MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

TẶNG: Hệ thống bản mô tả công việc chuẩn phòng ban trong Doanh nghiệp

Cập nhật:03/06/2019
Lượt xem:1852
LETO thân tặng bạn gần 700 files Bản mô tả công việc chuẩn phòng ban trong Doanh nghiệp:

Hệ thống bao gồm cả biểu mẫu mô tả công việc để giúp Nhân sự Pháp chế hoặc Hành chính hoặc Bộ phận nhân sự có thể sử dụng để xây dựng Mô tả công việc trong hệ thống quy chế lao động của doanh nghiệp và sử dụng trong xây dựng quy trình trong Doanh nghiệp. 
Hệ thống chứa đựng đủ bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí thuộc 86 phòng ban đặc trưng tổng hợp ở nhiều mô hình Doanh nghiệp, ngay cả những Doanh nghiệp với mô hình tổ chức cồng kềnh nhất!
Nhân tiện đây, 700 Files trên là phần rất nhỏ trong toàn bộ hệ thống văn bản quản trị và pháp lý nội bộ của một Doanh nghiệp thôi! Nếu bạn quan tâm tới toàn bộ hệ thống này, tham khảo thêm tại đây nhé: Tài liệu pháp chế

LETO - Tháo gỡ mọi nút thắt!

Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang