MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hướng dẫn về các Phần, Danh mục, Tiêu đề và Đầu mục trong Sơ yếu lý lịch

Cập nhật:27/02/2022
Lượt xem:845

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên đưa những phần nào vào sơ yếu lý lịch, thì bạn đang ở đúng nơi rồi đó.
Chúng ta sẽ đi từng bước qua các phần/danh mục nội dung sơ yếu lý lịch quan trọng nhất, cũng như các tiêu đề và đầu mục được khuyên dùng.
Chúng tôi cũng sẽ xem xét cách viết từng phần, cộng với một số mẹo viết sơ yếu lý lịch đã được chứng minh và một số phần tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để nhận được nhiều cuộc phỏng vấn hơn nữa. Vì vậy hãy tiếp tục đọc cho đến cuối.
Bắt đầu nào!

Các Tiêu đề/Tiêu mục và các phần Sơ yếu lý lịch Quan trọng nhất:

1. Tên và thông tin liên hệ

Đây là phần thiết yếu đầu tiên trong sơ yếu lý lịch của bạn và sẽ xuất hiện ở đầu trang 1, trước bất kỳ thông tin nào khác của bạn. Về cơ bản, đây là một tiêu đề tài liệu nhằm hiển thị rõ ràng tên của bạn và thông tin liên hệ có liên quan.
Giữ cho nó đơn giản và bao gồm tên, địa chỉ (nếu bạn muốn) và địa chỉ email. Bạn cũng có thể bao gồm số điện thoại nếu muốn. Cuối cùng, hãy cân nhắc thêm một liên kết vào hồ sơ LinkedIn của bạn nếu bạn có.
Khu vực tiêu đề sơ yếu lý lịch này thường không yêu cầu tiêu đề - bạn có thể bắt đầu bằng tên và thông tin liên hệ của mình.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn có tên tiêu đề của phần nội dung này thì tùy chọn tốt nhất của bạn là “Thông tin liên hệ”.
Lưu ý rằng bạn có thể đưa vào tên Thành phố hoặc Quận/Huyện của mình mà không có địa chỉ đường phố, nếu bạn muốn nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là người địa phương nhưng bạn không thoải mái khi chia sẻ địa chỉ đường phố chính xác của mình vì lý do bảo mật. Vì vậy, đây là một lựa chọn cần lưu ý.
Bây giờ chúng ta hãy đi vào các phần sơ yếu lý lịch chính khác để xây dựng

2. Tóm tắt sự nghiệp

Đây là phần tóm tắt ở đầu CV, ngay sau tiêu đề. Nó nên là một bản tóm tắt 3-4 dòng cung cấp cái nhìn tổng quan cao về sự nghiệp của bạn cho đến nay, đồng thời nêu tên một số thành tựu quan trọng của bạn.
Điều quan trọng nữa là liệt kê một hoặc hai chức danh công việc mà bạn đang nhắm mục tiêu.
Bạn có thể chuyển ngay đến phần tóm tắt của mình mà không có tiêu đề hoặc bạn có thể sử dụng “Tóm tắt nghề nghiệp” hoặc “Tóm tắt chuyên môn” cho phần này.

3. Lịch sử nghề nghiệp

Nếu bạn có bất kỳ quá trình làm việc nào, nhà tuyển dụng sẽ muốn xem nó ở gần đầu trang đầu tiên trong sơ yếu lý lịch của bạn.
Trên thực tế, bạn thậm chí nên cân nhắc việc định vị nó trước phần kỹ năng của mình.
Tại sao? Hầu hết các nhà quản lý tuyển dụng thích xem ngày tháng và công việc mà bạn đã thực hiện từng nhiệm vụ (và xây dựng từng kỹ năng), thay vì chỉ xem danh sách chung tất cả các kỹ năng của bạn.
Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có kế hoạch liệt kê 15, 20 hoặc thậm chí 30 kỹ năng. Một danh sách dài, không có tài liệu tham khảo hoặc dẫn chiếu về nơi từng kỹ năng được sử dụng, sẽ không gây ấn tượng với nhiều nhà tuyển dụng.
Vì vậy, việc đưa vào phần “Kỹ năng” chung ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn thường dẫn đến việc người đọc lướt qua nó và tiếp tục xuống trang. Không tốt!
Khi viết phần này trong sơ yếu lý lịch của bạn, hãy nhớ rằng bạn không cần phải đưa vào mọi công việc mà bạn đã từng làm.
Trên thực tế, bạn chỉ nên đưa những thông tin phù hợp nhất hoặc lịch sử công việc 10-15 năm gần đây nhất. Nếu có lịch sử công việc liên quan trước đó, nó có thể được đưa vào một phần có tên Lịch sử nghề nghiệp trước đó và ngày tháng nên được xóa để tránh bất kỳ khả năng phân biệt tuổi tác nào.
Tiêu đề có thể sử dụng cho phần này là: “Lịch sử việc làm”, “Lịch sử làm việc”, “Kinh nghiệm làm việc” hoặc “Kinh nghiệm”.

4. Năng lực/Kỹ năng cốt lõi

Lĩnh vực tiếp theo cần được làm nổi bật là các kỹ năng và khả năng của bạn. Khu vực này có thể được gọi với nhiều tên khác nhau; tuy nhiên, mục đích là như nhau. Khi bạn đang đọc một tin tuyển dụng, sẽ có một phần liệt kê các bằng cấp hoặc bộ kỹ năng cần thiết. Đây là những từ tương tự nên được liệt kê trong sơ yếu lý lịch của bạn.
Ví dụ: nếu công việc yêu cầu “Khả năng thuyết trình” và bạn hiện có “Kỹ năng đào tạo nội bộ” được liệt kê trong phần kỹ năng của mình, thì hãy thay đổi công việc của bạn để phản ánh “Khả năng thuyết trình”. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách điều chỉnh sơ yếu lý lịch của mình cho công việc cụ thể để nhận được nhiều cuộc phỏng vấn hơn, bài viết này sẽ tiết lộ cách thức.
Lưu ý rằng một số người khuyên bạn nên hoán đổi phần 3 và 4 ở trên. Vì vậy, nếu muốn, bạn có thể đặt phần Kỹ năng phía trên phần Kinh nghiệm làm việc.
Hoặc, ít nhất hãy đưa vào một khu vực nhỏ làm nổi bật các kỹ năng CHÍNH của bạn (có thể là 5-10 kỹ năng) phù hợp nhất với công việc cụ thể mà bạn đã ứng tuyển. Đó có thể là một phần nhỏ tốt để thêm vào trước phần kinh nghiệm làm việc của bạn.
Bạn có thể gắn tiêu đề cho phần này là “Kỹ năng”, “Điểm mạnh cốt lõi” hoặc “Năng lực cốt lõi”.

5. Giáo dục

Giáo dục thường phải tuân theo các phần Lịch sử và Kỹ năng nghề nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải đưa vào ngày tốt nghiệp gắn với trình độ học vấn của mình.
Trường hợp duy nhất mà Giáo dục/Học tập nên được đặt trước Lịch sử nghề nghiệp là khi ai đó mới tốt nghiệp đại học và có ít hoặc không có kinh nghiệm chuyên môn.
Đối với những người khác, hãy tuân theo thứ tự.
Tiêu đề phần này có thể dùng là “Giáo dục”.
Đó là những phần chính của sơ yếu lý lịch với các tiêu đề phần được khuyên. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một số phần sơ yếu lý lịch tùy chọn.

6. Kết nối cộng đồng

Đây là một phần có thể được sử dụng để phác thảo bất kỳ hoạt động tình nguyện nào, các vị trí lãnh đạo hoặc các tác động đáng kể mà bạn đã thực hiện trong cộng đồng. Mặc dù phần này không phải là yêu cầu đối với sơ yếu lý lịch, nhưng nó thường là một cách để phát triển các luận điểm hoặc thể hiện sở thích của bạn ngoài công việc.
Tiêu đề cho phần này có thể là “Hoạt động cộng đồng” hoặc “Kết nối cộng đồng”.

7. Tùy chọn: Kỹ năng công nghệ được liệt kê thành một phần riêng

Tất cả các phần sơ yếu lý lịch 6-10 là tùy chọn, nhưng tôi muốn nói rõ ở đây rằng mẹo này nói riêng là tùy chọn và không bắt buộc đối với tất cả mọi người.
Tuy nhiên, một số người tìm việc chia các kỹ năng của họ thành hai phần trong sơ yếu lý lịch của họ.
Một phần đề cập đến các kỹ năng kỹ thuật hoặc công nghệ và một phần là các kỹ năng khác. Điều này sẽ tốt khi bạn đang ứng tuyển vào vị trí pháp lý ở một tổ chức công nghệ hoặc nơi mà có cách thức làm việc sử dụng phần mềm quản lý.

8. Chứng chỉ hoặc Đào tạo ngắn hạn

Nếu bạn có một chứng chỉ quan trọng hoặc đã tham dự nhiều cuộc hội thảo trong lĩnh vực của bạn, hãy liệt kê chúng tại phần này. Điều quan trọng là bạn phải thể hiện rằng bạn là một người học hỏi liên tục và sẵn sàng vượt lên trên để hoàn thiện bản thân và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.
Tiêu đề phần sơ yếu lý lịch ở đây có thể là: “Chứng nhận” hoặc “Học tập ngắn hạn”.

9. Lời chứng thực

Nếu bạn đang tìm cách để thực sự khác biệt bản thân và muốn cung cấp góc nhìn của người thứ ba, bạn thậm chí có thể bao gồm các đoạn trích lời chứng thực từ khách hàng, thành viên trong nhóm hoặc người quản lý. Đây là một cách khác để làm nổi bật năng lực cốt lõi của bạn và những gì bạn có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng tiềm năng.
Tiêu đề cho phần sơ yếu lý lịch này có thể là “Lời chứng thực” hoặc “Sự xác nhận”.
Sẽ rất tốt nếu bạn thu thập được lời chứng từ một người có uy tín trong lĩnh vực của bạn mà Nhà tuyển dụng cũng biết về người đó.

10. Ngôn ngữ

Nếu bạn nói nhiều hơn một ngôn ngữ và nghĩ rằng nó có thể phù hợp với nhà tuyển dụng, hãy chắc chắn đã đưa vào điều đó. Nó sẽ khiến bạn trở nên khác biệt và họ có thể sẽ hỏi bạn về điều đó trong cuộc phỏng vấn.

Tạo một sơ yếu lý lịch vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Không có cách nào “đúng” để phác thảo nền tảng chuyên môn của bạn. Tuy nhiên, việc tuân theo danh sách các phần sơ yếu lý lịch phải có này và bao gồm từng phần sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của các nhà quản lý tuyển dụng để bạn có thể nhận được nhiều cuộc phỏng vấn hơn.
- Trần Kiên - Luật sư Điều hành LETO --

Bài viết cùng chuyên mục:

Tham khảo thêm:

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
Đặt một cuộc hẹn dưới đây để chúng tôi gọi điện tư vấn cho bạn!
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang