MANAGEMENT CONSULTING
“We give you the strategic solutions to speed up your business”
Book a call from LETO
0
Thông báo

FINANCE SOLUTIONS

LETO is a consulting firm and provides strategic solutions for Enterprises and Business Investors, with over 10 years experience, formerly known as LETO Law Firm. 
FDI & DIA Intelligence is the most comprehensive economy information and services providing project about foreign direct investment in Vietnam (FDI) and direct investment from Vietnam to abroad (DIA). We help foreign investors capture information, survey markets or companies, carry out necessary investment procedures in Vietnam and carry out investment promotion activities in Vietnam market. Vietnamese enterprises, when investing abroad, also get the similar services to key countries where we are present or have combined resources, including: Germany, Italy, Spain, Poland, Korea, Singapore, Thailand, Laos, Cambodia ...
We help you make informed decisions in your cross-border investments.

LETO là một Hãng tư vấn và cung cấp giải pháp chiến lược cho Doanh nghiệp và Nhà đầu tư kinh doanh, với hơn 10 năm hoạt động, tiền thân là Hãng luật LETO.
FDI & DIA Intelligence là một Dự án cung cấp thông tin và dịch vụ toàn diện nhất Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI) và đầu tư trực tiếp từ Việt Nam ra nước ngoài (DIA).
Chúng tôi giúp các Nhà đầu tư nước ngoài nắm bắt thông tin, khảo sát thị trường/doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, tiến hành các thủ tục đầu tư cần thiết tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong thị trường Việt Nam. 
Các Doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài cũng được cung cấp các dịch vụ tương tự đối với các quốc gia trọng điểm mà chúng tôi hiện diện hoặc có các nguồn lực phối hợp, bao gồm: Đức, Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia...
Chúng tôi giúp các Công ty đưa ra các quyết định sáng suốt trong hoạt động đầu tư qua biên giới của mình!

BÀI VIẾT MỚI
0943393223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Skype: kientran.lawyer
0943393223
Hàng mới Khuyến mại Liên hệ Giỏ hang