MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Nhân viên pháp chế làm gì?

Cập nhật:10/09/2023
Lượt xem:103

Nhân viên pháp chế làm gì? (Nhiệm vụ và kỹ năng chính)

Nếu bạn đam mê làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, công việc nhân viên pháp chế có thể là công việc lý tưởng cho bạn. Ở vị trí này, bạn cần có kiến thức pháp lý để hỗ trợ các tổ chức tuân thủ luật pháp và các quy định trong khi hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro kiện tụng. Với thời gian và kinh nghiệm, bạn có thể thăng tiến lên vị trí giám đốc pháp lý.
 

Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa thế nào là nhân viên pháp chế, trả lời câu hỏi “Phòng pháp chế làm gì?”, chia sẻ những kỹ năng chính dành cho những vị trí pháp chế này và thảo luận về môi trường làm việc thường thấy của phòng pháp chế.

Tham khảo thêm: Tổ chức và hoạt động của Phòng pháp chế trong Doanh nghiệp

Nhân viên pháp chế là gì?

Một nhân viên pháp chế là một chuyên gia giám sát tất cả các vấn đề pháp lý trong tổ chức của họ. Họ chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý nội bộ và bên ngoài, chẳng hạn như việc tuân thủ và giữ cho công ty của họ không gặp rắc rối pháp lý. Họ thường làm việc dưới quyền các nhân viên cấp cao của công ty như giám đốc pháp lý, đồng thời hướng dẫn và giám sát các nhân viên pháp lý cấp thấp hơn.

Nhân viên pháp chế làm gì?

Tùy thuộc vào nơi họ làm việc, một nhân viên pháp chế thực hiện nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau, có thể bao gồm:

 • Đưa ra lời khuyên pháp lý

Cán bộ pháp lý có thể hướng dẫn phúc đáp cho một nhóm nhân viên công ty về các câu hỏi pháp lý, trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn và các lựa chọn chính sách bằng miệng hoặc bằng văn bản. Điều này đòi hỏi phải giải thích ngôn ngữ pháp lý theo cách đơn giản và xem xét tất cả các vấn đề pháp lý tiềm ẩn trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào. Tất cả các đề xuất mà nhân viên pháp chế đưa ra đều yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ luật pháp đồng thời giảm thiểu rủi ro cho tổ chức.

 • Xử lý văn bản pháp luật

Bất kỳ công việc pháp lý nào cũng đòi hỏi một lượng giấy tờ đáng kể và công việc của nhân viên pháp chế cũng không ngoại lệ. Các nhân viên pháp chế thường soạn thảo và xem xét các thủ tục, giải quyết giấy tờ, hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng, giấy yêu cầu, tài liệu liên quan đến cổ phiếu, hồ sơ tòa án và các tài liệu pháp lý khác. Hoạt động này có thể chiếm phần lớn công việc hàng ngày của một chuyên viên pháp chế và đòi hỏi sự chu đáo, chính xác.

 • Tiến hành nghiên cứu pháp lý

Bởi vì luật pháp và chính sách không ngừng phát triển nên trách nhiệm của nhân viên pháp chế là tiến hành nghiên cứu các tài liệu pháp lý. Việc này có thể bao gồm việc nghiên cứu và xem xét các tiền lệ tư pháp, luật pháp trong nước và quốc tế, các tạp chí, bài báo và báo cáo của các tổ chức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty. Việc thực hiện nghiên cứu giúp nhân viên pháp chế cập nhật tất cả các luật mới và đưa ra lời khuyên pháp lý đầy đủ thông tin.

 • Xác định và giảm thiểu rủi ro

Những lo ngại về pháp lý có thể yêu cầu các biện pháp phòng ngừa trước khi chúng phát sinh. Do đó, Các nhân viên pháp chế phải thường xuyên kiểm tra các hoạt động và quyết định của công ty mình để phát hiện ra các vấn đề trọng tâm. Việc này giúp các nhân viên pháp chế đề xuất các kế hoạch hành động và giảm thiểu rủi ro ở mức độ lớn nhất.

Tham khảo thêm: Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong Doanh nghiệp

 • Tổ chức giải quyết vấn đề

Khi một vấn đề pháp lý đang được giải quyết, một nhân viên pháp chế sẽ chỉ đạo các bên giải quyết vấn đề đó. Với vai trò này, Nhân viên pháp chế có thể làm việc với những người có liên quan như  giám định viên bảo hiểm, luật sư thuê ngoài và nhóm pháp chế nội bộ.

Những kỹ năng cơ bản của một nhân viên pháp lý

Những nhân viên pháp chế thành công trong công việc của họ là những người đa nhiệm xuất sắc, những người có tư duy phản biện và kỹ năng lãnh đạo đầy nhiệt huyết. Các công ty đang tìm kiếm nhân viên pháp chế  có các kỹ năng sau:

 • Hiểu biết thương mại

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nhân viên pháp chế là hiểu biết hiện tại về xu hướng kinh doanh địa phương, quốc gia và quốc tế, đặc biệt là bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến công ty. Nhân viên pháp chế đưa ra các tư vấn pháp lý có liên quan để xây dựng kết nối đáng tin cậy với các bộ phận trong công ty. Những nhân viên pháp chế được đòi hỏi phải có sự hiểu biết tốt về giá trị thương mại của việc hoàn thành các thời hạn tuân thủ, giảm thiểu rủi ro pháp lý và quản lý thông tin một cách bảo mật.

Các nhân viên pháp chế có thể xem xét các tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các đề xuất kinh doanh của công ty họ, bao gồm tính khả thi, điểm yếu, cơ hội và thách thức của tổ chức. Điều này giúp họ đưa ra lời khuyên pháp lý thực tế, có định hướng kinh doanh tốt nhất có thể.

 • Chú ý đến chi tiết

Sự chính xác là rất quan trọng đối với sự nghiệp của một nhân viên pháp chế. Một từ sai chính tả hoặc lỗi ngữ pháp có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của một cụm từ hoặc hợp đồng. Khi xuất hiện trong các tài liệu quan trọng như email chính thức, thư từ hay tài liệu tư vấn, những lỗi này có thể tạo ấn tượng tiêu cực và gây tổn hại đến danh tiếng của công ty. Một nhân viên pháp chế có khả năng tập trung vào chi tiết có thể nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và người sử dụng lao động của họ.

 • Kỹ năng Giao tiếp

Công ty, các cán bộ pháp lý khác, cán bộ tư pháp và cơ quan quản lý nằm trong số những người mà các nhân viên pháp chế liên lạc thường xuyên. Họ cũng tương tác với khách hàng và các chuyên gia để giải thích và trả lời các câu hỏi về quy trình pháp lý. Một nhân viên pháp chế cần có sự tự tin khi thông báo cho nhân viên không phải là nhân viên pháp lý, trình bày vụ việc trước tòa án, đàm phán giải quyết và giải thích các chi tiết pháp lý mang tính kỹ thuật.

Giao tiếp bằng văn bản giúp nhân viên pháp chế soạn thảo các văn bản và thư từ pháp lý thay mặt cho công ty. Họ cần thông thạo các thuật ngữ kỹ thuật ngành và pháp lý để giao tiếp một cách chính xác. Khi làm việc với các bên liên quan, kỹ năng giao tiếp rất quan trọng để tạo mối quan hệ và tạo niềm tin về bạn.

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Nhân viên pháp chế nghiên cứu và giải thích luật, hợp đồng và các văn bản pháp lý khác. Họ cần có kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề để hiểu những tài liệu này và áp dụng chúng cho phù hợp. Phòng pháp chế cũng có thể cần phải đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những vấn đề mà luật pháp không lường trước hoặc giải quyết được. Họ sử dụng những khả năng này để giải quyết những khó khăn pháp lý, giải quyết các vấn đề phức tạp và giải quyết xung đột.

 • Nghiên cứu và đọc

Nhân viên pháp chế đòi hỏi khả năng nghiên cứu để tìm hiểu về các quy định, tiền lệ và các vấn đề pháp lý khác. Sau đó, họ có thể giải thích các tài liệu pháp lý cũng như các quy tắc và quy định hiện hành. Các nhân viên pháp chế cần phải xác định các nguồn lực quan trọng và liên hệ với các chuyên gia pháp lý khác để được tư vấn hoặc hướng dẫn. Nghiên cứu pháp lý đòi hỏi phải đọc và phân tích rất nhiều sự kiện, con số và tài liệu, rồi cô đọng nó thành thông tin có thể quản lý được. Nhân viên pháp chế phải chọn ra những gì quan trọng và trình bày rõ ràng với công ty hoặc các nhân viên khác.

 • Tổ chức

Các nhân viên pháp chế có thể cần phải thực hiện một số nhiệm vụ mang tính cạnh tranh trong một ngày làm việc thông thường. Những nhiệm vụ này bao gồm nghiên cứu các vấn đề pháp lý, soạn thảo các văn bản pháp lý, thông báo cho quản lý cấp trên, gặp gỡ khách hàng, trả lời thư và tham dự các thủ tục tố tụng tại tòa án. Điều quan trọng đối với các nhân viên pháp chế là phải ưu tiên và tập trung. Kỹ năng tổ chức giúp các nhân viên pháp chế quản lý khối lượng công việc của họ và theo dõi các văn bản pháp luật mà họ sở hữu.

Môi trường làm việc của cán bộ pháp chế

Thông thường, các nhân viên pháp lý làm việc 40 giờ một tuần, mặc dù họ có thể làm thêm giờ để hoàn thành kịp thời hạn hoặc sẵn sàng cho các mốc thời gian quan trọng như ngày đàm phán hợp đồng, buổi họp cổ đông, lịch báo cáo Giám đốc hoặc ngày ra tòa. Họ dành phần lớn thời gian làm việc tại văn phòng và tại các cuộc họp. Đôi khi, họ có thể đi dự hội nghị hoặc gặp gỡ khách hàng. Trong môi trường bận rộn, các nhân viên háp chế làm việc dưới áp lực phải đáp ứng thời hạn. Tùy theo người sử dụng lao động, họ có thể báo cáo lên giám đốc pháp lý hoặc thư ký công ty. Trong các quy mô nhỏ hơn, nhân viên pháp chế có thể báo cáo trực tiếp với chủ doanh nghiệp hoặc tổng giám đốc.

--- Luật sư Trần Kiên ---

Tham khảo thêm:

 1. Khóa học Kỹ năng hợp đồng chuyên sâu
 2. Bộ tài liệu pháp chế doanh nghiệp
 3. Khóa học Pháp chế doanh nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang