MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

Ha Nguyen

Cập nhật:24/06/2020
Lượt xem:542
Anh Nguyễn Thanh Hà - Luật sư tranh tụng
Ha Nguyen - Litigation Lawyer


Học vấn: 

Kinh nghiệm công tác:

Hiện tại là:
Ha Nguyen -  Litigation Lawyer

Education:

Working experience:

Previous: Now:
 
Tôi cần tư vấn
Gửi thông tin
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang