MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Sự khác biệt của Đại hội hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Cập nhật:11/08/2021
Lượt xem:997
 
Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020, dựa trên các yếu tố:
 1. Định nghĩa
 2. Cơ cấu thành viên
 3. Quyền quản lý công ty
 4. Quyền quyết định việc mua bán cổ phần
 5. Thẩm quyền về cổ tức
 6. Quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nghiệm
 7. Quyền sửa đổi Điều lệ
 8. Quyền quyết định giao kết hợp đồng, giao dịch
 9. Giám sát, chỉ đạo trong công ty
 10. Báo cáo tài chính
 11. Cơ cấu tổ chức nội bộ
 12. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Để đi sâu hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý và các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như vấn đề quản trị quan hệ cổ đông trong công ty cổ phần , bạn có thể tham khảo và tham gia Chương trình đào tạo “Bậc thầy pháp lý quản trị công ty” tại LETO Academy. Tải brochure khóa học bằng cách click Download dưới đây!

---------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞 Phone: 19006258/0943393223
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation #RiskManagement #Compliance #LegalHR #Franchise #IPO
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang