MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tuan Dang

Cập nhật:21/05/2020
Lượt xem:261
Anh Đặng Đình Tuấn - Chuyên gia chiến lược bán hàng
Mr. Tuan Dang - Sale & Market Expert

Học vấn: 

Kinh nghiệm công tác:

Hiện tại là:
Tuan Dang - Sale and Market Strategic Expert

Education:

Working experience:

Now:
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang