MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Market Research Services

Cập nhật:23/03/2020
Lượt xem:2362

Market Research Services 
Dịch vụ điều tra xã hội học

Having an in-depth understanding of the customers, competitors, and also the market is the key to gaining a competitive advantage. As a consulting firm, we offer you information about the market, business trends, competitors' methods and give you strategic solutions, thus help you create enlightened selections in cross-border investments.
Hiểu biết sâu sắc về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và cả thị trường là chìa khóa để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một công ty tư vấn, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về thị trường, xu hướng kinh doanh, phương pháp của đối thủ cạnh tranh và cung cấp cho bạn các giải pháp chiến lược, từ đó giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt trong việc đầu tư xuyên biên giới.
We offer market research services such as:

1. Product review (Đánh giá sản phẩm)

Before selling products to the market, it is important for every company to familiarize themselves with the kind of products desired the market, thus develop a product series that suits customers' tastes.LETO Invest Consult will support you to give the most objective reviews of products for the local market.
Trước khi bán sản phẩm ra thị trường, điều quan trọng mà mỗi công ty phải làm đó là làm quen với loại sản phẩm mà đại chúng mong muốn, từ đó có thể phát triển được dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng. LETO sẽ tư vấn cho bạn để đưa ra được những đánh giá khách quan nhất về sản phẩm đối với thị trường bản địa

2. Valuation (Định giá)

Price is a key factor in business. Assessing the supply and demand of products will help enterprises to be able to offer reasonable prices, thereby optimizing the product's appeal to customers.
Giá cả là yếu tố then chốt trong kinh doanh. Việc đánh giá cung và cầu của sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa ra mức giá hợp lý, từ đó tối ưu hóa sự thu hút của sản phẩm đối với khách hàng

3. Research customer insights (Nghiên cứu insight khách hàng)

In today's fiercely competitive market, each company will have to maintain a large enough customer base. Therefore, it is also important to research why customers prefer to use a brand in terms of packaging, pricing and purchasing policies.LETO Invest Consult will support your business in researching insights of customers, thereby advising you on strategic solutions to optimize products.
Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để có thể phát triển, mỗi công ty sẽ phải duy trì cho mình một tệp khách hàng đủ lớn mạnh. Tuy nhiên, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, việc nghiên cứu lý do khách hàng ưu tiên sử dụng 1 thương hiệu cũng quan trọng trong việc thay đổi về quy cách đóng gói, giá cả và chính sách. LETO sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong việc nghiên cứu insight của khách hàng từ đó tư vấn cho bạn những giải pháp chiến lược để tối ưu hóa sản phẩm

4. Competitors Analysis (Phân tích đối thủ cạnh tranh)

From product-related information, LETO Invest Consult will help you assess your competitive position by measuring and comparing with similar products available in the market, thereby give advice on adjusting products to overcome the characteristics that have not created competition in the market.
Từ những thông tin liên quan đến sản phẩm, LETO sẽ giúp bạn đánh giá vị thế cạnh tranh thông qua việc đo lường và đối chiếu với các sản phẩm tương đương có mặt trên thị trường, từ đó sẽ đưa ra những tham vấn về việc điều chỉnh sản phẩm để khắc phụ các đặc điểm chưa tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường.

For more detailed information, please fill out the information form below for assistance. We will contact you as soon as possible.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng điền vào form thông tin bên dưới để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!

Tham khảo thêm về LETO:
Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Dự án dịch thuật LETOtrans
Dự án sách luật chuyên khảo & sách kinh doanh LETObooks
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
Khóa học Pháp chế Doanh nghiệp chuyên sâu (hỗ trợ đầu ra bởi LETOhr): Khóa học pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

MARKETING AUTOMATION
13/02/2021 - 1633lượt xem
Xác định chân dung khách hàng
22/10/2020 - 1057lượt xem
Xây dựng Phễu khách hàng
10/06/2020 - 1228lượt xem
Overview of the Logistic Industry in Vietnam
04/04/2020 - 4928lượt xem
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang