MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Lập chiến lược và kế hoạch nhượng quyền

Cập nhật:01/12/2020
Lượt xem:2213
 
Chiến lược và lập kế hoạch đều là những vấn đề thiết yếu của nhượng quyền thương mại, ở nhiều cấp độ, nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu nhượng quyền một cách tốt nhất.
Chiến lược đi trước lập kế hoạch và tập trung vào việc phát triển phương thức bạn sẽ triển khai hoạt động nhượng quyền để đạt được mục tiêu tốt nhất!
Chiến lược nhượng quyền của chúng tôi có tầm nhìn xa và tạo ra bộ khung hướng dẫn tầm nhìn và hướng đi của tổ chức của bạn. Những lựa chọn chiến lược sẽ liên quan đến phạm vi mô hình kinh doanh của tổ chức, sản phẩm, thị trường, tốc độ tăng trưởng, ROI và phân bổ nguồn lực, cho đến một số các vấn đề khác.

Dịch vụ lập chiến lược và kế hoạch nhượng quyền của Lean Franchise Business bao gồm:

  • Thiết lập đầy đủ mô hình kinh doanh nhượng quyền
  • Chiến lược tăng trưởng nhượng quyền thương mại trong nước và cả thị trường quốc tế
  • Chiến lược, kế hoạch và quản lý phát triển thương hiệu, tiếp thị và truyền thông
  • Chiến lược tài chính, lập kế hoạch và quản lý
  • Các chiến lược rút lui (exit strategies) và việc thực hiện chúng chiến lược này

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ cho bạn:

  • Phân tích và đánh giá hệ thống các tài liệu và hoạt động kinh doanh nhượng quyền 
  • Chuẩn bị Sổ tay Hoạt động Nhượng quyền và các Tài liệu giới thiệu thông tin nhượng quyền
  • Tổ chức đào tạo chuyển đổi mô hình nhượng quyền cho hệ thống nhân sự của bạn
  • Tổ chức các event giới thiệu nhượng quyền
Hãy liên hệ tới Nhóm dự án LEAN FRANCHISE BUSINESS tại LETO để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết!

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang