MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"

19/10/2020 - 131 lượt xem
LETO bảo trợ Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng ảo thuật trẻ khu vực miền Bắc"
Xem chi tiết

CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 08 - Văn hóa Doanh nghiệp thời 4.0, Kẻ vô hình đầy quyền lực

02/03/2020 - 458 lượt xem
Văn hóa Doanh nghiệp thời 4.0, Kẻ vô hình đầy quyền lực
Xem chi tiết

CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 07 - Mệt mỏi nhân sự - Vấn đề & Giải pháp

01/03/2020 - 291 lượt xem
Chủ đề đề cập đến các cạm bẫy/sai lầm Doanh nghiệp có thể mắc phải trong hành trình của mình, để từ đó có các góc nhìn phù hợp trong quy hoạch nhân sự
Xem chi tiết

CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 05 - M&A Cạm bẫy mua bán sáp nhập Doanh nghiệp

12/12/2019 - 338 lượt xem
CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 05 - M&A Cạm bẫy mua bán sáp nhập Doanh nghiệp
Xem chi tiết

CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 02 - Định giá phần vốn góp và Chiến lược vốn cho Nhà sáng lập

17/10/2019 - 0 lượt xem
CẠM BẪY KHỞI NGHIỆP 02 - Định giá phần vốn góp và Chiến lược vốn cho Nhà sáng lập
Xem chi tiết

Cạm bẫy khởi nghiệp 01

03/10/2019 - 269 lượt xem
Cạm bẫy khởi nghiệp 01
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang