MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Quản lý hệ thống kinh doanh nhượng quyền của bạn

Cập nhật:18/10/2019
Lượt xem:1631


Quản lý hệ thống nhượng quyền kinh doanh của bạn

Nhượng quyền kinh doanh của bạn không phải là bán hẳn quyền kinh doanh của bạn cho một bên khác và sau đó quên chúng. Bạn có một mối liên hệ không tách rời với những người nhận nhượng quyền của bạn. 

Luật sư Trần Kiên - Chuyên gia cố vấn

Cung cấp hỗ trợ cho những người nhận nhượng quyền của bạn

Bạn phải cung cấp các hỗ trợ được quy định chi tiết trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Điều này có thể bao gồm:

  • Giúp họ với việc thiết lập mô hình kinh doanh ban đầu cho bên nhận nhượng quyền
  • Đào tạo về cách điều hành doanh nghiệp
  • Chạy các chiến dịch quảng cáo khu vực/toàn quốc để tăng doanh số
  • Giúp bên nhận nhượng quyền quản lý kinh doanh hiệu quả
  • Đổi mới (Kaizen) để giữ cho sản phẩm hoặc dịch vụ và các quy trình của bạn cạnh tranh trước đối thủ cạnh tranh
  • Giám sát hiệu suất và quy trình của bên nhận nhượng quyền để đảm bảo rằng họ tuận thủ theo các tiêu chuẩn có trong hướng dẫn vận hành.

Làm tất cả điều này không chỉ là vấn đề thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của bạn. Bằng cách hỗ trợ nhượng quyền, đặc biệt là đảm bảo họ có nền tảng hỗ trợ và đào tạo vững chắc để chuẩn bị cho họ điều hành điểm nhượng quyền, bạn giúp họ thành công - và tăng trưởng lợi nhuận bạn nhận được.

Thúc đẩy nhượng quyền

Mặc dù nó không được bao gồm trong thỏa thuận, bạn cũng có vai trò trong việc thúc đẩy những người nhận nhượng quyền. Những người nhận nhượng quyền mới có thể thấy những tháng đầu khó khăn và có thể trở nên chán nản. Những người nhận nhượng quyền thành công có thể đạt đến mức độ thỏa mãn của riêng họ và ngừng cố gắng hết sức để tăng doanh số. Một lần nữa, bằng cách thúc đẩy họ, chính là bạn đang giúp chính mình.

Khuyến khích tính nhất quán từ những người nhận nhượng quyền của bạn

Đồng thời, bạn cần đảm bảo rằng họ đang điều hành doanh nghiệp của mình theo cách họ nên làm. Một trong những chìa khóa để xây dựng một thương hiệu thành công là sự nhất quán. Nếu những người nhượng quyền khác nhau điều hành doanh nghiệp của họ khác nhau, thương hiệu của bạn có thể bị ảnh hưởng (thậm chí, có thể bị vỡ/mất nhận diện). Hướng dẫn hoạt động của bạn nên cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác về các quy trình vận hành.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn cần quản trị hiệu quả để đảm bảo rằng bạn thu được phí nhượng quyền phù hợp.

 

 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang