MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Cấu trúc giao dịch M&A: Sự khác biệt giữa Bán tài sản và Bán cổ phần

Cập nhật:11/06/2022
Lượt xem:1223

Trong bất kỳ giao dịch M&A nào, một trong những câu hỏi đầu tiên đối với các bên tham gia giao dịch là giao dịch nên được cấu trúc như thế nào?
Việc bên mua có được tài sản hoặc cổ phần (hoặc các lợi ích vốn cổ phần khác) của công ty mục tiêu hay không sẽ ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của thỏa thuận. Đôi khi, sự lựa chọn cho cấu trúc tối ưu là hiển nhiên và nhanh chóng được đồng ý. Nhưng cũng có trường hợp, các bên có thể phải dành thời gian và nguồn lực đáng kể để làm việc nhằm thống nhất về việc xác định điều này. Khi đến thời điểm soạn thảo hợp đồng mua bán cuối cùng (SPA), sẽ có sự khác biệt đáng kể trong hợp đồng tùy thuộc vào loại cấu trúc giao dịch mà bên mua và bên bán đã thỏa thuận.
Bài viết này không đề cập đến các cân nhắc về thuế liên quan đến việc theo đuổi một giao dịch tài sản so với một giao dịch cổ phần; tuy nhiên, việc lựa chọn cấu trúc thường do các tác động thuế phức tạp và mang tính đối phó cụ thể. Có sự tham gia tư vấn thuế và cố vấn kế toán sớm trong quá trình mua bán và sáp nhập, lý tưởng là trước khi đàm phán về Thư ý định (LOI) hoặc đề xuất mua lại khác, có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài.

Bán tài sản

Giao dịch bán tài sản liên quan đến việc bán một số hoặc tất cả tài sản được sử dụng trong hoạt động kinh doanh từ một công ty bán cho bên mua. Các tài sản được mua thường bao gồm tất cả các tài sản của công ty; cũng có đôi khi, tài sản được chuyển giao chỉ bao gồm những tài sản được sử dụng trong một bộ phận cụ thể hoặc một số tài sản được bên mua lựa chọn nhất định. Trong một giao dịch tài sản, thông thường bên mua sẽ chỉ nhận một số khoản nợ cụ thể nhất định của doanh nghiệp từ công ty bán.
Lợi ích của việc bán tài sản là nó cho phép các bên linh hoạt đáng kể về việc chỉ định những tài sản và nợ phải trả nào được bao gồm trong giao dịch. Đặc biệt, đối với bên mua, điều này tạo cơ hội giảm thiểu rủi ro của việc giả định các khoản nợ chưa xác định của doanh nghiệp mục tiêu. Ngoài ra, việc bán tài sản cho phép bên mua tránh chi tiền cho những tài sản không mong muốn. Đối với bên bán, việc bán tài sản thường không được ưu tiên hơn so với việc bán cổ phần, nhưng trong một số trường hợp, việc cho phép bên bán chỉ định đoạt một phần tài sản nắm giữ là điều lý tưởng. Việc bán tài sản thường được sử dụng liên quan đến việc bán một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, bán một bộ phận kinh doanh hoặc trong các giao dịch mà bên mua có sự quan tâm đáng kể về các khoản nợ đã biết và chưa biết của doanh nghiệp.

Bán cổ phần

Giao dịch bán cổ phần liên quan đến việc bán lợi ích vốn cổ phần trong một công ty mục tiêu từ chủ sở hữu vốn cổ phần cho bên mua. Trong một giao dịch mua bán cổ phần, thay vì chọn các tài sản và nợ cụ thể để mua, bên mua mua cổ phần sở hữu trong doanh nghiệp. Trên thực tế, bên mua mua lại pháp nhân thay vì mua lại công việc kinh doanh từ đơn vị.
Việc bán cổ phần thường được các chủ sở hữu của một công ty bán ưa thích, bởi vì, nói chung, tất cả các khoản nợ đã biết và chưa biết của doanh nghiệp đều được chuyển cho bên mua, và do đó bên bán giảm được áp lực từ các khoản nợ đó (trừ khi đã được thỏa thuận rõ ràng với bên mua). Bên mua thường phản đối giao dịch bán cổ phần trừ khi công ty được mua lại có lịch sử hoạt động rõ ràng hoặc có những khó khăn thực tế đáng kể trong việc hoàn thành giao dịch bán tài sản, chẳng hạn như các hạn chế trong việc chuyển giao một số tài sản nhất định từ công ty bán cho bên mua hoặc bên thứ ba không đồng ý hoặc gây khó khăn trong việc chuyển tài sản.
Mặc dù bài viết này đã sử dụng thuật ngữ “bán cổ phần” để mô tả giải pháp thay thế chính cho việc bán tài sản, cần lưu ý rằng một cấu trúc giao dịch M&A phổ biến khác, một vụ sáp nhập, là một giải pháp thay thế khác. Về nhiều mặt, sáp nhập tương tự như một thương vụ mua bán cổ phần trong đó bên mua mua lại toàn bộ thực thể điều hành hoạt động kinh doanh, bao gồm tất cả tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu công ty có một số lượng đáng kể cổ đông, bên sở hữu cổ phần không dễ tiếp cận hoặc có rủi ro là tất cả cổ đông của công ty mục tiêu sẽ không ủng hộ giao dịch, thì việc sáp nhập có thể thích hợp hơn là bán cổ phần. Điều này là do việc bán cổ phần yêu cầu mọi cổ đông phải đồng ý bán vốn chủ sở hữu của họ, trong khi việc sáp nhập thường không yêu cầu sự chấp thuận của tất cả các cổ đông. Có những cân nhắc khác, bao gồm cả cân nhắc về thuế, để lựa chọn sáp nhập thay vì bán cổ phần và bất kỳ bên nào tham gia giao dịch M&A tiềm năng nên thảo luận những vấn đề này với các cố vấn pháp lý và thuế của mình.

Cân nhắc trong việc soạn thảo

Tùy thuộc vào việc một thương vụ mua lại được cấu trúc là bán tài sản hay bán cổ phần (hoặc sáp nhập), sẽ có những khác biệt đáng kể trong các tài liệu giao dịch. Một phần quan trọng của hợp đồng mua tài sản (APA) được sử dụng để xác định các tài sản được mua và các khoản nợ phải trả sẽ chuyển sang bên mua. Thông thường, bên mua sẽ muốn hợp đồng mua bán tài sản quy định rằng bên mua từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào khác với những nghĩa vụ được giả định rõ ràng. Nếu các điều khoản mô tả tài sản mua và nợ giả định được viết cẩn thận, thì các tuyên bố và bảo đảm từ bên bán có thể được giới hạn để tập trung vào các khoản mục có hoặc có thể ảnh hưởng đến tài sản và nợ phải trả đó. Ngoài hợp đồng mua bán tài sản, các thỏa thuận phụ trợ khác sẽ có thể được yêu cầu để chuyển tài sản từ bên bán sang bên mua. Những điều này có thể bao gồm hóa đơn mua bán, thỏa thuận chuyển nhượng và giả định, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và hồ sơ thay đổi tên công ty, cũng như các thỏa thuận quy định chuyển giao lao động.
Trong giao dịch mua bán cổ phần (SPA), hợp đồng mua bán sẽ không mô tả các tài sản và nợ phải trả cụ thể của doanh nghiệp phải mua vì toàn bộ tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp sẽ chuyển cho bên mua cùng với đơn vị được mua. Do đó, thông thường, các tuyên bố và bảo đảm trong hợp đồng mua bán cổ phần từ bên bán sang bên mua sẽ toàn diện hơn và có phạm vi rộng hơn, bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh được mua và các hoạt động lịch sử của đơn vị. Mặc dù các thỏa thuận phụ trợ bổ sung được yêu cầu trong một giao dịch bán cổ phần, nhưng số lượng cần thiết thường ít hơn so với bán tài sản và thông thường, các yêu cầu về sự đồng ý của bên thứ ba cần thiết để hoàn thành thương vụ thấp hơn nhiều.

Kết luận

Việc quyết định cấu trúc thỏa thuận tốt nhất cho một giao dịch M&A đòi hỏi phải đánh giá một số yếu tố, trong đó có một số yếu tố phức tạp hoặc mang tính giao dịch cụ thể. Việc xác định cấu trúc tối ưu nên được thực hiện càng sớm càng tốt, vì quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hầu như tất cả các tài liệu giao dịch. Nếu bạn đang xem xét một giao dịch M&A quan trọng, cho dù với tư cách là bên mua hay bên bán tiềm năng, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý và cố vấn thuế và kế toán của mình sớm trong quá trình này để tránh sự chậm trễ tiềm ẩn và chi phí không cần thiết.

--- Trần Kiên - Luật sư điều hành ---

Bài viết cùng chuyên mục:
 1. Năm bước để xem xét sơ bộ bước đầu một giao dịch M&A 
 2. Nguyên tắc chính và quy trình giao dịch M&A tại Việt Nam
 3. Danh mục thẩm định M&A cho năm 2022
 4. Cấu trúc giao dịch M&A - Ưu nhược điểm của từng hình thức
 5. 6 TIPs để có một giao dịch M&A thành công
 6. Hướng dẫn tổng quát về quy trình thẩm tra chuyên sâu trong giao dịch M&A
 7. Chiến lược mua lại một công ty để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh
 8. 20 vấn đề chính due diligence trong giao dịch M&A
 9. M&A checklist
 10. Cấu trúc Thỏa thuận M&A
 11. Các bước trong quy trình M&A
 12. Hướng dẫn toàn diện quy trình M&A cho Bên mua và Bên bán
 13. Tổng quan về quy trình Mua bán Sáp nhập Doanh nghiệp
 14. 12 điều cần cân nhắc khi bán công ty
 15. Danh sách thẩm định và cách chuẩn bị khi mua một doanh nghiệp (M&A)
 16. Danh sách các vấn đề cần xem xét ở giai đoạn tích hợp hậu M&A
Tham khảo: ----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang