MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Vai trò chính mà người pháp chế đầu tiên của công ty nên tập trung

Cập nhật:28/02/2023
Lượt xem:128

Bài viết đầu tiên của Chuỗi bài hướng  dẫn thành lập Phòng pháp chế nội bộ dành cho Luật sư nội bộ hoặc người phụ trách pháp chế đầu tiên của công ty là Vai trò của người pháp chế đầu tiên và kỳ vọng của công ty.
Sau khi pháp chế pháp lý đầu tiên hiểu được kỳ vọng của công ty, họ phải xác định cách đáp ứng tốt nhất những kỳ vọng đó. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về cách pháp chế nội bộ có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và có lẽ quan trọng hơn là cách mà người pháp chế có thể chứng minh giá trị của những lợi ích đó đối với ban quản lý công ty. Phần này xác định các vai trò chính mà người pháp chế đầu tiên nên tập trung vào, sau đó minh họa cách định lượng lợi ích của các vai trò này để chứng minh giá trị của bộ phận pháp chế.

 

 

VAI TRÒ CHÍNH CỦA PHÁP CHẾ

Để mang lại lợi ích cho công ty, một số vai trò và trách nhiệm quan trọng nhất mà pháp chế nên tập trung vào bao gồm:

 • Phát triển kiến thức sâu về công ty: là pháp chế pháp lý đầu tiên có thể tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của công ty hơn bất kỳ luật sư bên ngoài nào, vì vậy bạn nên nắm bắt cơ hội này. Pháp chế nội bộ cũng có thể dành thời gian để gặp gỡ và làm quen với các nhân viên và giám đốc điều hành của công ty. Theo cách này, một người pháp chế đầu tiên có thể mang lại giá trị gia tăng bằng cách tìm hiểu về văn hóa, giá trị, nhu cầu và lịch sử của công ty. Kiến thức này sẽ cung cấp cho pháp chế nội bộ bối cảnh để cung cấp cho công ty các dịch vụ pháp lý phù hợp.
 • Giảm chi phí pháp lý tổng thể: Thực hiện các công việc pháp lý nội bộ cũng có thể là một biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả cho một công ty. Tư vấn pháp lý nội bộ thường có thể thực hiện công việc tương tự như tư vấn bên ngoài với chi phí rẻ hơn. Do đó, một pháp chế đầu tiên có thể mang lại lợi ích cho công ty của họ bằng cách thực hiện các nhiệm vụ nội bộ một cách có chiến lược và đôi khi tránh được chi phí thuê ngoài.
 • Đóng vai trò là pháp chế pháp lý đáng tin cậy: Pháp chế nội bộ, nhờ có kiến thức rộng về công ty và các vấn đề pháp lý cụ thể của công ty, có vị trí tốt để trở thành pháp chế đáng tin cậy cho ban quản lý cấp cao. Để đạt được mục tiêu này, pháp chế nội bộ có thể cung cấp các tham mưu hữu ích trong việc lập kế hoạch doanh nghiệp, ra quyết định chiến lược và tuân thủ. Một pháp chế đầu tiên có vị trí thuận lợi để thực hiện việc này trong khi xem xét kết quả hoạt động của công ty và phát triển mối quan hệ tin cậy với Giám đốc và ban quản lý.
 • Phát triển các Chương trình Tuân thủ của Công ty: pháp chế nội bộ có thể mang lại lợi ích hơn nữa cho công ty bằng cách phát triển các chương trình nội bộ để đảm bảo công ty tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và tuân theo các thủ tục phù hợp trong các lĩnh vực như lao động, thuế, kinh doanh có điều kiện... Đào tạo tuân thủ hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp giảm rủi ro về trách nhiệm hình sự và dân sự. Do đó, pháp chế đầu tiên có thể mang lại lợi ích đáng kể cho công ty bằng cách tạo ra các chương trình tuân thủ và thường xuyên giáo dục nhân viên công ty về yêu cầu của các chương trình đó. Một số ví dụ về các chủ đề mà pháp chế có thể đề cập là quản lý hợp đồng, tuân thủ, lao động.
 • Cải thiện Quản trị Công ty: pháp chế nội bộ có thể đặc biệt giúp đỡ công ty của họ bằng cách tư vấn cho quản lý cấp cao về các vấn đề liên quan đến cơ cấu công ty, bao gồm cơ cấu thích hợp của hội đồng quản trị và các vấn đề trách nhiệm pháp lý liên quan đến tư cách thành viên hội đồng quản trị. Một pháp chế được trang bị chuyên môn để đưa ra lời khuyên về những vấn đề như vậy bởi vì, không giống như các luật sư bên ngoài, họ có thể quan sát các thủ tục hiện hành của công ty và hiểu các mục tiêu của công ty. Sau khi một pháp chế đầu tiên tìm hiểu về cơ cấu quản trị công ty hiện có của công ty họ và phát triển mối quan hệ bền chặt với ban quản lý cấp cao, họ nên xem xét đề xuất cải tiến các thủ tục của công ty này.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý: pháp chế nội bộ có thể mang lại lợi ích cho công ty bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các bước để bảo vệ công ty khỏi các trách nhiệm pháp lý. Rủi ro phát sinh từ tác động của các sự kiện không chắc chắn, bản chất của chúng sẽ thay đổi đáng kể đối với từng công ty và ngành. Do đó, một pháp chế đầu tiên có thể mang lại giá trị bằng cách hiểu những rủi ro cụ thể mà công ty của họ phải đối mặt và thực hiện các bước chủ động để ngăn ngừa rủi ro trở thành vấn đề về lâu dài.
 • Quản lý và Ngăn ngừa Khủng hoảng: Nhờ hiểu biết sâu rộng về cấu trúc của công ty và khả năng tiếp cận thông tin của họ, pháp chế nội bộ có vị thế tốt hơn Luật sư bên ngoài trong việc dự đoán và ngăn chặn khủng hoảng của công ty. Ngoài ra, nếu có vấn đề phát sinh, pháp chế sẽ có mặt ngay lập tức để phản hồi nhanh chóng và giải quyết mọi vấn đề trước khi chúng trở thành khủng hoảng.
 • Lưu trữ và quản lý các chính sách của công ty: Kiến thức sâu rộng về công ty của pháp chế nội bộ cũng giúp họ có thể phát triển các chính sách của công ty về các vấn đề như lưu giữ hồ sơ, xem xét hợp đồng và thủ tục nhân sự. Việc tạo ra các chính sách tập trung có thể làm giảm trách nhiệm pháp lý của công ty, cải thiện việc tổ chức các hoạt động của công ty và giúp hệ thống hóa kiến thức của công ty.

Rất nhiều chính sách và các biểu mẫu nội bộ được chia sẻ trong Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp

 • Phát triển Phòng Pháp chế Nội bộ: pháp chế đầu tiên của công ty sẽ được yêu cầu phát triển chức năng pháp lý của công ty từ đầu. Điều này có thể sẽ đặt ra yêu cầu thiết lập hỗ trợ hành chính, triển khai công nghệ, cải thiện cơ sở vật chất văn phòng, thuê nhân viên pháp chế mới hoặc sử dụng các nguồn lực từ chức năng kinh doanh hiện tại của công ty làm chức năng hỗ trợ cho bộ phận pháp lý. Do đó, một pháp chế mới phải được chuẩn bị để quản lý chức năng pháp lý và giải quyết mọi thách thức hậu cần liên quan.
 • Quản lý luật sư bên ngoài: Do hiểu biết rộng về tình hình kinh doanh và pháp lý của công ty, luật sư nội bộ có quan điểm độc đáo và có thể nắm bắt tốt hơn “bức tranh toàn cảnh” cũng như quản lý hiệu quả mối quan hệ đối tác với luật sư bên ngoài. Nên một pháp chế mới cần chuẩn bị để lựa chọn, quản lý, đánh giá và kiểm soát chi phí của dịch vụ pháp lý bên ngoài khi cần thiết.

ĐỊNH LƯỢNG LỢI ÍCH VÀ CHỨNG MINH GIÁ TRỊ PHÒNG PHÁP CHẾ

Mặc dù việc bổ sung pháp chế nội bộ có thể mang lại lợi ích đáng kể cho công ty, nhưng thường rất khó để định lượng và chứng minh giá trị của những lợi ích này. Điều này là do nhiều lợi ích thu được từ vai trò củapháp chế là vô hình, có nghĩa là việc chứng minh giá trị của chúng đối với công ty có thể yêu cầu sử dụng các ước tính và giả định dựa trên một số dữ liệu. Phần này cung cấp một số lời khuyên để giúp người pháp chế đầu tiên cố gắng định lượng khoản tiết kiệm chi phí của bộ phận pháp lý và ước tính giá trị của một số lợi ích vô hình hơn của pháp chế đầu tiên.

Số liệu đơn giản nhất mà một pháp chế đầu tiên có thể sử dụng để chứng minh giá trị của bộ phận pháp chế liên quan đến việc tính toán chi phí hàng giờ để thực hiện công việc nội bộ nhằm so sánh chi phí này với tỷ lệ thanh toán theo giờ của luật sư bên ngoài. Nói chung, số liệu này tính toán chi phí toàn bộ bộ phận pháp chế (bao gồm các điều chỉnh về chi phí tiền lương, phúc lợi và chi phí cơ sở vật chất) và chia cho tổng số giờ làm việc của bộ phận pháp chế. Số liệu kết quả sẽ cung cấp một con số về chi phí theo giờ để thực hiện công việc nội bộ, có thể được so sánh với mức phí theo giờ do Luật sư  bên ngoài tính. So sánh này có thể chứng minh cho ban quản lý công ty thấy số tiền tiết kiệm được bằng cách thực hiện công việc pháp chế nội bộ.

Mặc dù việc giảm chi phí cho công ty có thể được chứng minh vì nó có thể định lượng được, nhưng việc định lượng giá trị của những lợi ích vô hình hơn như kiến thức của pháp chế nội bộ về doanh nghiệp và các nỗ lực pháp lý phòng ngừa sẽ khó hơn nhiều. Ví dụ: khả năng ngăn chặn một vụ kiện sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc phải khởi kiện, giải quyết hoặc tệ hơn là thua kiện. Tuy nhiên, việc xác định chính xác mức độ tốn kém của vụ kiện tụng là vô cùng khó khăn. Ước tính chi phí dựa trên các yếu tố khác nhau (chẳng hạn như loại vấn đề/vụ kiện, cơ quan tài phán (Tòa án/Trọng tài), các bên liên quan, mức độ tranh cãi, v.v.) và sử dụng dữ liệu/thông tin lịch sử có thể cung cấp một số chỉ số về giá trị mà pháp chế đạt được thông qua phương pháp phòng ngừa này. Sơ đồ dưới đây cung cấp các ước tính về giá trị gia tăng từ những lợi ích vô hình hơn này:

GIÁ TRỊ CỦA PHÒNG PHÁP CHẾ NỘI BỘ

Lợi ích của pháp chế nội bộ

Giá trị gia tăng

Hiểu biết kinh doanh

20% - 25%

Giảm thiểu chi phí pháp lý

Thường thấp hơn 20% - 30%

Can thiệp sớm/nỗ lực phòng ngừa
rủi ro pháp lý

10% - 15%

 

Ngoài việc sử dụng ước tính giá trị như những ước tính ở trên, người pháp chế thứ nhất có thể chứng minh giá trị của bộ phận pháp chế theo những cách sau:

Trong các ngành được quản lý chặt chẽ, pháp chế nội bộ có thể chứng minh giá trị thông qua việc phát triển các chương trình tuân thủ của công ty đáp ứng rõ ràng các yêu cầu của các quy định có liên quan đó.

Trong trường hợp tránh được hoặc giải quyết được vụ kiện tụng, pháp chế nội bộ nên giải thích với ban quản lý rằng các chi phí xét xử đã tránh được cho công ty. Giá trị của những khoản tiết kiệm chi phí này có thể được ước tính bằng cách xem xét chi phí lịch sử của các vụ kiện tương tự.

Pháp chế nội bộ cũng có thể chứng minh giá trị đối với ban quản lý bằng cách theo dõi bất kỳ sản phẩm công việc hữu hình nào do bộ phận pháp chế tạo ra (chẳng hạn như chính sách công ty bằng văn bản, tài liệu đào tạo nhân viên hoặc các văn bản tham mưu cho ban quản lý công ty có chứa lời khuyên về các vấn đề pháp lý hoặc kinh doanh). Sản phẩm công việc như thế này đặc biệt hữu ích trong việc thể hiện giá trị nếu nó được tạo ra để đáp ứng các kỳ vọng cụ thể của công ty. Hơn nữa, khi một công ty có một số phòng ban đang đưa ra các yêu cầu khác nhau, điều bắt buộc là pháp chế phải  theo dõi các nhiệm vụ khác nhau này và cung cấp một danh sách báo cáo thống kê toàn diện các nhiệm vụ mà pháp chế đã hoàn thành hỗ trợ cho mọi bộ phận trong công ty. Đặc biệt ở các công ty lớn hơn hoặc những công ty có nhiều văn phòng, các phòng ban khác nhau thường không biết về nhiệm vụ của các phòng ban khác và các vấn đề mà pháp chế đang xử lý, do đó, một phần thách thức đối với pháp chế chỉ đơn giản là thông báo cho các phòng ban khác nhau và giáo dục họ về các trách nhiệm khác nhau của pháp chế tại bất kỳ thời điểm nào.

Giá trị và thành công của bộ phận pháp luật có thể được chứng minh rõ ràng hơn thông qua việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng (nghĩa là thông qua Tuyên bố sứ mệnh hoặc Kế hoạch quản lý pháp lý chiến lược) và sau đó ghi lại định kỳ các bước khẳng định được thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đó.

Một pháp chế đầu tiên cũng có thể chứng minh giá trị bằng cách tạo các cuộc khảo sát về sự hài lòng của công ty và các phòng ban để đánh giá hiệu suất của bộ phận pháp chế. Mặc dù các khảo sát về sự hài lòng dựa trên các thước đo chủ quan, nhưng chúng nên được thiết kế dưới dạng sử dụng thang đo định lượng (ví dụ: chấm điểm trên thang số) để kết quả có thể được so sánh nhằm chứng minh sự cải thiện của bộ phận. Việc sử dụng các khảo sát về sự hài lòng của phòng ban được chia sẻ trong một bài viết khác ở chuỗi bài này.

Một cách khác để chứng minh giá trị của bộ phận pháp chế là thông qua việc sử dụng rộng rãi các số liệu. Bằng cách so sánh các số liệu theo thời gian, một pháp chế có thể chứng minh những cải thiện về hiệu suất của bộ phận pháp chế và khả năng tiết kiệm chi phí cho công ty. Sau đây là một số số liệu có thể giúp chứng minh giá trị:

 • Giảm các vụ kiện tụng/vụ kiện chống lại công ty;
 • Giảm các cuộc thanh tra/điều tra, vi phạm hoặc xử phạt theo quy định;
 • Giảm các vấn đề tuân thủ hoặc khiếu nại;
 • Cải thiện thời gian quay vòng cho các quy trình của bộ phận pháp chế (ví dụ: xem xét hợp đồng nhanh hơn);
 • Các điều khoản được cải thiện (ví dụ: giảm trách nhiệm pháp lý hoặc giá tốt hơn) trong hợp đồng với nhà cung cấp; Và
 • Cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên.

Do đó, ngay từ đầu, điều quan trọng là pháp chế phải nhận thức được tầm quan trọng của việc chứng minh giá trị của bộ phận pháp chế mới và nên chuẩn bị sẵn sàng để thu thập dữ liệu nhằm tạo ra các chỉ số và ước tính dành riêng cho công ty của họ tương tự như những chỉ số được đề cập ở trên. Ngoài ra, một pháp chế đầu tiên nên cố gắng chứng minh giá trị ngay từ đầu bằng cách giải quyết trước một số vấn đề nhỏ hơn (và dễ đo lường được) có khả năng mang lại những kết quả tốt sớm và đáng chú ý trước khi giải quyết các vấn đề lớn và khó khăn hơn.
 

Còn tiếp ...

--- Tác giả: Luật sư Trần Kiên ---

Bài viết liên quan về pháp chế doanh nghiệp tại LETO Insights:

 1. Tổ chức và hoạt động của Phòng pháp chế trong doanh nghiệp
 2. Làm thế nào để trở thành Giám đốc pháp lý (CLO)?
 3. Làm chuyên viên pháp chế là như thế nào?
 4. Luật sư VS Pháp chế - Sự khác biệt là gì?
 5. 5 bí quyết gia tăng thu nhập nghề pháp chế
 6. Làm thế nào để trở thành chuyên viên pháp chế - Chiến lược nâng cấp hình chữ T
 7. Từ Luật sư trở thành Pháp chế
 8. Vai trò của Pháp chế Doanh nghiệp
 9. Tổng quan về PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
 10. Những rủi ro pháp lý cơ bản nhất một doanh nghiệp phải đối mặt và vai trò của Pháp chế trong việc xử lý
 11. Giám đốc pháp lý là gì?
 12. Hiểu Doanh nghiệp - Hiểu pháp chế
 13. Cách làm CV ứng tuyển Pháp chế doanh nghiệp thành công
 14. 05 chiến lược để trở thành Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp
 15. Làm thế nào để trình bày tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị
 16. Vai trò của người pháp chế đầu tiên và kỳ vọng của công ty

Tham khảo thêm:

 1. Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp
 2. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp
----------------------

🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang