MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Phí nhượng quyền kinh doanh

Cập nhật:18/10/2019
Lượt xem:2946


Phí nhượng quyền kinh doanh và tiền bản quyền

Khi bạn nhượng quyền kinh doanh, bạn kiếm tiền từ phí mà bên nhận quyền trả cho bạn. 

Luật sư Trần Kiên - Chuyên gia cố vấn

Phí nhượng quyền ban đầu

Bạn tính phí ban đầu cho việc mua nhượng quyền. Phí này đóng góp vào chi phí bạn có trong việc phát triển và marketing mô hình nhượng quyền thương mại.

Hầu hết các công ty thu phí ban đầu, có thể khác nhau về chi phí. Lệ phí được tính dựa trên chi phí thiết lập cho bên nhận nhượng quyền. Khoản phí ban đầu này là cơ sở để bên nhận quyền xác định đầu tư một tỷ lệ vốn lớn hơn để thành lập và phát triển doanh nghiệp.

Phí nhượng quyền giai đoạn vận hành kinh doanh

Lợi nhuận của bạn đến từ các khoản phí tiếp theo trong quá trình kinh doanh mà bên nhận nhượng quyền phải trả cho bạn. Thông thường, họ trả phí dịch vụ quản lý dựa trên doanh thu. Nếu bạn đang cung cấp cho họ các sản phẩm hoặc nguồn cung cấp khác, bạn cũng có thể kiếm lợi nhuận từ việc đưa vào giá thành phẩm/nguyên vật liệu đầu vào mà bạn bán cho họ. Cả hai phương pháp này đều mang lại cho bạn một lợi ích chung: bên nhận quyền bán càng nhiều, cả hai bên càng kiếm được nhiều lợi nhuận.

Thiết lập lệ phí trong giai đoạn kinh doanh ở mức độ đúng đòi hỏi sự xem xét cân nhắc cẩn thận. Nếu phí quá cao, chính sách nhượng quyền thương mại sẽ không hấp dẫn đối với những người nhận nhượng quyền mới và những người nhận nhượng quyền hiện tại có thể đòi hỏi đàm phán điều chỉnh để tiếp tục. Lệ phí nên được dựa trên các dịch vụ được cung cấp bởi bên nhượng quyền và các chi phí phát sinh trong việc cung cấp chúng.

Bạn cần phải làm rõ:

  • Phí hợp tác trung thành là bao nhiêu?
  • Giai đoạn và thời điểm thanh toán phí?
  • Phí là một tỷ lệ phần trăm trên doanh thu hay mức phí ấn định cố định?
  • Nếu nó là một tỷ lệ phần trăm, điều này dựa trên cái gì?
  • So sánh mức phí với các hệ thống nhượng quyền khác như thế nào để thấy sự hợp lý?

Phí quảng cáo và marketing

Phí quảng cáo và marketing cũng thường được tính theo tỷ lệ cố định của doanh thu mà bên nhận nhượng quyền đạt được. Những thứ này có thể dao động từ 1% đến 5% tổng doanh thu (Có thể lớn hơn ở từng case cụ thể). Các khoản phí này được sử dụng để đầu tư cho các sáng kiến marketing, quảng cáo và nhận diện về thương hiệu ở khu vực và quốc gia mà bạn thực hiện thay mặt cho những người nhận nhượng quyền của bạn.

Một Luật sư kinh doanh/Chuyên gia cố vấn/Chuyên gia IP/Chuyên gia tài chính có thể cố vấn cho bạn trong việc lập kế hoạch kinh doanh nhượng quyền cũng như xác định các khoản phí nhượng quyền hợp lý.

-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --

Bài viết liên quan:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại - đôi điều cần biết
Thỏa thuận nhượng quyền cho bên nhượng quyền
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions 
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR  

 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang