MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tuyển dụng Điều phối viên LETOtrans - Global Translation

28/04/2020 - 3079 lượt xem
LETOtrans là hãng dịch thuật đa ngôn ngữ, hướng đến Doanh nghiệp công nghệ phi biên giới trong lĩnh vực dịch thuật, tuyển dụng Điều phối viên dự án
Xem chi tiết

Tuyển dụng nhân sự nguồn (Future LETOer Trainee)

23/04/2020 - 3376 lượt xem
LETO tuyển dụng nhân sự nguồn các Dự án
Xem chi tiết

Mời Co-Founder tham gia phát triển Dự án Cửa hàng Luật tại LETO

25/03/2019 - 3110 lượt xem
Mời Co-Founder tham gia phát triển Dự án Cửa hàng Luật tại LETO
Xem chi tiết

Tuyển dụng Điều phối viên LETO Academy

04/01/2019 - 3095 lượt xem
LETO Acadamy tuyển dụng Điều phối viên hỗ trợ tuyển sinh và điều phối các yếu tố chương trình huấn luyện
Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Pháp lý Doanh nghiệp

13/12/2018 - 4708 lượt xem
LETO Tuyển dụng nhân viên Pháp lý Doanh nghiệp
Xem chi tiết

Thông báo tiếp nhận thực tập sinh 10/2020

13/12/2018 - 7548 lượt xem
LETO tiếp nhận thực tập sinh hướng tới đào tạo trở thành nhân sự chính thức
Xem chi tiết

Tuyển dụng Kế toán

29/11/2018 - 3010 lượt xem
LETO tuyển nhân viên kế toán
Xem chi tiết

Mẫu CV ứng tuyển tại LETO

05/11/2018 - 5065 lượt xem
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang