Thông báo

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới sáng tạo phát triển Doanh nghiệp cũng như tăng quy mô tài sản doanh nghiệp thông qua các tài sản Sở hữu trí tuệ. Các tài sản này bao gồm các đối tượng Nhãn hiệu, Tên thương mại, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Bí mật kinh doanh, Chỉ dẫn địa lý, Thiết kế bố trí mạch tích hợp, Giống cây trồng mới, Bản quyền tác giả và quyền liên quan.

LETO với 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho Doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ toàn diện, bao gồm:

  • Dịch vụ đăng ký bảo hộ thiết lập quyền bảo hộ đối với sản phẩm trí tuệ;
  • Theo dõi và Khiếu nại trong quá trình bảo hộ thiết lập quyền;
  • Xử lý chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường;
  • Yêu cầu phạt/bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp bị xâm phạm;
  • Môi giới, Đàm phán chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp (Licence – Nhượng quyền thương hiệu);
  • Chào bán/Kêu gọi đầu tư để đưa sản phẩm sở hữu trí tuệ vào thực tiễn sản xuất;

Vui lòng tham khảo Danh sách dịch vụ dưới đây, hoặc liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết!

Đại diện xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ và xâm phạm quyền

25/10/2018 - 86 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đại diện xử lý tranh chấp và xâm phạm quyền SHTT, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!
Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

25/10/2018 - 148 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký Giống cây trồng mới, hỗ trợ việc khai thác và bảo vệ chống xâm phạm!
Xem chi tiết

Đăng ký bản quyền tác giả

25/10/2018 - 127 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký Bản quyền tác giả, hỗ trợ việc khai thác và bảo vệ chống xâm phạm!
Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ Bí mật kinh doanh

25/10/2018 - 128 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký Bí mật kinh doanh, hỗ trợ việc khai thác và bảo vệ chống xâm phạm!
Xem chi tiết

Đăng ký Tên thương mại

25/10/2018 - 135 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký Tên thương mại, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhượng quyền!
Xem chi tiết

Đăng ký Thiết kế mạch tích hợp

25/10/2018 - 109 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!
Xem chi tiết

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

23/10/2018 - 145 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!
Xem chi tiết

Đăng ký sáng chế

22/10/2018 - 151 lượt xem
Đăng ký bảo hộ sáng chế để chính thức được xác lập quyền và nhà nước bảo vệ sáng chế khi áp dụng ra thị trường
Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

22/10/2018 - 143 lượt xem
Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm/ dịch vụ là con đường nhanh chóng khẳng định chất lượng sản phẩm, định vị thương hiệu và chống cạnh tranh không lành mạnh
Xem chi tiết

Đăng ký Nhãn hiệu

22/10/2018 - 381 lượt xem
Những thông tin cần biết về đăng ký nhãn hiệu
Xem chi tiết
0943393223
Số 9 ngõ 1 phố Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang