MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong hệ thống nhượng quyền

Cập nhật:26/11/2020
Lượt xem:1555
 

Mỗi hệ thống nhượng quyền đều phải tuân thủ các nguyên tắc thương mại về nhượng quyền, các yêu cầu theo Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ người tiêu dung, Luật sở hữu trí tuệ cũng như nhiều luật và quy định khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Nhượng quyền thương mại trong nước hay ra nước ngoài đều cần đảm bảo rằng hệ thống tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và của quốc gia mà hệ thống hướng tới.

LEAN FRANCHISE BUSINESS (LFB) sẽ làm việc với bạn để xác định các nghĩa vụ mà hệ thống của bạn phải tuân thủ, đồng thời vạch ra quy trình quản lý rủi ro và giảm thiểu tinh gọn các thủ tục hoặc giấy tờ không cần thiết trong quá trình phát triển hệ thống.
Mỗi hệ thống nhượng quyền trong quá trình phát triển đều tạo ra các rủi ro cần được quản lý. Việc xác định sớm các rủi ro kinh doanh nhượng quyền và các rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh có thể giúp bạn tận dụng chúng để khai thác giá trị kinh tế và lợi thế thương hiệu, giúp bạn vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh. LFB sẽ hỗ trợ bạn phát triển văn hóa quản lý rủi ro chủ động trong toàn bộ tổ chức, giúp bạn tập trung tốt hơn vào công việc kinh doanh của mình.

Các hoạt động kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro trong hệ thống nhượng quyền của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu, đánh giá và hướng dẫn vận hành hệ thống quản lý;
  • Đánh giá và xây dựng chương trình kiểm soát tuân thủ nhượng quyền của bạn, bao gồm cả Tài liệu giới thiệu thông tin nhượng quyền và Hệ thống Kiểm soát Nhượng quyền;
  • Xem xét tất cả các vấn đề hợp đồng nhượng quyền;
  • Đánh giá rủi ro kinh doanh và các dạng rủi ro khác (ví dụ: kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa và chính trị) có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc ngành của bạn hiện tại hoặc trong tương lai;
  • Hỗ trợ bạn đo lường rủi ro theo thời gian, khi hoàn cảnh thay đổi hoặc biến động trong hệ thống và tư vấn về các biện pháp tốt nhất để xử lý rủi ro;
  • Đại diện thẩm tra/đàm phán khi có dấu hiệu vi phạm của bên mua nhượng quyền trong hệ thống của bạn.
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang