MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Làm thế nào để khái niệm hóa rủi ro?

Cập nhật:29/09/2022
Lượt xem:431
RỦI RO - Nó thực sự có nghĩa là gì?

Cách khái niệm hóa rủi ro

Rủi ro là một chủ đề vô định. Mọi người nói về nó, hầu hết đều đồng ý rằng họ không muốn chịu rủi ro, hợp đồng cần phải chuyển rủi ro sang bên kia,… Nhưng rất ít người dành thời gian học về cách suy nghĩ chính xác về rủi ro (và những điều cơ bản để đối phó với nó).

1. Xác định rủi ro

Có nghĩa là tìm ra những rủi ro của dự án là gì?
Điều này đòi hỏi bạn phải phân tích dự án, tìm hiểu dự án liên quan đến công việc gì và xem xét điều gì có thể xảy ra sai sót.
Bạn có thể làm điều tương tự và phân tích những rủi ro mà một công ty phải đối mặt.
Xem xét:
 • Dự án thuộc ngành gì? Thường có rủi ro khác nhau đối với các ngành khác nhau.
 • Có điều gì Công ty có thể làm mà sẽ có thể gây ra sự cố cho dự án không? (ví dụ như không đạt được các phê duyệt cần thiết, không quản lý hợp đồng một cách chính xác, không ký hợp đồng, ...)
 • Nhà thầu/Nhà cung cấp dịch vụ có thể làm bất cứ điều gì có thể gây ra sự cố cho dự án (ví dụ: không bắt đầu công việc đúng thời gian, công việc bị lỗi, …)
 • Có bất kỳ sự kiện bên ngoài nào có thể gây ra vấn đề cho dự án không (ví dụ: COVID-19 gây khó khăn cho các công ty xây dựng trong việc thu mua nguyên vật liệu và nhân công)

2. Lập biểu đồ các rủi ro

 • Liệt kê các rủi ro - biểu mẫu bảng hoạt động tốt
 • Phân tích rủi ro - nhóm các rủi ro tương tự lại với nhau
 • Xác định xem tác động của rủi ro có thể là thấp, trung bình hay cao đối với mỗi rủi ro. Đảm bảo rằng bạn sử dụng một cách xác định để xác định mức độ rủi ro
 • Tính xác suất rủi ro xảy ra

3. Quản lý rủi ro

 • Xác định những chiến lược nào có thể được áp dụng để quản lý từng rủi ro riêng lẻ hoặc giảm thiểu từng rủi ro.
 • Lý tưởng nhất là mọi rủi ro đều có thể được quản lý hoặc giảm thiểu theo một cách nào đó.

4. Chấp nhận rủi ro

Một số rủi ro không thể được quản lý hoặc giảm thiểu và có thể cần được chấp nhận.
Việc ghi chép lại các quyết định nội bộ để chấp nhận một rủi ro cụ thể là điều khôn ngoan, vì vậy cần có và lưu trữ hồ sơ về quá trình ra quyết định để xác định trách nhiệm trong tương lai.

5. Bảo đảm trước rủi ro

Nếu bạn không thể thực hiện bất kỳ điều nào ở trên, công ty của bạn có thể chuyển rủi ro cho các công ty bảo hiểm. Trong một số trường hợp, nó có thể khiến tăng phí bảo hiểm đáng kể, nhưng đáng!

Bạn có biết - hợp đồng là một trong những công cụ quản lý rủi ro quan trọng đối với dự án (và đối với toàn bộ công ty)?

Nếu bạn không ký hợp đồng và nếu bạn thực hiện dự án sau một cái bắt tay, bạn đang đặt công ty của mình vào rủi ro (và thậm chí có thể làm mất hiệu lực các hợp đồng bảo hiểm của bạn).
Việc xác định rủi ro đối với các hợp đồng cũng có thể áp dụng các gợi ý về phương pháp theo trình tự tôi chia sẻ trên đây!
-- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --

Để hiểu rõ hơn về Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, hãy tham khảo thêm các bài viết khác từ chuyên gia:

 1. Một số rủi ro mà mọi Doanh nhân đều có khi bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh mới
 2. Bạn đón nhận rủi ro trong kinh doanh của mình như thế nào?
 3. 8 bước để đánh giá rủi ro hợp đồng
 4. Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp là gì?
 5. Các rủi ro trong vận hành Doanh nghiệp có thể được giảm thiểu?
 6. Tài liệu Quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp
Tham khảo: ----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang