MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

06 Điều khoản chính thường thấy trong Hợp đồng thương mại

Cập nhật:28/06/2020
Lượt xem:2831
 
Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định khái niệm hợp đồng như sau: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.
Hợp đồng được sử dụng hầu hết trong giao dịch ở mọi lĩnh vực và có các điều khoản cơ bản có ở tất cả các hợp đồng này. Các hợp đồng thương mại đặc biệt có xu hướng chứa một số các điều khoản và điều kiện giống nhau.

06 điều khoản chính thường thấy trong hầu hết các hợp đồng thương mại:

Bảo mật

Khi hai hoặc nhiều công ty ký kết hợp đồng, chắc chắn sẽ có một sự trao đổi thông tin quan trọng để cả hai bên thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Do nhu cầu cung cấp thông tin nhất định về các hoạt động kinh doanh và tài chính của mỗi bên, điều bắt buộc đối với hợp đồng là phải có một điều khoản bảo mật được diễn đạt chi tiết và rõ ràng (Điều khoản NDA - Non-Disclosure Agreement). Điều khoản này sẽ ngăn chặn cả hai bên tiết lộ bất kỳ hoặc chia sẻ thông tin trong quá trình giao dịch. Tất nhiên, điều này đặc biệt quan trọng khi có tài sản trí tuệ giá trị trong hợp đồng.

Bất khả kháng

Điều khoản này luôn phải được cân nhắc đưa vào trong các hợp đồng thương mại, vì nó có thể bảo vệ các bên khỏi các tình huống phát sinh nằm ngoài sự kiểm soát của bất cứ bên nào. Ví dụ, trong trường hợp thảm họa tự nhiên, chẳng hạn như động đất hoặc bão, lịch trình vận chuyển có thể bị phá vỡ không thể tránh khỏi. 
Nhìn chung, định nghĩa bất khả kháng là khá rộng. Một số hợp đồng của các Doanh nghiệp nước ngoài còn đề cập đến tình huống khủng bố hoặc thậm chí là các sự kiện nhân danh Chúa. 
Điều khoản này rất quan trọng để đảm bảo rằng bất kỳ kết quả tồi tệ/không như dự liệu nào xảy ra do sự gián đoạn không lường trước như vậy không được coi là vi phạm. 

Điều khoản chấm dứt

Trong kinh doanh, mọi thứ không phải lúc nào cũng xảy ra theo kế hoạch. Đối với hợp đồng, lường trước sự không xảy ra theo kế hoạch thể hiện ở việc quy định một điều khoản chấm dứt. Phần này của hợp đồng phải nêu rõ các trường hợp theo đó một hoặc cả hai bên có thể chấm dứt hợp đồng, bất kể thời gian còn lại theo thỏa thuận. Ví dụ: nếu một trong các bên được một bên khác mua lại, bên kia trong hợp đồng có thể bảo lưu quyền hoặc chấm dứt thỏa thuận,…

Luật áp dụng 

Ngày nay, các giao dịch xuyên biên giới là khá phổ biến. Khi các bên tham gia hợp đồng được đặt tại nhiều hơn một quốc gia, có thể không rõ luật pháp quốc gia nào chi phối điều chỉnh. Ngay cả trong nước, có thể sẽ có nhiều Luật điều chỉnh một giao dịch thương mại. Do đó, các hợp đồng thương mại phải luôn chỉ định Luật áp dụng đối với thỏa thuận, để việc áp dụng thực hiện cũng như giải quyết tranh chấp (nếu phát sinh) được rõ ràng.

Giải quyết tranh chấp

Ngay cả các hợp đồng được quy định chi tiết và soạn thảo tốt nhất cũng vẫn có xác xuất xung đột. Do đó, điều quan trọng nhất là phải làm rõ các kế hoạch của các bên về giải quyết tranh chấp trong trường hợp có vấn đề phát sinh. Trong nhiều hợp đồng, hiện nay, thông thường các công ty đưa vào một điều khoản trọng tài (có thể gọi là Thỏa thuận trọng tài), quy định các bên có quyền đề xuất Trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi đệ trình ra Tòa án. Đây thường là cách nhanh hơn, rẻ hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, mặc dù một số hợp đồng vẫn cho phép truy xét bằng con đường pháp lý truyền thống (Tòa án).

Phạt và Bồi thường

Trong bối cảnh tần suất vi phạm hợp đồng có xu hướng ngày càng tăng lên và trong nỗ lực ngăn chặn chúng, các điều khoản liên quan đến thiệt hại và vi phạm được đưa vào Hợp đồng thương mại như là một thông lệ. Nói chung, thiệt hại thanh lý sẽ được bao gồm, thường là một khoản tiền được xác định trước nếu một bên không thực hiện đúng/đủ nghĩa vụ dẫn đến thiệt hại. Tất nhiên, Tòa án có thể xem xét tăng hoặc giảm số tiền đó tùy thuộc vào tính chất và tác động của vi phạm và thiệt hại thực tế xảy ra.

---Trần Kiên - Luật sư điều hành---

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR #Pháp_chế_doanh_nghiệp
 
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
0943393223
Hanoi, Vietnam
Skype:
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang