MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hướng dẫn 10 nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng lao động từ 2021

18/01/2021 - 88 lượt xem
Hướng dẫn chi tiết 10 nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021
Xem chi tiết

04 trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng

17/01/2021 - 58 lượt xem
04 trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng từ ngày 15/02/2021
Xem chi tiết

Tổng hợp văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán 2019 tính đến ngày 31/12/2020

02/01/2021 - 113 lượt xem
Tổng hợp văn bản hướng dẫn luật Chứng khoán 2019 tính đến ngày 31/12/2020 (liên tục cập nhật)
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang