MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Intellectual Properties

Intellectual Properties

Đại diện xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ và xâm phạm quyền

25/10/2018 - 958 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đại diện xử lý tranh chấp và xâm phạm quyền SHTT, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!
Xem chi tiết

Đăng ký bản quyền tác giả

25/10/2018 - 1347 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký Bản quyền tác giả, hỗ trợ việc khai thác và bảo vệ chống xâm phạm!
Xem chi tiết

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

23/10/2018 - 985 lượt xem
Vui lòng liên hệ tới LETO để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, hỗ trợ việc khai thác, bảo vệ chống xâm phạm và kết nối nhà đầu tư!
Xem chi tiết

Đăng ký sáng chế

22/10/2018 - 1195 lượt xem
Đăng ký bảo hộ sáng chế để chính thức được xác lập quyền và nhà nước bảo vệ sáng chế khi áp dụng ra thị trường
Xem chi tiết

Đăng ký Nhãn hiệu

22/10/2018 - 1587 lượt xem
Những thông tin cần biết về đăng ký nhãn hiệu
Xem chi tiết

KHÓA HỌC PHÁP LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

09/03/2018 - 3601 lượt xem
Khóa đào tạo này được thiết kế dành cho bạn - người đang hoặc có ý định hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý SHTT hoặc quản lý quyền SHTT. Nó cũng hữu ích cho những người tạo ra các đối tượng sở hữu trí tuệ ...
Xem chi tiết
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang