MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tư vấn xây dựng Bản thỏa thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động

Cập nhật:17/09/2019
Lượt xem:213

1. Thỏa thuận bảo mật thông tin là gì?

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) không đưa ra khái niệm cụ thể thế nào là thỏa thuận bảo mật thông tin, tuy nhiên tại khoản 2 Điều 23 BLLĐ năm 2012 có quy định như sau: "Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm".
Như vậy, căn cứ vào quy định trên có thể hiểu rằng Thỏa thuận bảo mật thông tin là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc bảo mật các thông tin bí mật của doanh nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ đưa ra các yêu cầu về việc bảo mật thông tin còn người lao động sẽ cam kết việc bảo vệ những thông tin bí mật kinh doanh, công nghệ của doanh nghiệp mà họ được tiếp cận trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

2. Các nội dung chính trong bản thỏa thuận bảo mật thông tin:

BLLĐ năm 2012 không quy định về nội dung của bản thỏa thuận bảo mật thông tin. Tuy nhiên với kinh nghiệm tư vấn nhiều năm cho các doanh nghiệp về vấn đề bảo mật thông tin của doanh nghiệp, các chuyên gia tại LETO cho rằng một bản thỏa thuận bảo mật thông tin cần thiết phải có các nội dung chính sau:
  1. Định nghĩa những thông tin, tài liệu nào được coi là bí mật của doanh nghiệp;
  2. Phải xác định được phạm vi các thông tin, tài liệu, nội dung của doanh nghiệp cần được bảo mật;
  3. Quy định những hành vi được coi là hành vi vi phạm bảo mật thông tin;
  4. Xác định giới hạn, phạm vi của việc sử dụng các thông tin, tài liệu, nội dung được coi là thông tin bí mật của doanh nghiệp;
  5. Trách nhiệm của người lao động khi vi phạm bảo mật thông tin và thời hạn của việc thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin;

3. Quy trình xây dựng Bản thỏa thuận bảo mật thông tin tại LETO:

  • Bước 1: LETO dựa vào mô hình, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của khách để tư vấn cho khách hàng các nội dung cần thiết phải có của bản thỏa thuận bảo mật thông tin đối với doanh nghiệp của khách hàng;
  • Bước 2: LETO xây dựng bản thỏa thuận bảo mật thông tin cho khách hàng;
  • Bước 3: LETO hỗ trợ tư vấn khách hàng cách thức triển khai các công cụ để bảo mật được thông tin, hỗ trợ tư vấn giải quyết các trường hợp vi phạm bảo mật thông tin để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng;
Vui lòng liên hệ với LETO để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và hướng xây dựng bản thỏa thuận bảo mật thông tin tối ưu nhất.
Ngọc Mai - Chuyên gia Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang