MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Xác định và quản lý trách nhiệm Phòng pháp chế

Cập nhật:07/03/2023
Lượt xem:678

TỔNG QUAN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM KINH DOANH ĐIỂN HÌNH
 

 

1. Trách nhiệm pháp lý

Thông thường, pháp chế nội bộ chịu trách nhiệm giải quyết cả các vấn đề pháp lý phát sinh từ công việc của Công ty trong các ngành cụ thể, cũng như các vấn đề chung hơn cho tất cả các ngành. Các nhiệm vụ pháp lý phổ biến mà hầu hết pháp chế nội bộ chịu trách nhiệm, bất kể ngành nghề của Công ty là gì, bao gồm.

 • Đàm phán và xem xét hợp đồng (ví dụ: đảm bảo rằng các hợp đồng giữa Công ty và nhân viên, Công ty hoặc các bên khác được soạn thảo theo hướng dẫn do bộ phận pháp lý ban hành);

 • Quản lý rủi ro và tuân thủ (ví dụ: đánh giá xem các quy trình kinh doanh, sản phẩm và chính sách của Công ty có tuân thủ các quy định thích hợp hay không và xác định mức độ cần thiết của việc tuân thủ đó);

 • Xử lý các vấn đề văn hóa và đạo đức (ví dụ: đưa ra các lời khuyên về chống cạnh tranh không lành mạnh hoặc xây dựng văn hóa); Và

 • Xây dựng các chính sách và thủ tục của công ty.

Các nhiệm vụ cụ thể theo ngành thường phản ánh bản chất của ngành mà tổ chức Công ty tham gia. Ví dụ: pháp chế của của công ty công nghệ thường thực hiện việc bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ của công ty. Tương tự, pháp chế cho một tổ chức tín dụng thường đảm nhận việc kiện tụng của công ty để thu nợ chưa thanh toán.

2.Trách nhiệm kinh doanh

 • Là người quản lý, trưởng pháp chế nội bộ cũng tham gia vào các nhiệm vụ thường được phân loại là chức năng kinh doanh, bao gồm, ví dụ:

 • Quản lý ngân sách pháp lý

 • Lập kế hoạch nguồn nhân lực 

 • Phát triển các mục tiêu của bộ phận pháp chế;

 • Quản lý nhân viên bộ phận pháp lý và các báo cáo trực tiếp khác (ví dụ: báo cáo tuân thủ, quản lý rủi ro hoặc các vấn đề pháp lý); Và

 •  Đàm phán hợp đồng và các giao dịch lớn của công ty.

CÔNG VIỆC ƯU TIÊN

Để trở thành một trưởng bộ phận pháp chế thành công, đặc biệt là với tư cách là người pháp chế đầu tiên của một tổ chức, một trưởng pháp chế nội bộ sẽ cần xây dựng một quy trình để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tất cả các nhiệm vụ của mình, cả về pháp lý và kinh doanh. Các phần sau đây phác thảo các bước chính trong quy trình đó.

Trong vai trò Giám đốc pháp lý, điều quan trọng là phải ưu tiên thời gian và nỗ lực. Để đảm bảo rằng các vấn đề pháp lý quan trọng nhất được giải quyết ở mức phù hợp, các nhân viên của công ty nên được biết về những gì phải được Giám đốc pháp lý xem xét. Danh sách sau đây nên được xem xét trong nỗ lực đảm bảo rằng “không có gì bất ngờ” sẽ xảy ra:

 • Các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược hoặc ý nghĩa toàn công ty
 • ​Các vấn đề liên quan đến rủi ro tài chính đáng kể
 • Các vấn đề liên quan đến việc tiêu tốn thời gian và/hoặc tài nguyên một cách bất thường
 • Khi hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu lời khuyên và tư vấn pháp lý bị phớt lờ
 • Hợp đồng lớn
 • Các hạng mục ngoài kế hoạch
 • Các vấn đề có thể dẫn đến công khai, trách nhiệm pháp lý hoặc sự khủng hoảng bất lợi cho công ty
 • Quan hệ lao động, bồi thường và thăng tiến nghề nghiệp
 • Các vấn đề liên quan đến hành vi sai trái/không tuân thủ của công ty
 • Bất cứ điều gì, theo đánh giá của người quản lý hoặc điều hành, nên được báo cáo cho Giám đốc pháp lý
 • Khi các xu hướng pháp lý điều chỉnh được xác định là quan trọng đối với công ty hoặc có lợi cho bên khác

1. Đánh giá nhu cầu

Để phân công các ưu tiên cho công việc của mình, bước chính của Trưởng pháp chế phải là đánh giá các nhu cầu pháp lý của Công ty: một quy trình thường được gọi là “đánh giá nhu cầu”. Trưởng pháp chế có thể sử dụng một số phương pháp để đánh giá nhu cầu. Một phương pháp đơn giản và trực tiếp là giao tiếp trực tiếp với ban quản lý để xác định những nhiệm vụ mà ban quản lý cần giải quyết. Ngoài ra, pháp chế nội bộ có thể nhờ đến luật sư bên ngoài, những người trước đây đã làm việc với Công ty, để hiểu được vấn đề pháp lý nào mà luật sư bên ngoài coi là quan trọng nhất.

Khi pháp chế nội bộ đã hiểu rõ hơn về các ngành tương ứng mà Công ty của họ tham gia, họ sẽ được trang bị tốt hơn để xác định các nhu cầu pháp lý một cách độc lập.

Hơn nữa, nếu một pháp chế nội bộ thành công trong việc xây dựng một bộ phận pháp lý, Trưởng pháp chế có thể hợp tác với các chuyên viên khác trong bộ phận để đánh giá nhu cầu của Công ty.

Trong suốt quá trình đánh giá, pháp chế nội bộ phải xác định không chỉ các vấn đề pháp lý hiện tại ảnh hưởng đến tổ chức mà cả các vấn đề pháp lý tiềm ẩn có thể phát sinh do các dự án trong tương lai và những thay đổi trong ngành. Ví dụ: Là pháp chế nội bộ của một nhà sản xuất dược phẩm, tôi sẽ không ngừng suy nghĩ về tác động của các quy định mới ảnh hưởng đến ngành dược phẩm và thường tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị công ty để cập nhật cho bản thân về hướng đi của công ty. Tôi sẽ chia đôi lượng thời gian để giải quyết các nhu cầu hiện tại và dự đoán các nhu cầu trong tương lai.

2.Ưu tiên các nhu cầu

Sau khi trưởng pháp chế nội bộ đã xác định được các nhu cầu toàn diện của công ty, họ phải ưu tiên các nhu cầu này theo mức độ quan trọng. Khi làm như vậy, một pháp chế nội bộ nên xem xét những điều sau đây:

Nhận thức của Công ty về nhu cầu của họ

Tùy thuộc vào quy mô, cấu trúc và bản chất của tổ chức, nhận thức của Công ty về nhu cầu của tổ chức có thể cung cấp cơ sở xác định cho quy trình ưu tiên hoặc tạo ra các can thiệp tiêu cực vào quy trình này.

Đánh giá tiềm năng rủi ro và lợi thế cạnh tranh

Một pháp chế nội bộ cũng có thể ưu tiên các nhu cầu theo xu hướng tạo ra rủi ro tiềm ẩn và/hoặc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức của chúng. Nếu không được giải quyết, một số nhu cầu có thể dẫn đến rủi ro cho tổ chức do gây ra tổn thất tài chính, không tuân thủ các quy định của ngành và/hoặc tổn hại đến danh tiếng của tổ chức. Việc giải quyết kịp thời một số nhu cầu có thể mang lại lợi thế cạnh tranh và hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của tổ chức. Ví dụ, bằng cách tương tác thường xuyên và chủ động cung cấp tư vấn pháp lý cho bộ phận phát triển sản phẩm tại Logitech, bà Valentine có thể tạo điều kiện tạo ra doanh thu cho công ty.

Một pháp chế nội bộ có thể ưu tiên các nhu cầu theo tiềm năng rủi ro hoặc tác động đến lợi thế cạnh tranh bằng cách gán cho mỗi nhu cầu một giá trị có thể định lượng tương ứng với các yếu tố này và sau đó xếp hạng ưu tiên cho chúng tương ứng.

Còn tiếp ...

--- Tác giả: Luật sư Trần Kiên ---

Bài viết liên quan về pháp chế doanh nghiệp tại LETO Insights:

 1. Tổ chức và hoạt động của Phòng pháp chế trong doanh nghiệp
 2. Làm thế nào để trở thành Giám đốc pháp lý (CLO)?
 3. Làm chuyên viên pháp chế là như thế nào?
 4. Luật sư VS Pháp chế - Sự khác biệt là gì?
 5. 5 bí quyết gia tăng thu nhập nghề pháp chế
 6. Làm thế nào để trở thành chuyên viên pháp chế - Chiến lược nâng cấp hình chữ T
 7. Từ Luật sư trở thành Pháp chế
 8. Vai trò của Pháp chế Doanh nghiệp
 9. Tổng quan về PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
 10. Những rủi ro pháp lý cơ bản nhất một doanh nghiệp phải đối mặt và vai trò của Pháp chế trong việc xử lý
 11. Giám đốc pháp lý là gì?
 12. Hiểu Doanh nghiệp - Hiểu pháp chế
 13. Cách làm CV ứng tuyển Pháp chế doanh nghiệp thành công
 14. 05 chiến lược để trở thành Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp
 15. Làm thế nào để trình bày tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị
 16. Vai trò của người pháp chế đầu tiên và kỳ vọng của công ty
 17. Vai trò chính mà người pháp chế đầu tiên của công ty nên tập trung

Tham khảo thêm:

 1. Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp
 2. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp

----------------------

🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang