MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Thuy Le

Cập nhật:17/07/2020
Lượt xem:175
Chị Lê Thủy - Luật sư FDI
Thuy Le - FDI Support Specialist


Học vấn: 

Kinh nghiệm công tác:

Luật sư tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt tập trung trong lĩnh vực Pháp lý Đầu tư cho các Doanh nghiệp FDI đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Cung cấp dịch vụ pháp lý cho một số Công ty đang hoạt động tại Việt Nam có vốn góp 100% vốn nước ngoài, liên doanh tại Việt Nam như: 
Hiện tại là:
Thuy Le - FDI Lawyer

Education:

Working experience:

Previous:
Thuy is a lawyer advises and provides legal support to domestic and foreign enterprises, especially focusing on the field of Investment Legislation for FDI Enterprises investing directly in Vietnam.
Providing legal services to many 100% foreign capital or joint ventures companies operating in Vietnam, such as: Now:
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang