MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tổng hợp văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán 2019 tính đến ngày 31/12/2020

Cập nhật:02/01/2021
Lượt xem:102
 
Luật Chứng khoán 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, dự kiến sẽ có 07 Nghị định, 11 Thông tư hướng dẫn. LETO đã tổng hợp và tặng bản toàn bộ các văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán mới nhất, tính đến ngày 31/12/2020. Bao gồm:
  1. Luật Chứng khoán 2019 (VIET-ANH)
  2. Nghị định 153/2020/NĐ-CP Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
  3.  Nghị định 156/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
  4. Nghị định 158/2020/NĐ-CP Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
  5. Thông tư 91/2020/TT-BTC Quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
  6. Thông tư 95/2020/TT-BTC Hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
  7. Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
  8. Thông tư 97/2020/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
  9. Thông tư 98/2020/TT-BTC Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
  10. Thông tư 99/2020/TT-BTC Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Còn tiếp)
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang