MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Khoa Nguyen

Cập nhật:07/11/2020
Lượt xem:808
Anh Nguyễn Thúc Khoa - Chuyên gia tài chính, nhà đầu tư
Anh Nguyễn Thúc Khoa là chuyên gia tài chính, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện cho cá nhân và tổ chức về quản trị tài chính để trở nên Tự Do bằng cách Sở Hữu nhiều Dòng Thu Nhập Thụ Động.

Hiện là:

Khoa Nguyen
Chuyên gia tài chính, nhà đầu tư

Khoa Nguyen - Investor & Financial Specialist

Mr. Nguyen Thuc Khoa is a financial specialist, investor, business owner and regularly organizes training programs for individuals and organizations in financial management to become Free by Owning a lot of Passive Income.

Now:

  • Founder of Fincash Institute of Finance and Investment - Specializes in training, consulting, and investing in business systems that generate monthly cash flow.
  • Director of the Soroban Institute of Research and Training with 51 franchise centers in 27 provinces
  • Founder of Action English English Center chain
  • Core Team at Vercon Master Global Coach - Professional Business Management Financial Consulting Platform.
  • Members of Global Shapers - Community of Young Global Leaders
  • 10 years of experience in opening a enterprises, working in training, chain development, franchising, and finance.
  • Business & Personal Strategic Finance Specialist
  • Speaker for seminars, workshops on personal and business finance
  • Franchise Chain Development Consultant at LETO Strategic Solutions
  • Coach of Finance For Freedom Course at LETO Academy
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang