MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Workshop M&A: Đơn giản hóa sự phức tạp

24/11/2020 - 4321 lượt xem
Workshop M&A: Đơn giản hóa sự phức tạp
Xem chi tiết

Nhận định các hình thức Đầu tư BĐS: Xu hướng 2021 và Pháp lý khi đầu tư

10/11/2020 - 1841 lượt xem
Nhận định các hình thức Đầu tư BĐS: Xu hướng 2021 và Pháp lý khi đầu tư
Xem chi tiết

Franchise - Để thành công, bạn cần gì? - Webinar Online

04/11/2020 - 1257 lượt xem
Franchise - Để thành công, bạn cần gì? - Webinar Online
Xem chi tiết

[Cafe sáng Chủ nhật]: Quản trị rủi ro trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng

04/11/2020 - 762 lượt xem
[Cafe sáng Chủ nhật]: Quản trị rủi ro trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng
Xem chi tiết

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"

19/10/2020 - 871 lượt xem
LETO bảo trợ Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"
Xem chi tiết
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang