MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

INCOTERMs 2020 - Những điểm mới trong Quy tắc thương mại quốc tế áp dụng cho Doanh nghiệp XNK

Cập nhật:09/07/2019
Lượt xem:1834

INCOTERMs là gì?

Được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC), Incoterms (viết tắt của quy tắc thương mại quốc tế) đóng vai trò là tiêu chuẩn cho việc giải thích thống nhất các điều khoản hợp đồng chung trong thương mại quốc tế. Nó truyền đạt ngắn gọn các nhiệm vụ, chi phí, trách nhiệm và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển và giao hàng và được chính phủ, cơ quan pháp lý và các công ty trên toàn thế giới công nhận.
Bằng cách đồng ý với quy tắc Incoterms và kết hợp nó vào hợp đồng mua bán, người mua và người bán đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về nghĩa vụ và trách nhiệm của họ đối với hàng hóa khi họ chuyển từ bên này sang bên kia.
Incoterms 2020 mới đang được soạn thảo. Trong những thập kỷ qua, luôn có một bản sửa đổi Quy tắc Incoterms trùng với năm đầu tiên của mỗi thập kỷ 1990, 2000  và Incoterms 2010 là phiên bản mới nhất và hiện đang có hiệu lực.

INCOTERMs 2020 

ICC xuất bản một bộ Incoterms cập nhật cứ sau mười năm và dự kiến sẽ công bố phiên bản mới nhất vào cuối năm 2019 trước khi bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2020.
Incoterms 2020 sẽ kết hợp các điều chỉnh phản ánh giai đoạn 10 năm gần nhất của những thay đổi đối với bối cảnh thương mại toàn cầu. Điều này sẽ có nghĩa là loại bỏ các điều khoản lỗi thời hoặc không được sử dụng, sàng lọc các điều khoản hiện có và giới thiệu các điều khoản mới.

Theo kịp thời đại:

Incoterms 2020 đang được soạn thảo bởi một Ủy ban chuyên gia (Nhóm soạn thảo) lần đầu tiên bao gồm các đại diện từ Trung Quốc và Úc, mặc dù hầu hết các thành viên là người châu Âu. Ủy ban này họp định kỳ để thảo luận về các vấn đề khác nhau đến từ 150 thành viên (chủ yếu là Phòng Thương mại) của ICC. Incoterms 2020 mới dự kiến sẽ xuất hiện vào quý cuối năm 2019, đồng thời với thời điểm kỷ niệm một trăm năm thành lập của Phòng Thương mại Quốc tế và sẽ có hiệu lực vào 01/01/2020. Một số vấn đề và thay đổi mới đang được đánh giá sẽ được đưa vào phiên bản mới của Incoterms 2020 là:

Điểm mới dự kiến của INCOTERMs 2020

 • Xóa hoặc thay thế các điều khoản EXW và DDP

Đây sẽ là một thay đổi rất quan trọng vì EXW là một Incoterm được sử dụng ở nhiều công ty có ít kinh nghiệm xuất khẩu và DDP cũng thường được sử dụng đặc biệt cho hàng hóa (ví dụ: mẫu hoặc phụ tùng thay thế) được gửi bởi các công ty chuyển phát nhanh và thông qua các công ty chuyển phát nhanh với tất cả các thủ tục hậu cần và hải quan cho đến khi giao hàng tại địa chỉ của người mua. Lý do để loại bỏ hai điều khoản này là chúng thực sự là hoạt động trong nước: trong trường hợp EXW của nhà xuất khẩu người bán và trong DDP của nhà nhập khẩu người mua. Ngoài ra, hai Incoterms này mâu thuẫn, theo một cách nào đó, Bộ luật Hải quan mới của Liên minh Châu Âu kể từ khi trách nhiệm của các nhà xuất khẩu và nhập khẩu diễn ra sau khi đã thông quan xuất khẩu và nhập khẩu.
 • Xóa hoặc thay thế điều khoản FAS

FAS (Free Alongside Ship) là một Incoterm được sử dụng rất ít và trên thực tế, không đóng góp hầu hết mọi thứ cho FCA (Free Carrier Alongside) được sử dụng khi hàng hóa được giao tại cảng khởi hành ở nước xuất khẩu. Với FCA, nhà xuất khẩu cũng có thể giao hàng tại bến, như trong FAS, vì bến là một phần của nhà ga hàng hải. Mặt khác, nếu FAS được sử dụng và có sự chậm trễ trong việc tàu đến, hàng hóa sẽ có sẵn cho người mua tại bến tàu trong vài ngày và ngược lại, nếu tàu đến trước, hàng hóa sẽ không có sẵn cho lô hàng. Trên thực tế, FAS chỉ được sử dụng để xuất khẩu một số mặt hàng (khoáng sản và ngũ cốc) và theo nghĩa này, Ủy ban Dự thảo đang đánh giá sự tiện lợi của việc tạo ra một Incoterm cụ thể cho loại sản phẩm này.
 • Quy tắc mới CNI (Chi phí và Bảo hiểm)

