MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tranh chấp cổ đông - Những việc thiết thực một giám đốc nên làm

Cập nhật:01/10/2020
Lượt xem:1486
Tranh chấp cổ đông không phải là hiếm và nhiều thành viên hội đồng quản trị sẽ phải trải qua những khó khăn nảy sinh khi các vấn đề giữa các thành viên trở thành tranh chấp.

Có những điều thực tế có thể được thực hiện để cố gắng và giảm thiểu khả năng xảy ra tranh chấp cổ đông và ngay cả khi những điều đó không thành công, giám đốc vẫn có thể tránh được kiện tụng hoặc hành động gây rối của cổ đông.

Trong ghi chú ngắn này, LETO đưa ra một danh sách kiểm tra thực tế cho các thành viên hội đồng quản trị, đặc biệt là Người Giám đốc:

1. Tôi có quan tâm tuyệt đối đến nhiệm vụ cốt lõi của mình với tư cách là Giám đốc không?

Các giám đốc có thể nhanh chóng thấy mình bị cuốn vào các tranh chấp cổ đông và luẩn quẩn trong các sự việc phát sinh từ mối quan hệ đang trở nên rối ren đó. Phương tiện bảo vệ cá nhân tốt nhất là tập trung vào thực tế rằng nghĩa vụ của bạn là đối với công ty mà bạn đang điều hành và bạn cần phải:
 • Hành động trung thực vì lợi ích tốt nhất của công ty nói chung (chứ không phải của các hay một cổ đông cụ thể);
 • Tránh hành động vì mục đích không chính đáng;
 • Suy nghĩ và phán đoán độc lập (Không bị ảnh hưởng tư tưởng bởi các phe cổ đông);
 • Tránh xung đột lợi ích; và
 • Hành động cẩn trọng, Quyết sách tuân thủ, Giao tiếp hợp lý.
Những nghĩa vụ này sẽ đúng bất kể quy mô của công ty, số lượng cổ đông, bản chất của bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các cổ đông cụ thể, ngay cả với trường hợp công ty đã niêm yết.

2. Tôi có thể thực hiện lập văn bản quản trị quan hệ cổ đông trước khi tranh chấp cổ đông xảy ra không?

Rất ít người tham gia vào một công ty khi họ thấy có nguy cơ tranh chấp cổ đông (trừ một số nhà đầu tư có mục tiêu riêng). Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng khả năng đổ vỡ niềm tin và tranh chấp luôn có thể xảy ra ở bất cứ công ty nào.
Một thỏa thuận cổ đông được soạn thảo kỹ lưỡng có thể giúp thiết lập quy định cho các loại vấn đề phát sinh khi các thành viên khi tranh chấp xảy ra và kết thúc mối quan hệ cổ đông với nhau. Thỏa thuận cổ đông có thể gồm Thỏa thuận tiền sáng lập trước khi hình thành pháp nhân, và Điều lệ công ty khi hình thành pháp nhân. Thỏa thuận cổ đông nên đặc biệt đề cập đến:
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các loại bế tắc dự kiến và phương thức giải quyết;
 • Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Tham khảo: 05 lý do phổ biến nhất gây tranh chấp cổ đông

3. Có đang tồn tại dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn không?

Tranh chấp cổ đông luôn chính thức xảy ra sau các dấu hiệu dự báo. Chúng có thể bao gồm:
 • Cổ đông thực hiện bất ngờ các quyền về yêu cầu thông tin hoặc triệu tập các cuộc họp;
 • Cổ đông không xác nhận khi có triệu tập hoặc mời họp;
 • Thành viên kích động tại các cuộc họp;
 • Các thành viên tích cực đột nhiên im lặng;
 • Xuất hiện các hành động hoặc nỗ lực ghép nhóm cổ đông hoặc có một tuyên bố đóng vai trò là đại diện của nhóm cổ đông;
 • Xuất hiện các cáo buộc rằng các thành viên hội đồng quản trị bất đồng chính kiến mâu thuẫn, hành động cẩu thả hoặc vi phạm nghĩa vụ ủy thác của họ theo cách nào đó.
Tham khảo: 03 lưu ý đặc biệt khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường do nhóm cổ đông triệu tập

4. Có những điều thiết thực nào mà hội đồng quản trị có thể làm?

Sự can thiệp của các bên độc lập đôi khi có thể hỗ trợ để xử lý các vấn đề tranh chấp. Chẳng hạn, các phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế nên được xem xét. Chúng có thể bao gồm:
 • Bổ nhiệm một giám đốc độc lập mới để phá vỡ mọi bế tắc;
 • Yêu cầu Giám đốc hiện tại (không đồng thời là cổ đông) tổ chức thương lượng hòa giải để đạt thỏa thuận mới cho các nhóm cổ đông;
 • Chỉ định một Hòa giải viên hoặc Hội đồng hòa giải độc lập để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và tạo ra một thỏa thuận mới ràng buộc.
 • Lựa chọn một Luật sư tham gia họp cổ đông để giúp các cổ đông nhìn nhận đúng đắn vấn đề, xác định chính xác các được - mất để đạt đến một thỏa thuận mới.
Tham khảo: Tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông

5. Tranh chấp cổ đông có thể kết thúc ở đâu?

Nếu một tranh chấp không thể được giải quyết, thì vấn đề có thể kết thúc bằng kiện tụng, buộc mua lại cổ phần, hoặc quy định các công việc khác của công ty bởi Tòa án.
Các cổ đông có thể đưa ra các yêu cầu công ty (thông qua giám đốc) hành động trong khả năng được Pháp luật và Điều lệ quy định hoặc chống lại nhau và công ty.
Cổ đông cũng có thể: Giữ nguyên các định kiến trong trường hợp một hành động thực tế hoặc thiếu sót bao gồm các công việc của công ty sẽ gây ra thiệt hại không công bằng đến lợi ích của bất kỳ cổ đông nào hoặc các cổ đông;
Khi tranh chấp xảy ra, trong nhiều trường hợp, các cổ đông có thể sẽ:
 • Cáo buộc một giám đốc sai hoặc vi phạm nghĩa vụ (đáng chú ý nhất là vi phạm gian lận đối với nhóm cổ đông nhỏ);
 • Gây khó dễ bằng việc không thông quan các quyết định mới; 
 • Không điều nào trong số này có khả năng có lợi, ít nhất là trong ngắn hạn của công ty. Tất cả chúng đều có tiềm năng khiến các giám đốc phải chịu sự giám sát kỹ lưỡng.
Tham khảo: Sự tan vỡ: Làm sao để khiến nó đơn giản?

Do đó, chúng tôi khuyên các giám đốc:

- Cố gắng đề xuất thiết lập hoặc điều chỉnh các Thỏa thuận cổ đông cho các tranh chấp cổ đông trước khi chúng phát sinh;
- Kiểm soát và nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo cho các tranh chấp tiềm tàng;
- Có cho riêng mình một Luật sư In-House hoặc một cố vấn pháp chế đủ năng lực để giúp kiểm soát rủi ro tranh chấp cổ đông.

-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --
Tham khảo các bài viết từ chuyên gia;
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang