vụ
Bạn muốn học ngày nào? (*Bắt buộc)
Bạn muốn học ngày nào? (*Bắt buộc)
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang