MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Tài chính Doanh nghiệp

Cập nhật:11/01/2021
Lượt xem:1458

Tài chính Doanh nghiệp là một trong các vấn đề mà mọi chủ thể liên quan đến Doanh nghiệp đều quan tâm tới! Đặc biệt là các cổ đông!
Trong Hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược BSC (Balanced Scorecard) - Thẻ điểm cân bằng, Tài chính là một trong bốn chỉ tiêu quyết định đánh sự cân bằng và phát triển bền vững của Doanh nghiệp.     
Chúng tôi hiểu rằng chiến lược tài chính liên quan đến việc phân bổ các nguồn lực. Chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ các Doanh nghiệp xác định và tận dụng các lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, Doanh nghiệp có giải pháp sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và các đòn bẩy để tăng trưởng.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mua lại và Sáp nhập - M&A

 • Định giá (bao gồm định giá thương hiệu, định giá cổ phần và định giá doanh nghiệp);
 • Đánh giá tiền khả thi của thương vụ;
 • Tái cấu trúc các chỉ số thuế;
 • Thẩm định và điều tra thông tin tài chính;
 • Triển khai thương vụ M&A.

IPO

 • Thiết lập và đồng hành thực thi chiến lược IPO
 • Thực hiện thủ tục đăng ký phát hành chứng khoán và niêm yết
 • Hỗ trợ hủy niêm yết

Gọi vốn

Bằng sự hợp tác rộng lớn với cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân, các Doanh nghiệp lớn có nguồn vốn đầu tư và các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh sự hợp tác với các Cơ quan chính phủ (như NSSC), chúng tôi hỗ trợ cho các công ty trong hoạt động gọi vốn, bao gồm:
 • Thậm định khả năng gọi vốn thành công
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp trước khi gọi vốn
 • Định giá
 • Xây dựng hồ sơ gọi vốn
 • Thiết lập Bản quy hoạch nguồn vốn và Kế hoạch dòng tiền
 • Chiến lược gọi vốn và đồng hành thực thi
 • Huấn luyện pitching
Có thể bạn quan tâm: ----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Dịch vụ Kế toán thuế
13/10/2020 - 1542lượt xem
IPO Consulting
13/10/2020 - 2711lượt xem
BÀI VIẾT MỚI
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang