MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tư vấn xử lý kỷ luật lao động

Cập nhật:23/09/2019
Lượt xem:342

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất kinh doanh trong nội quy lao động (Điều 182 Bộ Luật Lao động năm 2012). Như vậy, có thể hiểu nội dung cơ bản của kỷ luật lao động là những nghĩa vụ của người lao động phải tuân thủ, chấp hành được quy định trong bản nội quy lao động của doanh nghiệp. Khi người lao động vi phạm một trong các nghĩa vụ được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có quyền áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Trong quá trình quản lý lao động, việc áp dụng các hình thức kỷ luật lao động của doanh nghiệp với người lao động là việc làm cần thiết, đây là biện pháp giúp doanh nghiệp có thể tổ chức lao động hiệu quả. Tuy nhiên, khi xử lý kỷ luật lao động doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu quyết định xử lý kỷ luật người lao động không đúng pháp luật thì doanh nghiệp có thể bị khiếu nại hoặc bị khởi kiện. Việc doanh nghiệp bị khiếu nại hoặc khởi kiện sẽ khiến doanh nghiệp gặp phải rất nhiều phiền toái, ngoài ra, nó còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp có thể dẫn đến việc khủng hoảng truyền thông về thương hiệu của doanh nghiệp.
Nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp với vai trò là các cố vấn pháp lý riêng, các chuyên gia pháp lý tại LETO đưa ra các tư vấn pháp lý về vấn đề xử lý kỷ luật người lao động tại các doanh nghiệp như sau:

1. Những tư vấn từ LETO đối với vấn đề xử lý kỷ luật lao động của doanh nghiệp.

Khi đưa ra quyết định xử lý kỷ luật người lao động, doanh nghiệp cần lưu ý: một quyết định kỷ luật người lao động được xác định là hợp pháp khi đảm bảo các yêu cầu sau: 

a. Quyết định kỷ luật phải có căn cứ:

Quyết định kỷ luật được coi là có căn cứ khi đáp ứng các điều kiện sau:
  • Người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động và hành vi vi phạm phải được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp.
  • Hình thức xử lý kỷ luật mà doanh nghiệp áp dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật lao động và nội quy lao động hợp pháp của doanh nghiệp.

b. Quyết định kỷ luật phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động:

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 124 Bộ Luật Lao động năm 2012 (BLLĐ), cụ thể như sau: “Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng”. Trong trường hợp người lao động đang trong thời gian người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật thì thời hiệu được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 124 BLLĐ năm 2012.
Như vậy, khi doanh nghiệp ra quyết định xử lý kỷ luật đối với người lao động, thì quyết định này phải được ban hành trong đúng thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật nêu trên.

c. Doanh nghiệp phải tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật và không vi phạm các quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động:

Khi doanh nghiệp tiến hành xử lý kỷ luật người lao động phải tuân theo các nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật được quy định tại Điều 123 BLLĐ năm 2012 và doanh nghiệp không được vi phạm các quy định về cấm xử lý kỷ luật lao động tại Điều 128 BLLĐ năm 2012.
Khi xử lý kỷ luật người lao động nhiều doanh nghiệp thường vi phạm vào quy định cấm tại Điều 128 BLLĐ, khi thực hiện xử lý kỷ luật người lao động đối với hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp.

d. Người ký quyết định kỷ luật lao động phải là người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật:

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành BLLĐ thì người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. 

2. Dịch vụ tư vấn xử lý kỷ luật lao động được cung cấp bởi LETO:

  • LETO tư vấn cho doanh nghiệp xác định được chính xác hành vi vi phạm của người lao động như: người lao động đã thực hiện hành vi vi phạm nào, hành vi đó có được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp hay không, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm, thời điểm xẩy ra hành vi vi phạm, các thiệt hại của doanh nghiệp….
  • LETO tư vấn cho doanh nghiệp xác định tình trạng của người lao động vào thời điểm thực hiện hành vi vi phạm và thời điểm hiện tại. Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp khi đưa ra quyết định xử lý kỷ luật đối với người lao động không vi phạm vào các điều cấm hoặc không đưa ra quyết định xử lý kỷ luật vào thời gian mà pháp luật quy định không cho phép.
  • LETO tư vấn, nghiên cứu vụ việc và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp cho doanh nghiệp.
  • LETO tư vấn và tham gia vào quá trình họp xử lý kỷ luật lao động cùng doanh nghiệp, soạn thảo quyết định xử lý kỷ luật cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp lao động khi doanh nghiệp bị khiếu nại hoặc khởi kiện về vấn đề xử lý kỷ luật lao động (nếu có).
Liên hệ với LETO để được tư vấn các vấn đề xử lý kỷ luật lao động để nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về vấn đề này. 

LETO - Tháo gỡ mọi nút thắt!

Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang