MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

09 Kỹ năng giải quyết tranh chấp

25/10/2021 - 185 lượt xem
09 chiến lược đàm phán và giải quyết xung đột giúp bạn tìm ra những cách sáng tạo để đạt được các thỏa thuận các bên cùng hài lòng
Xem chi tiết

Hướng dẫn tổng quát về quy trình thẩm tra chuyên sâu trong giao dịch M&A

16/10/2021 - 238 lượt xem
Thẩm định là yếu tố nền tảng cho tất cả các giao dịch M&A thành công
Xem chi tiết

M&A CHECKLIST

22/09/2021 - 202 lượt xem
Xem chi tiết
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang