MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tư vấn mua bán và sáp nhập

Cập nhật:23/03/2022
Lượt xem:1094

LETO cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý về sáp nhập và mua lại (M&A) cho các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Hợp nhất và mua lại liên quan đến việc mua hoặc hợp nhất với một công ty khác. Xử lý các vấn đề về sáp nhập và mua lại không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp mà còn phải có kiến thức chuyên môn về các vấn đề kinh doanh. Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong tất cả các loại hình mua bán và sáp nhập.

Dịch vụ pháp lý Sáp nhập & Mua lại

LETO cung cấp một số dịch vụ pháp lý liên quan đến mua bán và sáp nhập, bao gồm:
 Mua lại và bán công ty 
 Mua lại và bán các công ty con, bộ phận và các tài sản khác
 Liên doanh
 Các thỏa thuận chia sẻ tài sản
 Sự hình thành và hoạt động của các liên minh chiến lược
 Giao dịch bán tài sản
 Quản lý/Đàm phán mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mua lại và bán công ty 

Mua và bán doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp luật phức tạp, cần có luật sư tư vấn về tài chính, pháp lý, thuế, quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác. Những khách hàng muốn mua lại hoặc bán một công ty, hãy tìm lời khuyên của các luật sư về sáp nhập và mua lại của chúng tôi để đảm bảo rằng các giao dịch mua bán này được cấu trúc phù hợp và tuân thủ tất cả các luật hiện hành.
Luật sư về sáp nhập và mua lại cung cấp lời khuyên cho khách hàng thuộc mọi quy mô về mua lại và bán công ty. Điều này có thể bao gồm việc tư vấn cho khách hàng về việc bán toàn bộ doanh nghiệp hoặc các bộ phận của doanh nghiệp. Một luật sư về sáp nhập và mua lại có kinh nghiệm có thể cung cấp sự thẩm định (due diligence) toàn diện trong quá trình mua hoặc bán một công ty. Tham khảo ý kiến một luật sư có kinh nghiệm về sáp nhập và mua lại cho loại giao dịch này là cần thiết để mua hoặc bán thành công.

Mua lại và bán các công ty con, bộ phận và các tài sản khác

Bất cứ khi nào một công ty chỉ muốn mua hoặc bán một phần của công ty, chẳng hạn như công ty con, bộ phận hoặc một tài sản khác, luật sư về sáp nhập và mua lại có kinh nghiệm sẽ làm việc để đảm bảo rằng việc mua bán được cấu trúc theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Việc mua lại hoặc bán các công ty con, bộ phận hoặc tài sản khác, thường được gọi là “Carve-out transactions” là một số giao dịch thách thức nhất do nhu cầu phân chia tài sản và nợ phải trả giữa công ty mẹ và doanh nghiệp riêng. Bất chấp sự phức tạp của các giao dịch này, chúng thường có lợi cho người bán trong việc hợp lý hóa hoạt động kinh doanh hiện tại của họ và cho người mua trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.
Cần phải có một luật sư có kinh nghiệm đáng kể trong việc xác lập các giao dịch để đưa ra lời khuyên về cách cấu trúc một giao dịch để đáp ứng các mục tiêu của cả người bán và người mua trong khi đảm bảo rằng tài sản và nợ phải trả được phân chia phù hợp. Những khách hàng tìm kiếm lời khuyên của luật sư về sáp nhập và mua lại về việc mua lại hoặc bán các công ty con, bộ phận và các tài sản khác sẽ có khả năng thành công giao dịch thành công cao hơn.

Liên doanh

M&A trong hình thức liên doanh, hai hoặc nhiều bên vận hành một doanh nghiệp trong khi vẫn giữ các bản sắc công ty riêng biệt của họ. Thông thường, một pháp nhân riêng biệt được hình thành. Các liên doanh đặt ra một loạt thách thức riêng cho các công ty, vì họ thường yêu cầu tư vấn về nhiều vấn đề, bao gồm chống độc quyền, thuế, lao động và hợp đồng.
Làm việc với luật sư về M&A trong một liên doanh cung cấp cho các doanh nghiệp lợi thế về tư vấn pháp lý toàn diện về tất cả các khía cạnh của giao dịch.

Giao dịch bán tài sản

Bán tài sản liên quan đến việc mua các tài sản riêng lẻ, thay vì mua cổ phiếu hoặc cổ phần sở hữu của một công ty. Người bán giữ quyền sở hữu đối với bản thân công ty, trong khi người mua mua các tài sản khác nhau của công ty, có thể bao gồm bí mật kinh doanh, bất động sản, thiết bị, tài sản, hàng tồn kho hoặc các loại tài sản khác. Các giao dịch này có thể vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải xem xét các tác động về thuế và các khoản nợ tiềm ẩn khi đàm phán mua bán.
Một luật sư có kinh nghiệm về M&A có thể làm việc với khách hàng về các giao dịch bán tài sản để đưa ra lời khuyên về cách cấu trúc thương vụ tốt nhất để tránh các khoản nợ thuế hoặc các vụ kiện tiềm ẩn. Luật sư cũng có thể đảm bảo rằng một số tài sản nhất định được chuyển giao một cách hiệu quả, chẳng hạn như tài sản trí tuệ, hợp đồng hoặc hợp đồng thuê bất động sản. Có được chuyên gia tư vấn pháp lý về các giao dịch bán tài sản là rất quan trọng để mua hoặc bán thành công.

Quản lý/Đàm phán mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Việc đàm phán và quản lý các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cần có sự phối hợp của các luật sư và cố vấn kinh doanh để cung cấp các lời khuyên trong việc  thẩm định, cấu trúc và các tư vấn khác về các giao dịch này. Bất cứ khi nào một công ty M&A với một công ty khác, luật sư có thể đưa ra lời khuyên cũng như thực hiện soạn thảo các hợp đồng liên quan đến giao dịch.
Luật sư về M&A có thể đại diện cho khách hàng ở cả bên muabên bán của một thương vụ mua lại. Khách hàng có thể bao gồm các công ty đại chúng, công ty con và các tổ chức khác. Việc tìm kiếm lời khuyên của luật sư là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tuân thủ luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật chứng khoán và các văn bản pháp lý khác. Điều này bao gồm việc kiểm tra tuân thủ quản trị nội bộ của công ty. Nhờ chuyên gia tư vấn pháp lý về các giao dịch này cuối cùng sẽ dẫn đến việc sáp nhập hoặc mua lại thành công.

Lợi ích của Dịch vụ pháp lý Sáp nhập & Mua lại của chúng tôi

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đang xem xét sáp nhập hoặc mua lại, đại diện pháp lý là rất quan trọng để đảm bảo rằng giao dịch tuân thủ tất cả các luật hiện hành và được cấu trúc theo cách có lợi nhất. 

Liên hệ với LETO ngay hôm nay

Các luật sư của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả các khách hàng yêu cầu tư vấn pháp lý cho việc mua bán hoặc sáp nhập. 


Tham khảo:

LETO STRATEGIC SOLUTIONS

Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Điện thoại: 19006258 | Fax: 0435335122 | Hotline: 0943393223
Mail: info@leto.vn
Website: http://leto.vn/ - http://luatleto.net/

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang