MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tránh cạm bẫy hợp đồng - 10 lời khuyên

Cập nhật:16/04/2023
Lượt xem:544

Tránh rơi vào cạm bẫy hợp đồng - 10 lời khuyên
 

 

 1. Hiểu hợp đồng: Người quản lý hợp đồng cần hiểu rõ về hợp đồng, bao gồm phạm vi công việc, điều khoản thanh toán, bảo hành và cơ chế giải quyết tranh chấp.
 2. Xác định được các rủi ro tiềm ẩn: Người quản lý hợp đồng nên xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hợp đồng, chẳng hạn như chậm trễ, thay đổi phạm vi hoặc bất đồng về thanh toán.
 3. Có một kế hoạch quản lý rủi ro: Người quản lý hợp đồng nên xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro trong đó vạch ra cách giảm thiểu hoặc quản lý những rủi ro đã xác định. Điều này có thể bao gồm bổ sung các điều khoản liên quan đến thay đổi, chấm dứt hoặc giải quyết tranh chấp.
 4. Thiết lập phương thức liên lạc rõ ràng: Người quản lý hợp đồng nên thiết lập các kênh liên lạc rõ ràng giữa các bên trong hợp đồng và tất cả các bên liên quan bao gồm cả nhà thầu, nhà thầu phụ. Điều này có thể giúp ngăn ngừa hiểu lầm và bất đồng.
 5. Theo dõi tiến trình: Người quản lý hợp đồng nên theo dõi tiến độ của hợp đồng để đảm bảo rằng hợp đồng đang đi đúng hướng và tất cả các bên đang đáp ứng các nghĩa vụ của họ. Điều này có thể giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn và cho phép can thiệp sớm.
 6. Quản lý sự thay đổi: Người quản lý hợp đồng nên quản lý mọi thay đổi về phạm vi công việc hoặc tiến độ thực hiện một cách hiệu quả để tránh xử lý chậm trễ và gia tăng chi phí. Điều này có thể đặt ra việc đàm phán lại các điều khoản của hợp đồng hoặc thêm các điều khoản thay đổi.
 7. Ghi lại mọi thứ bằng văn bản: Người quản lý hợp đồng nên ghi lại tất cả các khía cạnh thông tin và dữ liệu liên quan đến hợp đồng, bao gồm cả thông tin liên lạc, người phụ trách của bên kia, các điểm mốc thời gian thực hiện, các thay đổi, khiếu nại và tranh chấp. Điều này có thể cung cấp bằng chứng trong trường hợp tranh chấp hoặc kiện tụng.
 8. Quản lý thanh toán: Người quản lý hợp đồng nên quản lý các khoản thanh toán để đảm bảo rằng chúng được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng và tất cả các bên đều được thanh toán đúng hạn.
 9. Có sự hỗ trợ tư vấn pháp lý: Nếu có tranh chấp phát sinh, người quản lý hợp đồng nên nhờ tư vấn pháp lý từ đồng nghiệp trong Phòng pháp chế hoặc Luật sư của công ty để đảm bảo rằng tất cả các bên đều được bảo vệ theo hợp đồng.
 10. Đánh giá sau khi hoàn thành: Sau khi hợp đồng hoàn thành, người quản lý hợp đồng nên tiến hành đánh giá dự án để xác định các bài học kinh nghiệm và đưa chúng vào các hợp đồng trong tương lai. Điều này có thể giúp ngăn ngừa những rủi ro tương tự trong các hợp đồng trong tương lai.

Để có thêm kỹ năng về Hợp đồng, bạn tham khảo thêm:

 1. Thách thức trong Hợp đồng: Bộ phận pháp chế nên (và không nên) dành thời gian cho những Hợp đồng nào?
 2. 5 cạm bẫy bạn sẽ phải đối mặt khi đàm phán và cách tránh chúng
 3. Rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hợp đồng
 4. 08 bước đánh giá rủi ro hợp đồng
 5. Chiến lược soạn thảo hợp đồng
 6. 5 điều quan trọng về sửa đổi và bổ sung Hợp đồng thương mại
 7. 5 quy tắc soạn thảo điều khoản bất khả kháng
 8. Hướng dẫn cơ bản về soạn thảo và rà soát hợp đồng
 9. Báo cáo rà soát hợp đồng
 10. 05 TIPs đàm phán hợp đồng thương mại thành công
 11. 5 điều bạn cần biết về hợp đồng thương mại
 12. Những điều NÊN và KHÔNG NÊN làm khi soạn thảo và ký kết hợp đồng
 13. Quản lý vi phạm hợp đồng
 14. Quản trị tranh chấp hợp đồng
 15. Quản trị rủi ro hợp đồng
 16. Review hợp đồng - Tư duy để thành công
 17. Cách quản lý các tiêu chuẩn hợp đồng của doanh nghiệp
 18. 06 điều cần xem xét trong quá trình rà soát hợp đồng
 19. Làm thế nào để soạn thảo một hợp đồng hợp pháp?
 20. 3 Việc quan trọng cần làm trước khi đàm phán hợp đồng
 21. 4 nguồn rủi ro hợp đồng phổ biến và cách loại bỏ chúng
 22. 05 điểm quan trọng trong Hợp đồng mua bán
 23. 06 Điều khoản chính thường thấy trong Hợp đồng thương mại
 24. 7 tranh chấp hợp đồng phổ biến
 25. 03 lưu ý đặc biệt khi soạn thảo hợp đồng
 26. Các lỗi nghiêm trọng khi rà soát hợp đồng 
 27. Những điều cần biết để phát triển kỹ năng SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG
 28. 11 chiến thuật đàm phán hợp đồng
 29. Checklist điều khoản hợp đồng
 30. Làm thế nào để chấm dứt hợp đồng?
 31. Có được phép áp dụng điều khoản về sự kiện bất khả kháng đối với dịch bệnh COVID-19?
 32. Phân loại hợp đồng xây dựng

---Trần Kiên - Luật sư điều hành---

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang