MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

Đào Tạo

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Khóa học Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ được tạo ra và xác nhận bởi LETO Academy,…

Xem bài viết

Khóa học Kỹ năng ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khóa đào tạo nhân viên luật doanh nghiệp giúp học viên thành thạo các quy định cơ bản của Luật…

Xem bài viết

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁP LÝ ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU

Thành thạo tư vấn và xử lý hồ sơ đầu tư Khóa học này chính xác là thứ tuyệt vời dành…

Xem bài viết

LETO ACADEMY

Chào mừng bạn đến với LETO Academy – Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp tại LETO. Tại…

Xem bài viết

THÀNH THẠO PHÁP CHẾVÀ NGHỀ PHÁP CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP

Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp giúp sinh viên và người đi làm định hướng và định hình rõ nét…

Xem bài viết