Incoterm mới sẽ có tên là CNI (Chi phí và Bảo hiểm) và sẽ bao gồm một khoảng cách giữa FCA và CFR / CIF. Không giống như FCA, sẽ bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế trên tài khoản của nhà xuất khẩu người bán và trái ngược với CFR / CIF sẽ không bao gồm cước vận chuyển. Như trong các Incoterms khác ở C, thì Incoterm mới này sẽ là một Incoterm đến, nghĩa là, rủi ro vận chuyển sẽ được truyền từ người bán sang người mua tại cảng khởi hành.
 • Chia cả FCA và DDP thành hai thuật ngữ

FCA là Incoterm được sử dụng nhiều nhất (khoảng 40% hoạt động thương mại quốc tế được thực hiện với Incoterm này) vì nó rất linh hoạt và cho phép giao hàng ở những nơi khác nhau (địa chỉ của người bán, nhà ga giao thông đường bộ, cảng, sân bay, v.v. ) rằng, hầu hết thời gian, là ở quốc gia của người bán. Ủy ban đang suy nghĩ về khả năng tạo ra hai quy tắc FCA; một cho giao hàng trên mặt đất và một cho giao hàng hải.
Cũng như FCA, DDP (Đã trả thuế giao hàng) cũng phát sinh một số vấn đề do thuế hải quan ở nước nhập khẩu được trả bởi người bán xuất khẩu, bất kể nơi giao hàng. Vì lý do này, Ủy ban soạn thảo đang xem xét việc tạo hai Incoterms dựa trên DDP:
DTP (Giao tại trạm trả tiền): khi hàng hóa được giao đến nhà ga (cảng, sân bay, trung tâm vận tải, v.v.) ở nước của người mua và người bán chịu trách nhiệm thanh toán thuế hải quan.
DPP (Được giao tại nơi trả tiền): khi hàng hóa được giao tại bất kỳ nơi nào khác ngoài nhà ga vận chuyển (ví dụ: tại địa chỉ người mua) và người bán chịu trách nhiệm thanh toán thuế hải quan.
 • FOB và CIF cho vận chuyển container

Sửa đổi được thực hiện trong phiên bản Incoterms 2010 rằng khi hàng hóa không đi trong một container, không nên sử dụng quy tắc FOB và CIF, nhưng đối tác của họ là FCA và CIP không được áp dụng bởi đại đa số các công ty xuất nhập khẩu, cũng như bởi các đại lý liên quan đến thương mại quốc tế (giao nhận vận tải, khai thác hậu cần, ngân hàng, vv). Điều này là do thực tế rằng FOB và CIF là hai quy tắc rất cũ (FOB đã được sử dụng ở Anh vào cuối thế kỷ XVIII) và Phòng Thương mại Quốc tế đã không nỗ lực truyền tải sự thay đổi này một cách đầy đủ. Đó là điều rất quan trọng, vì khoảng 80% hoạt động thương mại thế giới được thực hiện thông qua vận chuyển container. Trong phiên bản Incoterms 2020, có thể FOB và CIF có thể được sử dụng lại để vận chuyển container, như trường hợp của Incoterms 2000 và các phiên bản trước đó.
Ngoài việc loại bỏ và tạo ra một số Incoterms, Ủy ban soạn thảo đang phân tích các vấn đề khác để đưa vào phiên bản mới của Incoterms 2020. Trong số đó có:
 • An ninh vận tải.
 • Quy định về bảo hiểm vận tải.
 • Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế.
Trong vài tháng tới, Ủy ban sẽ họp định kỳ để giải quyết những vấn đề này và những vấn đề khác cuối cùng sẽ được đưa vào Incoterms 2020. Hy vọng, phiên bản Incoterms 2020 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, sẽ phục vụ cho thương mại quốc tế giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu, thích ứng với những thay đổi đã xảy ra trong thập kỷ qua.
Khi ngày xuất bản gần đến, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật tại website và fanpage của chúng tôi về những thay đổi dự kiến. Trong khi đó, nếu bạn cần thông tin chi tiết hơn trong việc sử dụng Incoterms đúng cách, hãy liên hệ với LETO để chúng tôi giúp bạn!
Nguồn: 
 • https://www.globalnegotiator.com
 • https://blog.coleintl.com
 • https://iccwbo.org/

LETO - Tháo gỡ mọi nút thắt!

Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Liên hệ với LETO qua Facebook: Công ty Luật LETO
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube Công ty Luật LETO
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang