Thông báo
Luật Chứng Khoán - Tái bản 09/2014
25.000 VNĐ
28.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Thi Đua Khen Thưởng - Tái bản 09/2014
22.000 VNĐ
25.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Truyền Thống Luật Sư Việt Nam
80.000 VNĐ
89.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Cán Bộ, Công Chức
12.000 VNĐ
13.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Cạnh Tranh
14.000 VNĐ
15.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Đầu Tư
17.000 VNĐ
19.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Hộ Tịch
12.000 VNĐ
14.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
28.000 VNĐ
31.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Xây Dựng
22.000 VNĐ
24.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Đất Đai
29.000 VNĐ
32.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Bảo Hiểm Xã Hội
17.000 VNĐ
18.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động
15.000 VNĐ
16.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
14.000 VNĐ
15.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Bảo Vệ Môi Trường
16.000 VNĐ
18.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Dược
20.000 VNĐ
22.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai
67.000 VNĐ
74.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Tố Tụng Hành Chính
34.000 VNĐ
40.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Pháp Luật Về Lao Động
48.000 VNĐ
53.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Nhà Ở
20.000 VNĐ
22.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Luật Du Lịch
12.000 VNĐ
14.000 VNĐ
(68 nhận xét)
Sổ Tay Pháp Luật Lao Động
185.000 VNĐ
200.000 VNĐ
(68 nhận xét)
097.276.8558
Tòa nhà Parkson - Viet Tower - Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Skype: kientran.lawyer
097.276.8558
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang