MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Workshop M&A: Đơn giản hóa sự phức tạp

24/11/2020 - 3989 lượt xem
Workshop M&A: Đơn giản hóa sự phức tạp
Xem chi tiết

Nhận định các hình thức Đầu tư BĐS: Xu hướng 2021 và Pháp lý khi đầu tư

10/11/2020 - 1708 lượt xem
Nhận định các hình thức Đầu tư BĐS: Xu hướng 2021 và Pháp lý khi đầu tư
Xem chi tiết

Franchise - Để thành công, bạn cần gì? - Webinar Online

04/11/2020 - 1148 lượt xem
Franchise - Để thành công, bạn cần gì? - Webinar Online
Xem chi tiết

[Cafe sáng Chủ nhật]: Quản trị rủi ro trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng

04/11/2020 - 658 lượt xem
[Cafe sáng Chủ nhật]: Quản trị rủi ro trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng
Xem chi tiết

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"

19/10/2020 - 786 lượt xem
LETO bảo trợ Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang