MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Mẫu Điều lệ công ty đại chúng

Cập nhật:01/02/2021
Lượt xem:1184

Mẫu điều lệ công ty đại chúng, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng, bao gồm 21 chương, 64 Điều. Công ty đại chúng có thể tham chiếu Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bạn có thể tải về dưới đây!
Trong quá trình làm việc, nếu bạn gặp khó khăn gì trong việc xây dựng các Quy chế nội bộ Doanh nghiệp hoặc Tham mưu Hội đồng cổ đông, hãy cứ cởi mở liên hệ với LETO nhé! Legal Team sẽ hỗ trợ cho bạn!

----------------------

🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang