MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”

Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tóm Tắt

Tái cấu trúc doanh nghiệp là việc thực hiện một hành động/chuỗi hành động để sửa đổi cấu trúc vốn hoặc hoạt động của công ty một cách đáng kể thông qua loại bỏ lỗi hệ thống hoặc khủng hoảng tài chính.


Tái cấu trúc thúc đẩy tạo ra sự chuyển biến ở Doanh nghiệp. Dấu hiệu của sự chuyển biến là những biến động (thường là bất ổn, xảy ra ở Doanh nghiệp hoặc thị trường). Bởi thế, Quá trình tái cấu trúc Doanh nghiệp thường xảy ra khi:

Khủng hoảng

Trường hợp này chúng tôi đề cập đến cả khủng hoảng nội bộ và khủng hoảng thị trường. Khủng hoảng nội bộ phản ánh qua các dấu hiệu như: Ban lãnh đạo/Nhóm chủ sở hữu trở nên thường xuyên căng thẳng, hoặc mất phương hướng, hoặc nản chí, đội nhóm nhân sự hoặc các phòng ban phối hợp thiếu hợp nhất,… Khủng hoảng thị trường phản ánh qua các biến động khách quan về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội,… mà ví dụ điển hình chính là đại dịch Covid-19 xảy ra là làm thay tổi toàn bộ môi trường và văn hóa kinh doanh ở các khu vực và chủ thể kinh tế.

Thay đổi chiến lược ở mức độ lớn

Chiến lược thay đổi ở mức độ lớn có thể hiểu rằng sự thay đổi này có thể là sự thay đổi của các yếu tố kiến trúc thượng tầng của Doanh nghiệp như: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Văn hóa ứng xử (COC), Văn hóa Doanh nghiệp.

M&A

Các công ty cũng có thể cơ cấu lại khi chuẩn bị bán, mua lại, sáp nhập, thay đổi mục tiêu tổng thể hoặc chuyển quyền sở hữu.
Khi quá trình tái cấu trúc đôi khi đầy thách thức kết thúc, công ty nên lý tưởng hơn là hoạt động kinh doanh suôn sẻ hơn, kinh tế hơn.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì?

Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp được coi là rất quan trọng để loại bỏ tất cả các cuộc khủng hoảng (Thường là khủng hoảng tài chính) và nâng cao hiệu suất của công ty. 

Các loại hình tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc tài chính: Kiểu tái cấu trúc này có thể diễn ra do sự sụt giảm nghiêm trọng trong doanh số chung vì các điều kiện kinh tế bất lợi. Ở đây, tổ chức doanh nghiệp có thể thay đổi: 

 • Mô hình vốn chủ sở hữu, 
 • Lịch trình xử lý nợ, nắm giữ cổ phần và mô hình nắm giữ chéo… 

Tất cả điều này được thực hiện để duy trì thị trường và lợi nhuận của công ty.
Tái cấu trúc tổ chức: Tái cấu trúc tổ chức ngụ ý một sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức của một công ty, chẳng hạn như:

 • Giảm mức độ phân cấp, 
 • Thiết kế lại các vị trí công việc, 
 • Thu hẹp nhân viên và thay đổi các mối quan hệ báo cáo. 

Kiểu tái cấu trúc này được thực hiện để cắt giảm chi phí và trả hết nợ tồn đọng để tiếp tục hoạt động kinh doanh theo một cách nào đó.

Lý do tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện trong các tình huống sau:

Thay đổi trong Chiến lược: Việc quản lý khiến Ban lãnh đạo và các nhân tố quản lý cảm thấy đau khổ cố gắng cải thiện hiệu suất của công ty bằng cách loại bỏ bớt các bộ phận và công ty con mà không phù hợp với chiến lược cốt lõi của công ty. Bộ phận hoặc công ty con có thể không phù hợp về mặt chiến lược với tầm nhìn dài hạn của công ty. Do đó, tổ chức doanh nghiệp quyết định tập trung vào chiến lược cốt lõi của mình và xử lý các tài sản đó cho thị trường tiềm năng.

Thiếu lợi nhuận: Các hoạt động hiện tại có thể không đủ tạo ra lợi nhuận để trang trải chi phí vốn của công ty và có thể gây thiệt hại kinh tế. Hiệu suất kém của mô hình hiện tại có thể là kết quả của một quyết định sai lầm của ban quản lý trong việc phân chia hoặc gây ra giảm lợi nhuận của hệ thống do thay đổi nhu cầu của khách hàng, hoặc tổng chi phí bị tăng lên.

Sức mạnh tổng hợp bị ngược: Khái niệm này trái ngược với các nguyên tắc của sức mạnh tổng hợp, trong đó giá trị của một đơn vị được sáp nhập lớn hơn giá trị của các đơn vị riêng lẻ. Theo sức mạnh tổng hợp ngược, giá trị của một đơn vị riêng lẻ có thể lại lớn hơn đơn vị được sáp nhập. Đây là một trong những lý do phổ biến để thoái vốn tài sản của công ty. Tổ chức có liên quan có thể quyết định rằng bằng cách thoái vốn cho một bên thứ ba có thể lấy nhiều giá trị hơn là sở hữu nó.

Yêu cầu dòng tiền: Việc thực hiện một kế hoạch kinh doanh không hiệu quả có thể gây tổn hại một dòng tiền đáng kể cho công ty. Nếu công ty đang phải đối mặt với một số phức tạp trong việc có được tài chính, thì việc xử lý tài sản là một cách tiếp cận để tăng tiền và giảm nợ.

Đặc điểm của tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Để cải thiện Bảng cân đối kế toán của công ty (bằng cách loại bỏ bộ phận không có lợi từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty)
 • Giảm nhân viên (bằng cách đóng cửa hoặc bán bớt phần không có lợi)
 • Thay đổi trong quản lý doanh nghiệp
 • Xử lý các tài sản không được sử dụng đúng mức, chẳng hạn như nhãn hiệu/quyền sáng chế/điểm bán hàng…
 • Thuê ngoài đối với một số hoạt động của công ty như hỗ trợ kỹ thuật, quản lý tiền lương,…
 • Chuyển dịch các hoạt động như di chuyển các hoạt động sản xuất đến các địa điểm có chi phí thấp hơn.
 • Sắp xếp lại các chức năng như tiếp thị, bán hàng và phân phối.
 • Tái đàm phán hợp đồng lao động để giảm chi phí.
 • Sắp xếp lại hoặc tái cấp vốn nợ để giảm thiểu các khoản thanh toán lãi.
 • Tiến hành một chiến dịch quan hệ công chúng nói chung để tái định vị công ty với người tiêu dùng.

Các khía cạnh quan trọng được xem xét trong chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Các vấn đề pháp lý và thủ tục
 • Khía cạnh kế toán
 • Con người và Văn hóa
 • Định giá và Vốn
 • Các khía cạnh thuế 
 • Các khía cạnh cạnh tranh, …

Các loại chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp

Hợp nhất hoặc Sáp nhập:

Đây là khái niệm trong đó hai hoặc nhiều thực thể kinh doanh được hợp nhất với nhau thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt sự tồng tại của các công ty bị hợp nhất hoặc sáp nhập nhiều công ty (gọi là công ty bị sáp nhập) sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập. Việc sáp nhập hai hoặc nhiều thực thể kinh doanh thường được thực hiện bằng cách trao đổi chứng khoán với công ty mục tiêu.

Sáp nhập ngược:

Trong chiến lược này, các công ty đại chúng chưa niêm yết có cơ hội chuyển đổi thành công ty đại chúng niêm yết mà chưa cần đi đến IPO. Trong chiến lược này, công ty tư nhân mua lại phần lớn cổ phần trong công ty đại chúng.

Thoái vốn đầu tư:

Khi một thực thể công ty bán hết hoặc thanh lý một tài sản hoặc công ty con, nó được gọi là thoái vốn.

Tiếp quản/mua lại:

Theo chiến lược này, công ty mua lại kiểm soát toàn bộ công ty mục tiêu. Nó còn được gọi là mua lại.

Liên doanh:

Theo chiến lược này, một thực thể được thành lập bởi hai hoặc nhiều công ty để thực hiện hành vi đầu tư tài chính cùng nhau. Các thực thể được tạo ra được gọi là Tổ chức Liên doanh. Cả hai bên đồng ý đóng góp theo tỷ lệ như đã đồng ý để thành lập một thực thể mới và cũng chia sẻ các chi phí, doanh thu và kiểm soát của công ty.

Liên minh chiến lược:

Theo chiến lược này, hai hoặc nhiều thực thể tham gia vào một thỏa thuận hợp tác với nhau, để đạt được các mục tiêu nhất định trong khi vẫn hoạt động như các tổ chức độc lập.Thường thì các yếu tố gây căng thẳng hoặc khủng hoảng trong một khoảng thời gian ở Doanh nghiệp chính là dấu hiệu của sự cần thiết phải tái cấu trúc. Nếu bạn cần giúp đỡ để có một chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp đúng đắn, phù hợp với Tầm nhìn của công ty, đừng ngần ngại liên hệ với LETO! Chúng tôi sẽ giúp bạn!

— Từ Trần Kiên – Management Adviser —

Bài Liên Quan

Luật Doanh nghiệp 2020 bản Tiếng Anh

Với 90,68% đại biểu tán thành, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã chính thức được thông qua và có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Bạn có thể tải miễn phí…

Xem ngay

Sự khác biệt giữa Hợp đồng Mua bán Cổ phần (SPA) và Hợp đồng Mua Tài sản (APA)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hai loại giao dịch mua: mua cổ phần và mua dự án/tài sản, các phê duyệt cần thiết cho mỗi giao dịch…

Xem ngay

Thẩm định pháp lý doanh nghiệp – Ý nghĩa và Tầm quan trọng

Tiến hành thẩm định pháp lý thường là bước sơ bộ được thực hiện bởi một nhà đầu tư dự định tham gia vào một giao dịch mua bán tài sản hoặc cổ phần.…

Xem ngay

Leave the first comment