MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Danh sách các vấn đề cần xem xét ở giai đoạn tích hợp hậu giao dịch M&A

Cập nhật:27/08/2021
Lượt xem:1369

Thực hiện một kế hoạch tích hợp nhất quán sau sáp nhập sẽ giúp duy trì giá trị và củng cố văn hóa công ty mới của bạn! Danh sách kiểm tra này cung cấp một bộ khung cho các nghiệp vụ tích hợp ở các khoảng thời gian từ 01 đến 03 tháng, giúp bạn thực hiện giai đoạn tích hợp thuận lợi và hiệu quả.
Danh mục các vấn đề tôi khuyến nghị như sau:

1. Pháp lý

 • Hợp đồng mua bán tài sản/cổ phần
 • Quan hệ lao động/công đoàn
 • Thanh tra/Khiếu nại/Xử phạt/Cấp phép hành chính
 • Danh mục rủi ro pháp lý và chương trình quản lý rủi ro
 • Hợp đồng
 • Quyền sở hữu trí tuệ (IP)

2. Tài chính

 • Kiểm toán tài chính nội bộ
 • Kiểm toán và báo cáo tài chính theo luật định
 • Chính sách kế toán và chế độ kế toán đang áp dụng
 • Quy chế tài chính và Đánh giá kiểm soát tuân thủ của tổ chức
 • Thu thập kết quả kê khai thuế
 • Tổng hợp hệ thống sổ sách nội bộ và điều chỉnh tích hợp

3. Nhân sự

 • Đánh giá cơ cấu tổ chức và quản lý các cấp
 • Kiểm tra và đánh giá các chính sách và quy chế nhân sự, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 • Xác định các vấn đề pháp lý hiện tại và quá khứ
 • Đánh giá các chỉ số nhân sự thông qua xem xét từ điển năng lực hiện tại
 • Quyền lợi và bồi thường
 • Chính sách cổ phiếu quỹ và ESOP
 • Các khoản bảo hiểm cho nhân viên
 • Các chính sách đãi ngộ
 • Các thỏa thuận - nhân viên, bồi thường, thương lượng tập thể, thôi việc,…
 • Đánh giá HRIS - Human Resources Information System
 • Đánh giá hệ thống quản lý hiệu suất
 • Xác định nhân sự chủ chốt
 • Chiến lược tái cấu trúc tổ chức
 • 4. Hạ tầng công nghệ thông tin
 • Đánh giá cơ sở hạ tầng và quy trình công nghệ
 • Báo cáo xung đột giữa các hệ thống công nghệ đang sử dụng
 • Lập kế hoạch giải quyết xung đột

5. Giao tiếp

 • Khảo sát và đánh giá các quy trình tương tác và giao tiếp nội bộ hiện tại
 • Xác định bản sắc và văn hóa doanh nghiệp
 • Lập chiến lược để đồng hóa các phương thức giao tiếp

6. Văn hóa

 • Lịch sử công ty mua lại
 • Bản sắc và văn hóa trước tích hợp
 • So sánh và đánh giá văn hóa công ty
 • Dự báo những thách thức về chiến lược và hoạt động tiềm ẩn liên quan đến xung đột văn hóa
 • Thiết lập cấu trúc giá trị và văn hóa tích hợp

7. Bán hàng & Truyền thông

 • Điều phối các cuộc họp tích hợp nguồn lực thương mại
 • Xây dựng chiến lược bán hàng - ngắn hạn và dài hạn
 • Thông báo việc tích hợp sau M&A cho các thành phần cấu thành chuỗi cung ứng - khách hàng, nhà cung cấp, các bên liên quan
 • Kiểm tra các hợp đồng khách hàng mới để đảm bảo tính toàn vẹn và liên tục
 • Phát triển chiến lược nhận diện thương hiệu sau hội nhập

8. Hậu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Xác định các quy trình hậu bán hàng và dịch vụ ưu tiên
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược tích hợp quy trình sau M&A

9. Công nghệ và nghiên cứu sản phẩm

 • Đánh giá lại các kết quả phát hiện từ quá trình Due Diligence
 • Lập danh mục công nghệ cần tích hợp hệ thống
 • Triển khai các hệ thống công nghệ mới vào công ty mua lại
 • Đánh giá năng lực và khả năng R&D hiện hữu
 • Đánh giá việc số hóa dữ liệu và lưu trữ thông tin
 • Xây dựng chiến lược để tận dụng năng lực R&D của các công ty.
Bằng cách thiết lập sẵn một hạng mục như trên (Có thể bổ sung hoặc điều chỉnh ở từng trường hợp tích hợp công ty cụ thể), bạn và những thành viên nhóm được giao nhiệm vụ có thể triển khai nhanh chóng và hiệu quả giai đoạn tích hợp. 
Một danh sách được xác định ngay từ đầu giúp tạo ra một kế hoạch thực hiện tốt. 
Một kế hoạch thực hiện tốt là công cụ hàng đầu trong chiến lược giảm thiểu rủi ro tích hợp công ty sau M&A.

Trần Kiên – CEO of LETO Strategic Solutions

Để tìm hiểu sâu hơn về việc mua doanh nghiệp, cũng như bổ sung kiến thức về M&APháp lý quản trị doanh nghiệpKiểm soát tuân thủ bạn có thể tham khảo các chương trình đào tạo tại LETO Academy và các bài viết của chuyên gia tại LETO Insights:

 1. 20 vấn đề chính due diligence trong giao dịch M&A
 2. Cấu trúc Thỏa thuận M&A
 3. Các bước trong quy trình M&A
 4. Hướng dẫn chi tiết chiến lược mua lại một công ty để phát triển kinh doanh
 5. 12 điều cần cân nhắc khi bán công ty
----------------------
🎯𝐋𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 – 𝑇ℎ𝑎́𝑜 𝑔𝑜̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡!
----------------------
📞Phone: 19006258
📮Email: info@leto.vn
📌Địa chỉ: A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
🌎Website: https://leto.vn/
#LETO #Strategic #Solution #legal #Tax #Marketing #Fund #Management #HRM #M&A #Analytics #Operation #Transformation 
#RiskManagement #Compliance #LegalHR
LETO Strategic Solutions
LETO Strategic Solutions
1900 6258
info@leto.vn
Hanoi, Vietnam
Skype:
info@leto.vn
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang