MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Thỏa thuận nhượng quyền cho bên nhượng quyền

Cập nhật:18/10/2019
Lượt xem:1263


Thỏa thuận nhượng quyền cho một bên nhượng quyền

Khi bạn nhượng quyền kinh doanh, bạn - bên nhượng quyền - tham gia vào một thỏa thuận pháp lý với bên nhận nhượng quyền. Một hợp đồng rõ ràng, bằng văn bản được gọi là thỏa thuận nhượng quyền là rất cần thiết. 

Luật sư Trần Kiên - Chuyên gia cố vấn

Thỏa thuận nhượng quyền quy định những quyền và nghĩa vụ mà mỗi bạn có. Các vấn đề chính bao gồm:

  • Vị trí địa lý mà bên nhận quyền có thể hoạt động và liệu họ có quyền độc quyền ở vị trí đó không?
  • Bên nhận quyền có quyền gì để sử dụng tài sản trí tuệ của bạn - ví dụ: nhãn hiệu thương mại của bạn hoặc chuyển giao mô hình vận hành, hoặc công thức sản phẩm, …
  • Những hạn chế nào đối với những gì bên nhận quyền có thể làm?
  • Bên nhận nhượng quyền sẽ trả những khoản phí nào?
  • Phạm vi nội dung và Quy trình bạn sẽ hỗ trợ và đào tạo người nhận nhượng quyền ban đầu?
  • Bạn sẽ cung cấp hỗ trợ gì tiếp tục - ví dụ: các chiến dịch marketing quốc gia hoặc hỗ trợ hành chính?
  • Nhượng quyền kéo dài bao lâu và những gì xảy ra vào cuối thời hạn?
  • Điều gì xảy ra nếu một trong hai bên muốn chấm dứt thỏa thuận chấm dứt hoặc nếu bạn muốn bán doanh nghiệp của mình?

Các thỏa thuận có xu hướng có lợi cho bên nhượng quyền. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận quá một chiều có lợi cho bên nhượng quyền, sẽ khó thu hút được bên nhận nhượng quyền tiềm năng.

Tìm kiếm tư vấn pháp lý

Thỏa thuận nhượng quyền liên quan đến các vấn đề pháp lý phức tạp. Bạn nên nhận lời khuyên từ một luật sư có chuyên môn nhượng quyền. Bạn cũng có thể tìm kiếm một cố vấn nhượng quyền cho mình tại LETO.

-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --

Bài viết liên quan:

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang