MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

10 câu hỏi tự hỏi bản thân trước khi chọn lĩnh vực hành nghề luật

03/07/2022 - 59 lượt xem
Xác định bạn là ai trong cộng đồng pháp lý và vai trò đó phải phù hợp nhất với sở thích, động lực và cá tính độc đáo của bạn.
Xem chi tiết

05 điều quan trọng về Sửa đổi và Bổ sung hợp đồng thương mại

29/03/2022 - 156 lượt xem
Năm phương pháp hay nhất để giúp các hợp đồng thương mại trở nên thích ứng hơn trong quá trình thực hiện
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang