MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Lợi ích và điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP

Cập nhật:11/03/2021
Lượt xem:844

Phát hành cổ phiếu ESOP đang là xu hướng lựa chọn phổ biến của nhiều công ty hiện nay như: Thế Giới Di Động (MWG), FPT, VP Bank, HD Bank, Viettel Post, PNJ,…
Cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là loại hình cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của một công ty Đại chúng. Trên thực tế, những người được nhận cổ phiếu ESOP sẽ là những lao động gắn bó từ lâu, có đóng góp trong sự phát triển của công ty. Tiêu chuẩn người tham gia chương trình này được quy định trong Điều lệ hoặc các quy chế của từng công ty.

Những lợi ích khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ESOP?

Phát hành cổ phiếu ESOP chiến lược tài chính doanh nghiệp để gắn kết lợi ích của nhân viên với lợi ích của cổ đông và với công ty, mang lại cho họ quyền sở hữu cổ phần trong công ty. Bằng cách trao cho nhân viên một phần cổ phần trong công ty, nhân viên chuyển từ chỗ chỉ là người đi làm thuê trở thành chủ sở hữu công ty, được hưởng một phần lợi nhuận hàng năm công ty kiếm được.
Nhân viên có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về các kế hoạch của công ty trong tương lai và đưa ra các đề xuất cho sự phát triển của công ty. Từ đó, ESOP cũng làm tăng lòng tin của nhân viên đối với công ty, giữ chân nhân viên và thúc đẩy họ làm những gì tốt nhất cho công ty, vì họ cũng là cổ đông.

Vậy điều kiện để phát hành cổ phiếu ESOP là gì?

Theo quy định mới nhất năm 2021, để phát hành cổ phiếu ESOP, doanh nghiệp phải là công ty đại chúng và đáp ứng được các điều kiện sau đây:
 1. Có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 2. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
 3. Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua.
 4. Trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, nguồn vốn chủ sở hữu đủ để tăng vốn cổ phần, cụ thể như sau:
  • Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động được căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;
  • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ;
  • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lợi nhuận quyết định sử dụng để thưởng cho người lao động không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận quyết định sử dụng để thưởng cho người lao động thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.
 5. Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, tổng giá trị các nguồn vốn phải đảm bảo không thấp hơn tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 6. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của người lao động trừ trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
 7. Việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
 8. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 9. Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc được Bộ Tài chính chấp thuận việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm.
Để phát hành cổ phiếu ESOP doanh nghiệp cần có những kế hoạch và lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh những lợi ích khi phát hành cổ phiếu ESOP cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro nhất định, những rủi ro đó là gì? Cần có chiến lược như thế nào để doanh nghiệp tối ưu lợi ích mà kiểm soát rủi ro có thể xảy ra? Theo dõi LETO Insights để cập nhật bài viết phân tích từ chuyên gia.
 
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang