MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hướng dẫn quy trình và thủ tục thành lập công ty - doanh nghiệp năm 2018

Cập nhật:20/03/2018
Lượt xem:1491
Việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam bao gồm rất nhiều quy trình. Để thành lập mới công ty bạn cần rất nhiều yêu cầu về thủ tục, hồ sơ và các bước để có thể chuẩn bị để có thể đăng ký một công ty.
Cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện thành lập công ty tại Việt Nam cần nắm rõ:
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về Đăng ký kinh doanh
1. Hồ sơ thành lập công ty cần những gì?
2. Điều kiện để thành lập công ty
3. Quy trình thành lập công ty

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị đối với việc thực hiện thành lập công ty:

Trước hết với các loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ( TNHH 2 TV) và công ty hợp danh hồ sơ sẽ bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu;
2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thànhlập doanh nghiệp là tổ chức;
c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Đối với việc thực hiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( TNHH 1 TV):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý;
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Để thành lập công ty/doanh nghiệp thì các bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

1. Số lượng thành viên sáng lập công ty/doanh nghiệp:
Công ty cổ phần có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập trở lên và không giới hạn tối đa;
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tối thiểu 02 thành viên góp vốn trở lên và không quá 50 thành viên;
Công ty TNHH một thành viên do 01 thành viên là chủ sở hữu, có thể là cá nhân hoặc tổ chức;
2. Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh đối với công ty/doanh nghiệp:
Không được sử dụng nhà tập thể hoặc nhà chung cư làm địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh;

Quy trình thành lập công ty khi khách hàng hợp tác với LETO:

Bước 1: LETO tư vấn tổng thể và đánh giá tính hợp lý của các thông tin khách hàng dự định thành lập công ty;
Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ;
Bước 3: Khách hàng tập hợp tài liệu cần thiết (Chỉ cần duy nhất bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của các thành viên sáng lập);
Bước 4: LETO dựng toàn bộ các tài liệu cần thiết trong hồ sơ;
Bước 5: LETO nộp và đại diện xử lý toàn bộ công việc sau khi khách hàng đã ký hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 6: LETO bàn giao kết quả tới khách hàng và tư vấn sau thành lập;

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại LETO:

Tư vấn trước khi thành lập:
 1. Tra cứu và tư vấn chọn Tên doanh nghiệp
 2. Tư vấn địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh và sự liên quan tới các vấn đề quản lý thuế
 3. Tư vấn chọn mức vốn điều lệ phù hợp với vốn thực tế, loại hình hoạt động và thuế
 4. Tư vấn và mã hóa tối ưu cho các ngành nghề kinh doanh dự định đăng ký
 5. Tư vấn về cấu trúc cổ đông và sự ảnh hưởng của tỷ lệ cổ phần tới việc ra quyết sách cho công ty
 6. Tư vấn giải pháp bảo toàn trong trường hợp cổ đông/ thành viên góp vốn là thành viên góp vốn ảo
 7. Tư vấn các vấn đề cần lưu ý trong quá trình và sau khi thành lập công ty
 8. Tư vấn các vấn đề về thuế và giấy phép con tương ứng với Doanh nghiệp
 9. Phúc đáp toàn bộ thắc mắc của khách hàng về việc thành lập công ty và vấn đề kinh doanh sau khi thành lập

Quá trình thành lập công ty tại LETO bao gồm những bước sau:

Khách hàng chỉ cần cung cấp Bản sao chứng thực CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của người góp vốn sáng lập và các thông tin dự định thành lập. Luật LETO sẽ xử lý hoàn thiện toàn bộ hồ sơ cần thiết.
Khách hàng không phải đến Sở kế hoạch đầu tư.
Chỉ cần làm 02 việc duy nhất là: KÝ hồ sơ và NHẬN bàn giao kết quả!

LETO hỗ trợ tư vấn miễn phí các doanh nghiệp và công ty mới thành lập các vấn đề liên quan đến:

 1. Công bố đăng bạ thông tin doanh nghiệp theo quy định
 2. Làm dấu pháp nhân, dấu chức danh và thông báo mẫu dấu
 3. Hỗ trợ mua chữ ký số với giá cam kết thấp hơn giá thị trường
 4. Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in/tự in với cơ quan thuế
 5. Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài
 6. Liên hệ in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn
 7. Thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ với chi phí ưu đãi giảm 10% cho Công ty/Doanh nghiệp thành lập qua Luật LETO, bao gồm:

 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
 • Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu
 • Đăng ký hoạt động website thương mại điện tử
 • Đăng ký sử dụng mã số mã vạch
 • Lập hồ sơ vay tín dụng ngân hàng
 • Đăng ký thang bảng lương và tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động
 • Xây dựng Bộ quy chế doanh nghiệp và các biểu mẫu hành chính tại Doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp theo yêu cầu
 • Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói: Xử lý toàn bộ các vấn đề về kế toán – thuế và đại diện làm việc với cơ quan thuế để Doanh nghiệp yên tâm kinh doanh.


 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
Form đăng ký
Gửi thông tin

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang