MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

LEGAL SOLUTIONs

Các giải pháp pháp lý Doanh nghiệp mà LETO cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được liệt kê sau đây, nhằm giúp Doanh nghiệp có giải pháp pháp lý toàn diện, tháo gỡ mọi nút thắt và loại trừ các rủi ro pháp lý trong quá trình sản xuất/kinh doannh/đầu tư:

DỊCH VỤ PHÁP CHẾ:

 • Phòng pháp chế thuê ngoài - Giải pháp pháp chế tối ưu cho Doanh nghiệp dưới 30 nhân sự!
 • Dịch vụ pháp chế Doanh nghiệp - Hỗ trợ toàn diện hơn một Phòng pháp chế nội bộ thông thường!
 • Xây dựng thỏa thuận tiền sáng lập;
 • Cấu trúc quan hệ cổ đông và tỉ lệ cổ phần;
 • Soạn thảo toàn bộ hệ thống văn bản quản trị pháp lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Xây dựng bảng kiểm tuân thủ và quy chế quản trị rủi ro;
 • Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 • Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 • Giải quyết tranh chấp cổ đông;
 • Soạn thảo Điều lệ công ty;
 • M&A - Đồng hành từ điểm xuất phát!
 • Tổ chức phòng pháp chế - Chuẩn phương pháp 5S!
 • Franchise - Chiến lược nhượng quyền tối ưu!
 • IPO - Chiến lược và Thực thi!
 • Intelectual Propety - Dịch vụ Sở hữu trí tuệ toàn diện, xác lập quyền (đăng ký bảo hộ) và bảo vệ quyền tại Việt Nam và Quốc tế!
DỊCH VỤ HỢP ĐỒNG:
 • Soạn thảo hệ thống Hợp đồng mẫu;
 • Đàm phán Hợp đồng;
 • Xử lý tranh chấp Hợp đồng;
DỊCH VỤ GIẤY PHÉP:
 • Đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký đầu tư Dự án;
 • Công bố sản phẩm;
 • Giấy phép quảng cáo;
 • Giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại;
 • Giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Sở hữu trí tuệ;
 • Đăng ký mã số mã vạch;
 • Giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Hợp pháp hóa lãnh sự;

LETO với hơn 10 năm chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp phép để hoạt động kinh doanh ở mọi lĩnh vực, mọi quy mô và tính phức tạp của trường hợp khách hàng đang gặp phải. 

Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết!

LETO - Tháo gỡ mọi nút thắt!

 

Giải quyết tranh chấp bằng sáng chế

13/03/2022 - 1063 lượt xem
Tốt nhất bạn nên nhờ luật sư giải quyết tranh chấp bằng sáng chế có kinh nghiệm ngay khi có vấn đề phát sinh.
Xem chi tiết

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

13/03/2022 - 1022 lượt xem
Việc mời luật sư tham gia càng sớm càng tốt sẽ tạo cơ hội tốt nhất cho nhóm pháp lý của bạn để đại diện đầy đủ cho lợi ích của bạn và thay mặt bạn đạt được kết quả tốt nhất.
Xem chi tiết

Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động

13/03/2022 - 993 lượt xem
LETO cung cấp các dịch vụ tranh tụng đáng tin cậy cho người sử dụng lao động và người lao động
Xem chi tiết

Thẩm định pháp lý tiền giao dịch M&A

16/10/2019 - 1692 lượt xem
Thẩm định pháp lý tiền giao dịch M&A
Xem chi tiết

M&A Services

15/10/2019 - 1596 lượt xem
M&A Services
Xem chi tiết

Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị

04/10/2019 - 2085 lượt xem
Cố vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị
Xem chi tiết
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang