MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Searching for Business Partners/Distributors

Cập nhật:13/03/2020
Lượt xem:1364

Dịch vụ tìm kiếm Đối tác kinh doanh/Nhà phân phối

Searching for Business Partners/Distributors

 

Mọi doanh nghiệp khi bước chân vào thị trường kinh doanh để buôn bán sản phẩm đều cần tìm các đối tác kinh doanh hoặc nhà phân phối để bắt đầu lưu hành sản phẩm ra thị trường. LETO Invest Consult sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm các nhà phân phối tại Việt Nam với các giai đoạn như sau:
Every enterprise entering the market to trade products needs to find business partners or distributors to begin the circulation of the product to the market. LETO Invest Consult will assist your business in finding distributors in Vietnam with the following stages:

Giai đoạn 1: Phân tích (Analysing)

Dựa trên lĩnh vực kinh doanh và đặc tính sản phẩm, LETO Invest Consult sẽ phân tích và đưa ra những tư vấn chiến lược liên quan đến tính cạnh tranh của sản phẩm so với những sản phẩm đã có mặt trên thị trường để từ đó đưa ra những thay đổi về sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại thị trường bản địa.
Based on the field of business and product characteristics, LETO Invest Consult will analyze and give strategic advice related to the competitiveness of the product compared to the products already on the market thereby making changes to products to suit the tastes of customers in the local market

Giai đoạn 2: Kết nối đối tác (Partners/Distributors Connecting)

Dựa trên danh sách đối tác và nhà phân phối tiềm năng, LETO invest consult sẽ là đơn vị kết nối doanh nghiệp của bạn với các đối tác quan tâm đến sản phẩm bạn, từ đó giúp doanh nghiệp của bạn chọn được đối tác kinh doanh phù hợp.
Based on the list of potential partners and distributors, LETO Invest consult will create the connection between your company and partners interested in your products, thus help your company choose the right business partner

Giai đoạn 3: Khảo sát thực tế (Business Travelling)

LETO Invest Consult tổ chức chuyến du lịch khảo sát thị trường đầu tư cho doanh nghiệp của bạn tại Việt Nam bao gồm việc khảo sát địa bàn đầu tư, kết nối với chính quyền, tìm hiểu chính sách đầu tư và sắp xếp các cuộc đàm phán kinh doanh.
LETO Invest Consult organizes an investment market survey tour for your business in Vietnam, which includes surveying investment locations, connecting with authorities, understanding investment policies and arranging business negotiations

Giai đoạn 4: Thiết lập kế hoạch kinh doanh (Market Entry Planning)

LETO Invest Consult sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thiết lập kế hoạch kinh doanh và thỏa thuận hợp tác để đảm bảo mục tiêu kinh doanh

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kết nối với các đối tác kinh doanh và nhà phân phối tại Việt Nam. Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để cung cấp cho bạn tổng quan về quy trình dành riêng cho doanh nghiệp của bạn! 
Please contact us for assistance connecting with business partners and distributors in Vietnam. Fill out the form below and we will contact you to give you an overview of the process-specific for your company.

LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

MARKETING AUTOMATION
13/02/2021 - 1541lượt xem
Xác định chân dung khách hàng
22/10/2020 - 976lượt xem
Xây dựng Phễu khách hàng
10/06/2020 - 1141lượt xem
Overview of the Logistic Industry in Vietnam
04/04/2020 - 4742lượt xem
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang