MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Pháp chế

Pháp chế

Bộ tài liệu pháp chế Doanh nghiệp - Chứa đựng tất cả văn bản một pháp chế cần

02/12/2019 - 5128 lượt xem
Bộ tài liệu pháp chế Doanh nghiệp - Chứa đựng tất cả văn bản một pháp chế cần
Xem chi tiết

Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị

04/10/2019 - 1978 lượt xem
Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị
Xem chi tiết

Dịch vụ xây dựng Quy chế nhượng quyền thương mại

24/09/2019 - 1075 lượt xem
Dịch vụ xây dựng Quy chế nhượng quyền thương mại
Xem chi tiết

Dịch vụ đại diện giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại

23/09/2019 - 844 lượt xem
Dịch vụ đại diện giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại
Xem chi tiết

Thẩm định pháp lý đầu tư

19/09/2019 - 1444 lượt xem
Thẩm định pháp lý đầu tư
Xem chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

09/03/2017 - 37426 lượt xem
Giúp học viên định hướng và định hình rõ nét về bản đồ tư duy pháp lý Doanh nghiệp; Định hình đầy đủ các khía cạnh pháp lý của một Doanh nghiệp, từ đó xác định hành trang cần thiết phục vụ cho nghề Pháp chế Doa ...
Xem chi tiết
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang