MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

Thẩm định pháp lý doanh nghiệp – Ý nghĩa và Tầm quan trọng

Tóm Tắt

Tiến hành thẩm định pháp lý thường là bước sơ bộ được thực hiện bởi một nhà đầu tư dự định tham gia vào một giao dịch mua bán tài sản hoặc cổ phần. Mục đích của thẩm định pháp lý là để đánh giá rủi ro tiềm ẩn của một giao dịch bằng cách điều tra các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của công ty mục tiêu. Việc này cung cấp thông tin khách quan và đáng tin cậy cho người mua tiềm năng về việc có nên tiến hành giao dịch hoặc đặt ra các điều kiện giao dịch, loại trừ hoặc hạn chế rủi ro và thương lượng bảo hành hoặc định giá mua.
 

Tham khảo thêm: Cấu trúc giao dịch M&A: Sự khác biệt giữa Bán tài sản và Bán cổ phần

Phạm vi thẩm định thường được xác định bởi loại hình tổ chức của công ty mục tiêu và quy mô và loại hình mua lại dự kiến (chẳng hạn như bán cổ phần hay bán doanh nghiệp). Tùy thuộc vào yêu cầu của thẩm định cụ thể, nhóm thẩm định có thể là đa ngành, bao gồm các chuyên gia tài chính và kỹ thuật chuyên ngành (ngoài các chuyên gia pháp lý).

Bên mua phải luôn đảm bảo rằng có một điều kiện tiền lệ trong hợp đồng mua bán về việc hoàn thành thành công thẩm định pháp lý để làm hài lòng chính họ. Điều này sẽ đảm bảo rằng bên mua có cơ hội thoát khỏi hợp đồng mua bán nếu kết quả thẩm định pháp lý không thỏa mãn bên mua. Công ty bên bán thường sẽ yêu cầu một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) được người mua tiềm năng ký trước khi tiến hành thẩm định pháp lý.

Tham khảo thêm: Các bước trong quy trình M&A

Thẩm định pháp lý thường bao gồm một cuộc điều tra về các lĩnh vực sau: tổ chức công ty, hợp đồng thương mại, quan hệ lao động, sở hữu trí tuệ, hệ thống thông tin, giấy phép và tuân thủ quy định, cạnh tranh, kiện tụng, tài sản và thuế, và các vấn đề môi trường (tùy theo lĩnh vực kinh doanh). Việc thẩm định cũng xác định một khuôn khổ để giúp hiểu biết về thẩm quyền mà công ty mục tiêu đang áp dụng.

Tham khảo thêm: Danh mục thẩm định M&A cho năm 2022

Các vấn đề “phá vỡ thỏa thuận” hoặc “có thể thương lượng” tương ứng sẽ được chỉ ra. Các tài liệu thường do công ty bên bán cung cấp để trả lời bảng câu hỏi thẩm định cụ thể do luật sư của người mua chuẩn bị. Việc trao đổi trực tiếp với quản lý chủ chốt của công ty mục tiêu cũng rất hữu ích để có được thông tin trực tiếp hoặc làm rõ về các vấn đề cụ thể.

Những nhà đầu tư là bên mua thận trọng nên sử dụng kết quả của cuộc điều tra thẩm định như một công cụ thương lượng trong giao dịch. Ví dụ: bất kỳ khoản nợ tiềm ẩn nào được phát hiện (chẳng hạn như nghĩa vụ thuế, kiện tụng, số tiền công nợ chưa thu hồi, tiền phạt/hình phạt đang bị áp dụng) có thể được sử dụng như một công cụ định giá để giảm giá mua.

Tham khảo thêm: 08 Phương pháp định giá trong giao dịch M&A

Trong trường hợp rủi ro đã được xác định, bên bán có thể đưa ra các bảo đảm hoặc cam kết bồi thường để bảo vệ người mua khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong tương lai có thể phát sinh từ những rủi ro này. Trong trường hợp cần có sự đồng ý và phê duyệt, để chuyển nhượng hợp đồng hoặc giấy phép hoặc liên quan đến việc thay đổi các điều khoản kiểm soát hoặc quyền ưu tiên, những điều này có thể được đưa vào như các điều kiện tiền lệ trong hợp đồng mua bán. Hơn nữa, khi các vấn đề cụ thể đòi hỏi người bán phải thực hiện trước giao dịch, thì những vấn đề này cũng có thể được thêm vào như một điều kiện tiền lệ trong hợp đồng mua bán.

Thẩm định pháp lý càng kỹ lưỡng thì việc bảo vệ hợp đồng giao dịch càng cụ thể. Mặc dù việc thẩm định có thể không phát hiện hoặc định lượng được mọi rủi ro trong giao dịch, nhưng nó mang lại một nền tảng toàn diện để thương lượng giao dịch, đặc biệt là trong trường hợp công ty bán tiết lộ đầy đủ, không che giấu. Nó cung cấp cho người mua một cái nhìn tổng quát về hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu để đưa ra đánh giá chính xác về các vấn đề liên quan và hạn chế mọi sự cố trong tương lai.

Tham khảo thêm:

  1. Khóa học kỹ năng hợp đồng chuyên sâu
  2. Khóa học M&A Master
  3. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp chuyên sâu

Bài Liên Quan

Luật Doanh nghiệp 2020 bản Tiếng Anh

Với 90,68% đại biểu tán thành, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã chính thức được thông qua và có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Bạn có thể tải miễn phí…

Xem ngay

Sự khác biệt giữa Hợp đồng Mua bán Cổ phần (SPA) và Hợp đồng Mua Tài sản (APA)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hai loại giao dịch mua: mua cổ phần và mua dự án/tài sản, các phê duyệt cần thiết cho mỗi giao dịch…

Xem ngay

Làm Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp là như thế nào?

Chuyên viên pháp chế, có thể đã là luật sư hoặc chưa, là người làm việc nội bộ tại các tổ chức, cung cấp lời khuyên và hướng dẫn pháp…

Xem ngay

Leave the first comment