MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Hiểu Doanh nghiệp - Hiểu pháp chế

Cập nhật:09/07/2019
Lượt xem:2022

HIỂU DOANH NGHIỆP – HIỂU PHÁP CHẾ, và … rất nhiều thứ!Như tôi đã từng chia sẻ ở rất nhiều chương trình Cafe sáng chủ nhật! Nếu muốn làm tốt công tác pháp chế trong Doanh nghiệp nào, trước hết, phải hiểu về Doanh nghiệp đó đã!
Bản chất của việc tạo - thực thi - giám sát - điều chỉnh các văn bản hay quy phạm nội bộ để giúp quản lý và phát triển Doanh nghiệp, thực chất cũng phải dựa trên nền tảng của việc định vị và hiểu rõ bản chất của các mối quan hệ tồn tại trong Doanh nghiệp và mối quan hệ giữa Doanh nghiệp với những chủ thể (cá nhân/tổ chức nhà nước/đối tác) có liên quan đến Doanh nghiệp.
Nhân thể có nhận được một lời đề nghị giúp đỡ, mà tôi sẽ trích dẫn ngay sau đây, tôi ngẫu hứng viết bài viết này nhằm giúp bạn có thể phần nào định vị Doanh nghiệp và từ đó, biết được các yếu tố xác định trước, sau theo thứ tự trong việc xây dựng Doanh nghiệp hoặc Tái cấu trúc Doanh nghiệp. 
Liên quan đến quản trị, em đang nghiên cứu về mô hình quản trị của Ban điều hành Tập đoàn. Cơ cấu hiện nay, Ban điều hành của Tập đoàn em đang gồm 4 ban: Tài chính, Pháp chế, Truyền thông, CNTT. Em muốn nhờ anh tư vấn về bộ máy của Ban điều hành để áp dụng cho Tập đoàn em cho phù hợp.
Bài viết này phần nào cũng sẽ phù hợp với những bạn ngành Luật, bởi những phân tích về các yếu tố trong Doanh nghiệp được nhìn nhận từ góc độ Triết học biện chứng.
Khi xem xét một Doanh nghiệp, cần xác định rõ ràng và chính xác các yếu tố cấu thành lên cấu trúc tổng thể của Doanh nghiệp đó, bao gồm:
Tầm nhìn => Sứ mệnh => Giá trị cốt lõi => COC - Văn hóa ứng xử => Văn hóa Doanh nghiệp => Chiến lược => Hệ thống => Quy trình => Vận hành
Tổng hòa các yếu tố này tạo thành hai yếu tố cấu thành hình thái của một Doanh nghiệp, chính là CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG doanh nghiệp!
 • Các yếu tố thuộc CƠ SỞ HẠ TẦNG là: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Văn hóa ứng xử (COC)
 • Các yếu tố thuộc KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG là: Chiến lược, Hệ thống, Quy trình, Vận hành.
Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố nằm ở giữa, thuộc cả CƠ SỞ HẠ TẦNG và KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG. Thứ mà Louis Gerster một thời là thủ lĩnh của Tập đoàn IBM đã đúc kết rằng: “The thing I have learned at IBM is that culture is everything”, tức là: Thứ mà ông ấy đã học được ở IBM chính là Văn hóa Doanh nghiệp, yếu tố cốt lõi giúp Tập đoàn IBM tồn tại và phát triển.
CƠ SỞ HẠ TẦNG có vai trò quyết định đối với KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG. Chúng là hai mặt của Doanh nghiệp. Điều này cho thấy rằng, Cơ sở hạ tầng đúng đắn, hay thay đổi theo hướng đúng đắn, sẽ là cơ sở tạo ra KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG đúng đắn, hay đồng thời thay đổi theo hướng đúng đắn, giúp Doanh nghiệp pháp triển và đạt được nhiều giá trị hơn!
Từ tư duy này, cũng cho chúng ta thấy rằng, để nghiên cứu về Doanh nghiệp, trước hết, cần xác định và thấu hiểu Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi và Văn hóa ứng xử của Doanh nghiệp đó!
Đây cũng là cơ sở lý giải tại sao 95% Doanh nghiệp hiện nay sẽ tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động trong vòng 3 năm đầu. Bởi lẽ, hầu hết các chủ Doanh nghiệp thường dành phần lớn sự tập trung vào xây dựng mô hình Hệ thống, Chiến lược, Quy trình, và Vận hành. Thậm chí, phần lớn trong số này cũng chưa tập trung đủ tốt cho cả 4 yếu tố. Và vì vậy, chính là tập trung và KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG, là tập trung xây dựng phần ngọn, mà không phải xây dựng đi từ gốc (CƠ SỞ HẠ TẦNG). 

Vậy, những yếu tố này ở Doanh nghiệp được hiểu là như thế nào?

 • TẦM NHÌN => Cho việc xác định mô hình và hướng đi!

Một tuyên bố tầm nhìn cung cấp một cách cụ thể cho các bên liên quan, đặc biệt là nhân viên, để hiểu ý nghĩa và mục đích kinh doanh của công ty. Chúng ta sẽ ai, vào thời điểm nào?
Tất cả chúng ta đều biết một điều tốt khi chúng ta nghe nó - chẳng hạn như "làm cho mọi người hạnh phúc" của Disney hay "chụp và chia sẻ những khoảnh khắc của thế giới" trên Instagram - tạo ra một tuyên bố tầm nhìn được chế tạo tốt có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, việc định vị được tầm nhìn thể hiện được việc sẵn sàng làm những việc khó khăn của Doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp xác định được mô hình và hướng đi và đưa ra lộ trình đến nơi mà tuyên bố về tầm nhìn đã nêu tới. 
 • SỨ MỆNH => Cho việc xác định sản phẩm, dịch vụ và khách hàng mà Doanh nghiệp hướng tới!

Một tuyên bố sứ mệnh xác định một tổ chức là gì, tại sao nó tồn tại, lý do tồn tại của nó. Tối thiểu, tuyên bố sứ mệnh của bạn nên xác định khách hàng chính của bạn là ai, xác định các sản phẩm và dịch vụ bạn sản xuất và mô tả vị trí địa lý nơi bạn hoạt động.
Tuyên bố sứ mệnh phản ánh mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn: phạm vi và bản chất của sản phẩm bạn cung cấp, giá cả, chất lượng, dịch vụ, vị trí thị trường, tiềm năng tăng trưởng, sử dụng công nghệ và mối quan hệ của bạn với khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và cộng đồng.
 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI => Cho việc xác định nguyên tắc chỉ đạo và cách hành xử của Doanh nghiệp trong kinh doanh!

Giá trị cốt lõi cũng giúp các công ty xác định xem họ có đang đi đúng hướng hay không và hoàn thành mục tiêu của mình bằng cách tạo ra một hướng dẫn không lay chuyển.
Các công ty có thể có giá trị cốt lõi là rất tốt. Đây là những nguyên tắc chỉ đạo giúp xác định cách công ty/tập đoàn nên hành xử trong kinh doanh. Giá trị cốt lõi thường được thể hiện trong tuyên bố sứ mệnh của tập đoàn.
 
Một số ví dụ về giá trị cốt lõi cho một công ty bao gồm:

- Một cam kết đổi mới và xuất sắc. Apple Computer có lẽ được biết đến nhiều nhất vì có một cam kết đổi mới là giá trị cốt lõi. Điều này được thể hiện bởi phương châm "Nghĩ khác biệt" của họ.
- Một cam kết làm tốt cho toàn bộ. Google, ví dụ, tin tưởng vào việc tạo ra một công cụ tìm kiếm tuyệt vời và xây dựng một công ty tuyệt vời mà không trở nên xấu xa.
- Một cam kết giúp đỡ những người kém may mắn. Công ty giày TOMS tặng một đôi giày cho một người nghèo cho mỗi đôi mà họ bán với nỗ lực xóa đói giảm nghèo và làm cho cuộc sống tốt hơn cho những người khác.
 • VĂN HÓA ỨNG XỬ - COC => Giúp xác định niềm tin và cách làm việc, cách tương tác của nội bộ Doanh nghiêp và với khách hàng! 

Văn hóa doanh nghiệp đề cập đến niềm tin và hành vi quyết định cách thức nhân viên và quản lý của công ty tương tác và xử lý các giao dịch kinh doanh bên ngoài.
Ví du như Alphabet (GOOGL), cha mẹ của Google, nổi tiếng với văn hóa doanh nghiệp thân thiện với nhân viên. Nó xác định rõ ràng là độc đáo và cung cấp các đặc quyền như làm việc từ xa, thời gian linh hoạt, hoàn trả học phí, bữa trưa cho nhân viên miễn phí và bác sĩ tại chỗ. Tại trụ sở công ty ở Mountain View, Calif., Công ty cung cấp các dịch vụ tại chỗ như thay dầu, mát xa, lớp thể dục, rửa xe và nhà tạo mẫu tóc. Văn hóa doanh nghiệp của nó đã giúp nó liên tục giành được thứ hạng cao trong danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc cho tạp chí Fortune.
 • VĂN HÓA DOANH NGHIỆP => Cho thấy cách hành xử và mức độ sự hòa đồng, gắn kết, trung thành, bền vững của hệ thống nhân sự với Doanh nghiệp!

Nhân viên một Doanh nghiệp hành xử như thế nào khi họ làm việc? Có những hành vi phổ biến - tốt hay xấu? Công việc này có ý nghĩa gì với nhân viên của Doanh nghiệp và họ liệu sẽ đi nơi khác nếu có cơ hội?
Những điều này không phải là văn hóa của một công ty - nhưng đó chắc chắn là triệu chứng của một nền văn hóa lành mạnh hoặc không lành mạnh. Hãy nhớ rằng: văn hóa công ty đã được định hình trước khi thuê nhân viên đầu tiên của mình. Vì vậy, biết cách các nhân viên phản ứng với những gì Công ty xây dựng là vô cùng quan trọng nếu Doanh nghiệp muốn phát triển mạnh.
 • CHIẾN LƯỢC => Cho việc xác định cách thức mà Doanh nghiệp sẽ vận hành để đạt đến mục tiêu sứ mệnh.

Chiến lược kinh doanh là phương tiện mà nó đặt ra để Doanh nghiệp đạt được mục tiêu mong muốn. Nó đơn giản có thể được mô tả như một kế hoạch kinh doanh dài hạn. Thông thường, một chiến lược kinh doanh sẽ có thời gian khoảng 3-5 năm (đôi khi còn lâu hơn). Các chiến lược liên quan đến phạm vi hoạt động của một doanh nghiệp, tức là những gì và nơi họ sản xuất.

 • HỆ THỐNG => Cho thấy cấu trúc và cách thiết kế bộ máy của Doanh nghiệp, mối tương quan giữa các bộ phận/khối/ban trong Doanh nghiệp

Hệ thống và quy trình là các khối xây dựng thiết yếu của các công ty. Một hệ thống kinh doanh được thiết kế để kết nối tất cả các tổ chức, các bộ phận phức tạp và các bước liên quan đến nhau để cùng nhau thực hiện được đúng chiến lược kinh doanh.

 • QUY TRÌNH => Cho thấy cách thức mà một Doanh nghiệp bố trí việc thực thi các giai đoạn trong cả một quá trình kinh doanh. Ở một phương diện khác, nó thể hiện sự chuyên nghiệp và trình độ tổ chức kinh doanh của Doanh nghiệp!

 "Quy trình - Procedure" như là "một phương pháp cụ thể để thực hiện một quá trình hay công việc. Quy trình thường được thể hiện bằng văn bản. Như vậy, thông thường các đơn vị phát triển các "Quy trình" nhằm thực hiện và kiểm soát các "Quá trình" của mình. Một quy trình có thể nhằm kiểm soát nhiều quá trình, và ngược lại, một quá trình có thể được kiểm soát bằng nhiều quy trình.

 • VẬN HÀNH => Cho thấy điểm phù hợp hoặc chưa phù hợp của các yếu tố trên đây, giúp Doanh nghiệp đưa ra các phương án nâng cấp/cải tạo nếu cần!

Đây là yếu tố thể hiện sự phối hợp giữa các yếu tố trong Doanh nghiệp và sự liên kết giữa nhà quản lý với hệ thống nhân sự. Đánh giá khả năng vận hành của Doanh nghiệp giúp cho thấy hiệu quả của sự khoa học và phù hợp của toàn bộ các yếu tố trên đây.

Mỗi yếu tố này đều ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng với các yếu tố còn lại. Như vậy, khi Pháp chế viên thiết lập Hệ thống quy trình trong Doanh nghiệp, cần tìm hiểu thấu đáo các yếu tố còn lại, và giải quyết các câu hỏi: 

 • Tại sao cần phải có quy trình/quy trình mới?
 • Quy trình nhằm đạt được điều gì/ Mục tiêu hướng tới của việc quy trình hóa?
 • Quy trình được thiết lập cho bộ phận/những bộ phận nào?
 • Quy trình bám theo những tiêu chuẩn nào? 
 • Những con người nào sẽ tham gia trong quy trình này?

Hoặc khi cải tạo mô hình Doanh nghiệp, cần xác định được: 

 • Có những vấn đề nào là bất ổn/thiếu tích cực/đang kìm hãm/không hiệu quả của hệ thống để dẫn đến việc điều chỉnh?
 • Mục tiêu của sự điều chỉnh là nhằm đạt được điều gì?
DO THE RIGHT THINGS RIGHT

- Luật sư Trần Kiên - Điều hành LETO Strategic Solutions - 

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề này, có thể liên hệ tới LETO để được cùng trao đổi làm rõ và nhận được sự giúp đỡ!

----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Address: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
♻️ Fanpage: LETO Strategic Solutions
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR 

Giới thiệu LETO tại đây!
Các chương trình đào tạo tại LETO tại đây!
Kênh video tư vấn pháp luật miễn phí: Youtube LETO Strategic Solutions
Bộ tài liệu pháp lý và quản trị nội bộ Doanh nghiệp: Tài liệu pháp chế
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang